สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 15198 Posttest - WH Question
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1สุพรรษา อาบทอง4529 Jun 2017 19:22:0429 Jun 2017 19:22:050:1
2สุพรรษา อาบทอง4529 Jun 2017 19:20:0029 Jun 2017 19:21:421:42
3ยศพร โทนหงสา91027 Jun 2017 16:32:0627 Jun 2017 16:34:512:45
4narinthorn Chairueng457 Mar 2017 17:46:077 Mar 2017 17:47:261:19
5Pariyachat Prakaimantrakul351 Feb 2017 12:56:251 Feb 2017 12:56:580:33
6ศศิกานต์ ละออเอี่ยม9108 Jan 2017 12:29:278 Jan 2017 12:31:382:11
7ศศิกานต์ ละออเอี่ยม8108 Jan 2017 12:26:348 Jan 2017 12:28:261:52
8ศศิกานต์ ละออเอี่ยม9108 Jan 2017 12:24:158 Jan 2017 12:26:192:4
9ศศิกานต์ ละออเอี่ยม8108 Jan 2017 12:22:368 Jan 2017 12:24:071:31
10ศศิกานต์ ละออเอี่ยม8108 Jan 2017 12:22:168 Jan 2017 12:22:310:15
11ศศิกานต์ ละออเอี่ยม8108 Jan 2017 12:12:208 Jan 2017 12:14:252:5
12ศศิกานต์ ละออเอี่ยม8108 Jan 2017 12:09:308 Jan 2017 12:11:562:26
13ศศิกานต์ ละออเอี่ยม7108 Jan 2017 12:07:048 Jan 2017 12:08:591:55
14ศศิกานต์ ละออเอี่ยม7108 Jan 2017 12:02:518 Jan 2017 12:04:522:1
15เช้าวันพฤหัส สวยงาม7107 Nov 2016 15:28:307 Nov 2016 15:31:122:42
16เจษฎา ศรีวิชัย2515 Sep 2016 21:05:0615 Sep 2016 21:06:151:9
17เจษฎา ศรีวิชัย2515 Sep 2016 21:00:5415 Sep 2016 21:03:482:54
18เจษฎา ศรีวิชัย2515 Sep 2016 20:58:4915 Sep 2016 21:00:041:15
19ศิริพร มนต์คาถา5531 Aug 2016 21:14:5231 Aug 2016 21:14:560:4
20ศิริพร มนต์คาถา5531 Aug 2016 21:13:0131 Aug 2016 21:13:160:15
21ศิริพร มนต์คาถา5531 Aug 2016 21:11:4131 Aug 2016 21:11:480:7
22ศิริพร มนต์คาถา5531 Aug 2016 21:10:5631 Aug 2016 21:11:000:4
23ศิริพร มนต์คาถา5531 Aug 2016 21:09:5131 Aug 2016 21:10:130:22
24ศิริพร มนต์คาถา5531 Aug 2016 21:05:5431 Aug 2016 21:08:302:36
25วรัญญา เจริญสุข71030 Aug 2016 17:42:4430 Aug 2016 17:44:301:46
26วรัญญา เจริญสุข61030 Aug 2016 17:39:3130 Aug 2016 17:42:222:51
27Panyata 555555555555555555555555555555555555555555555101025 Aug 2016 09:34:2125 Aug 2016 09:34:560:35
28Panyata 55555555555555555555555555555555555555555555591025 Aug 2016 09:32:0925 Aug 2016 09:34:031:54
29มลธิรา บาดาจันทร์7106 Aug 2016 23:26:036 Aug 2016 23:30:574:54
30สายขวัญ โตนนท์8101 May 2015 14:13:331 May 2015 14:16:102:37
31รัตนา สุทธิรัตนากุล81022 Apr 2015 21:49:1022 Apr 2015 21:51:502:40
32Marigo chaisiri81022 Apr 2015 17:09:4022 Apr 2015 17:13:293:49
33ต้นมอ คำเขื่อนแก้ว61022 Apr 2015 15:11:3422 Apr 2015 15:14:593:25
34ลักขณา แสนสบาย41022 Apr 2015 14:36:4022 Apr 2015 14:36:550:15
35ลักขณา แสนสบาย71022 Apr 2015 14:35:3922 Apr 2015 14:36:110:32
36ออ ดีมาก71022 Apr 2015 13:16:2922 Apr 2015 13:19:423:13
37ยุวดี ยุวดีศิริสิงห์81021 Apr 2015 21:47:0821 Apr 2015 21:48:271:19
38ยุวดี ยุวดีศิริสิงห์71021 Apr 2015 21:44:1521 Apr 2015 21:46:552:40
39รุ่งนภา พิรุน81021 Apr 2015 15:16:0421 Apr 2015 15:19:002:56
40พัชรี ภูษาทอง91021 Apr 2015 13:55:2721 Apr 2015 13:57:121:45
41dd ff81021 Apr 2015 03:36:2721 Apr 2015 03:43:477:20
42ying ying51020 Apr 2015 23:37:1120 Apr 2015 23:47:1610:5
43วิณากร โตพิจิตร91020 Apr 2015 21:42:3820 Apr 2015 21:43:561:18
44เปอ เป้อ11020 Apr 2015 21:17:3320 Apr 2015 21:17:540:21
45วิณากร โตพิจิตร81020 Apr 2015 21:14:2320 Apr 2015 21:15:371:14
46วิณากร โตพิจิตร81020 Apr 2015 21:12:1020 Apr 2015 21:13:391:29


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713