สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 15417 การพูดสรุปความเรื่องที่ฟังและดู
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นนน ทม61014 Jan 2018 21:32:5014 Jan 2018 21:35:112:21
2พิรุฬห์ สกุลแพทย์7109 Jan 2018 09:47:289 Jan 2018 09:49:001:32
3อังคนา แสดง51012 Dec 2017 09:13:2912 Dec 2017 09:14:040:35
4ฐิตินันท์ ทองรงค์61011 Oct 2017 23:50:1611 Oct 2017 23:51:491:33
5ขัน เงินทอง71019 Sep 2017 11:16:0519 Sep 2017 11:17:181:13
6ชรินรัตน์ อุ่นศิริ2528 Aug 2017 19:20:3028 Aug 2017 19:21:361:6
7กัลยา ผายพันธ์71022 Aug 2017 13:18:1922 Aug 2017 13:21:373:18
8นาย หอม เเดงเขียว1104 Aug 2017 13:21:314 Aug 2017 13:22:080:37
9นัฐกาญจน์ สุทารัมย์61029 Jul 2017 21:45:5829 Jul 2017 21:46:470:49
10นัฐกาญจน์ สุทารัมย์61029 Jul 2017 21:43:0029 Jul 2017 21:45:252:25
11สุพัตรา ศิลาไสล41028 Jul 2017 20:01:2228 Jul 2017 20:05:434:21
12ฐานพัฒน์ วัฒนา41011 Jul 2017 17:39:0711 Jul 2017 17:40:181:11
13มลนภา โนนสุรัตน์4102 Jul 2017 22:00:582 Jul 2017 22:00:590:1
14ด.ญ.มลนภา โนนสุรัตน์4102 Jul 2017 22:00:112 Jul 2017 22:00:120:1
15ด.ญ.มลนภา โนนสุรัตน์4102 Jul 2017 21:58:052 Jul 2017 21:58:490:44
16มลนภา โนนสุรัตน์4102 Jul 2017 21:51:522 Jul 2017 21:56:334:41
17ธิดารัตน์ ภู่ขาว41029 Jun 2017 09:00:5029 Jun 2017 09:02:351:45
18ธิดารัตน์ ภู่ขาว31029 Jun 2017 08:56:5729 Jun 2017 08:57:320:35
19อัญชลี สิกขากูล71022 May 2017 15:33:0222 May 2017 15:35:232:21
20สมาตยา สัมพันธสิทิ์3107 Apr 2017 02:06:267 Apr 2017 02:10:504:24
21รินรดา นนทิสิทธิ์31012 Feb 2017 10:24:5812 Feb 2017 10:24:590:1
22รินรดา นนทิสิทธิ์31012 Feb 2017 10:21:3712 Feb 2017 10:24:232:46
23สุธีรา ทะสุรินทร์61022 Dec 2016 00:56:0122 Dec 2016 01:00:244:23
24jinjutha jintasiripipat31024 Sep 2016 09:42:1924 Sep 2016 09:43:591:40
25แต๋ว นะจ๊ะ4103 Sep 2016 13:04:083 Sep 2016 13:04:080:0
26แต๋ว นะจ๊ะ4103 Sep 2016 13:03:253 Sep 2016 13:03:250:0
27แต๋ว นะจ๊ะ4103 Sep 2016 13:02:183 Sep 2016 13:02:450:27
28สุภาภรณ์ เกตุแก้ว21024 Jul 2016 20:42:4724 Jul 2016 20:52:169:29
29แฟนเก่า สาย3106 Jul 2016 18:09:056 Jul 2016 18:09:540:49
30ศศิกานต์ จันทเมธิ41022 Jun 2016 20:15:3622 Jun 2016 20:16:020:26
31ศศิกานต์ จันทเมธิ41022 Jun 2016 20:14:0822 Jun 2016 20:15:311:23
32ศศิกานต์ จันทเมธิ51022 Jun 2016 20:09:1522 Jun 2016 20:13:434:28
33พรประภา จันทร์เม้า5105 Jun 2016 22:33:005 Jun 2016 22:33:530:53
34พรประภา จันทร์เม้า6105 Jun 2016 22:32:395 Jun 2016 22:32:570:18
35พรประภา จันทร์เม้า7105 Jun 2016 22:32:195 Jun 2016 22:32:300:11
36พรประภา จันทร์เม้า6105 Jun 2016 22:32:035 Jun 2016 22:32:160:13
37พรประภา จันทร์เม้า7105 Jun 2016 22:31:445 Jun 2016 22:31:510:7
38พรประภา จันทร์เม้า6105 Jun 2016 22:31:225 Jun 2016 22:31:420:20
39พรประภา จันทร์เม้า5105 Jun 2016 22:31:115 Jun 2016 22:31:200:9
40พรประภา จันทร์เม้า6105 Jun 2016 22:31:005 Jun 2016 22:31:070:7
41พรประภา จันทร์เม้า6105 Jun 2016 22:30:535 Jun 2016 22:30:570:4
42พรประภา จันทร์เม้า5105 Jun 2016 22:30:305 Jun 2016 22:30:500:20
43พรประภา จันทร์เม้า6105 Jun 2016 22:30:185 Jun 2016 22:30:270:9
44พรประภา จันทร์เม้า6105 Jun 2016 22:30:065 Jun 2016 22:30:150:9
45พรประภา จันทร์เม้า6105 Jun 2016 22:29:465 Jun 2016 22:29:530:7
46พรประภา จันทร์เม้า5105 Jun 2016 22:29:365 Jun 2016 22:29:440:8
47พรประภา จันทร์เม้า6105 Jun 2016 22:29:115 Jun 2016 22:29:220:11
48พรประภา จันทร์เม้า5105 Jun 2016 22:28:575 Jun 2016 22:29:080:11
49พรประภา จันทร์เม้า6105 Jun 2016 22:28:035 Jun 2016 22:28:530:50
50พรประภา จันทร์เม้า6105 Jun 2016 22:20:415 Jun 2016 22:27:517:10


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713