สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 15417 การพูดสรุปความเรื่องที่ฟังและดู
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1กัลยา ผายพันธ์71022 Aug 2017 13:18:1922 Aug 2017 13:21:373:18
2นาย หอม เเดงเขียว1104 Aug 2017 13:21:314 Aug 2017 13:22:080:37
3นัฐกาญจน์ สุทารัมย์61029 Jul 2017 21:45:5829 Jul 2017 21:46:470:49
4นัฐกาญจน์ สุทารัมย์61029 Jul 2017 21:43:0029 Jul 2017 21:45:252:25
5สุพัตรา ศิลาไสล41028 Jul 2017 20:01:2228 Jul 2017 20:05:434:21
6ฐานพัฒน์ วัฒนา41011 Jul 2017 17:39:0711 Jul 2017 17:40:181:11
7มลนภา โนนสุรัตน์4102 Jul 2017 22:00:582 Jul 2017 22:00:590:1
8ด.ญ.มลนภา โนนสุรัตน์4102 Jul 2017 22:00:112 Jul 2017 22:00:120:1
9ด.ญ.มลนภา โนนสุรัตน์4102 Jul 2017 21:58:052 Jul 2017 21:58:490:44
10มลนภา โนนสุรัตน์4102 Jul 2017 21:51:522 Jul 2017 21:56:334:41
11ธิดารัตน์ ภู่ขาว41029 Jun 2017 09:00:5029 Jun 2017 09:02:351:45
12ธิดารัตน์ ภู่ขาว31029 Jun 2017 08:56:5729 Jun 2017 08:57:320:35
13อัญชลี สิกขากูล71022 May 2017 15:33:0222 May 2017 15:35:232:21
14สมาตยา สัมพันธสิทิ์3107 Apr 2017 02:06:267 Apr 2017 02:10:504:24
15รินรดา นนทิสิทธิ์31012 Feb 2017 10:24:5812 Feb 2017 10:24:590:1
16รินรดา นนทิสิทธิ์31012 Feb 2017 10:21:3712 Feb 2017 10:24:232:46
17สุธีรา ทะสุรินทร์61022 Dec 2016 00:56:0122 Dec 2016 01:00:244:23
18jinjutha jintasiripipat31024 Sep 2016 09:42:1924 Sep 2016 09:43:591:40
19แต๋ว นะจ๊ะ4103 Sep 2016 13:04:083 Sep 2016 13:04:080:0
20แต๋ว นะจ๊ะ4103 Sep 2016 13:03:253 Sep 2016 13:03:250:0
21แต๋ว นะจ๊ะ4103 Sep 2016 13:02:183 Sep 2016 13:02:450:27
22สุภาภรณ์ เกตุแก้ว21024 Jul 2016 20:42:4724 Jul 2016 20:52:169:29
23แฟนเก่า สาย3106 Jul 2016 18:09:056 Jul 2016 18:09:540:49
24ศศิกานต์ จันทเมธิ41022 Jun 2016 20:15:3622 Jun 2016 20:16:020:26
25ศศิกานต์ จันทเมธิ41022 Jun 2016 20:14:0822 Jun 2016 20:15:311:23
26ศศิกานต์ จันทเมธิ51022 Jun 2016 20:09:1522 Jun 2016 20:13:434:28
27พรประภา จันทร์เม้า5105 Jun 2016 22:33:005 Jun 2016 22:33:530:53
28พรประภา จันทร์เม้า6105 Jun 2016 22:32:395 Jun 2016 22:32:570:18
29พรประภา จันทร์เม้า7105 Jun 2016 22:32:195 Jun 2016 22:32:300:11
30พรประภา จันทร์เม้า6105 Jun 2016 22:32:035 Jun 2016 22:32:160:13
31พรประภา จันทร์เม้า7105 Jun 2016 22:31:445 Jun 2016 22:31:510:7
32พรประภา จันทร์เม้า6105 Jun 2016 22:31:225 Jun 2016 22:31:420:20
33พรประภา จันทร์เม้า5105 Jun 2016 22:31:115 Jun 2016 22:31:200:9
34พรประภา จันทร์เม้า6105 Jun 2016 22:31:005 Jun 2016 22:31:070:7
35พรประภา จันทร์เม้า6105 Jun 2016 22:30:535 Jun 2016 22:30:570:4
36พรประภา จันทร์เม้า5105 Jun 2016 22:30:305 Jun 2016 22:30:500:20
37พรประภา จันทร์เม้า6105 Jun 2016 22:30:185 Jun 2016 22:30:270:9
38พรประภา จันทร์เม้า6105 Jun 2016 22:30:065 Jun 2016 22:30:150:9
39พรประภา จันทร์เม้า6105 Jun 2016 22:29:465 Jun 2016 22:29:530:7
40พรประภา จันทร์เม้า5105 Jun 2016 22:29:365 Jun 2016 22:29:440:8
41พรประภา จันทร์เม้า6105 Jun 2016 22:29:115 Jun 2016 22:29:220:11
42พรประภา จันทร์เม้า5105 Jun 2016 22:28:575 Jun 2016 22:29:080:11
43พรประภา จันทร์เม้า6105 Jun 2016 22:28:035 Jun 2016 22:28:530:50
44พรประภา จันทร์เม้า6105 Jun 2016 22:20:415 Jun 2016 22:27:517:10


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713