สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 13976 บทที่ 6 การใช้งานแผงโซล่าเซลล์
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 5.9615 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1อุบลวรรณ เดชอูป91029 Oct 2018 15:59:0829 Oct 2018 16:06:407:32
2ชนนิกานต์ มั่งอุตม์3102 Oct 2018 20:33:002 Oct 2018 20:34:441:44
3ชนนิกานต์ มั่งอุตม์4102 Oct 2018 18:52:502 Oct 2018 18:52:560:6
4ชนนิกานต์ มั่งอุตม์4102 Oct 2018 18:44:192 Oct 2018 18:44:380:19
5เอ บี101025 Sep 2018 09:47:1425 Sep 2018 09:47:400:26
6เอ บี81025 Sep 2018 09:46:3925 Sep 2018 09:47:100:31
7เอ บี81025 Sep 2018 09:46:2425 Sep 2018 09:46:360:12
8เอ บี91025 Sep 2018 09:45:5625 Sep 2018 09:46:180:22
9เอ บี91025 Sep 2018 09:45:3125 Sep 2018 09:45:540:23
10เอ บี81025 Sep 2018 09:45:0125 Sep 2018 09:45:280:27
11เอ บี61025 Sep 2018 09:44:3725 Sep 2018 09:44:570:20
12เอ บี71025 Sep 2018 09:44:2225 Sep 2018 09:44:340:12
13เอ บี61025 Sep 2018 09:43:3625 Sep 2018 09:44:180:42
14เอ บี41025 Sep 2018 09:43:0025 Sep 2018 09:43:320:32
15เอ บี51025 Sep 2018 09:42:2925 Sep 2018 09:42:560:27
16เอ บี61025 Sep 2018 09:42:0725 Sep 2018 09:42:250:18
17เอ บี51025 Sep 2018 09:41:3525 Sep 2018 09:42:040:29
18เอ บี61025 Sep 2018 09:41:2225 Sep 2018 09:41:310:9
19เอ บี61025 Sep 2018 09:39:4025 Sep 2018 09:41:161:36
20ด.ช. วรชาติ อินอุ่นโชติ 51010 Sep 2018 12:46:2010 Sep 2018 12:48:181:58
21พงศ์พัทธ์ บุญทา41031 Aug 2018 10:41:3631 Aug 2018 10:44:583:22
22หดหดห กดกำดก91030 Aug 2018 21:12:3530 Aug 2018 21:16:394:4
23ละออ แก้วสาลี71015 Aug 2018 13:17:3615 Aug 2018 13:20:503:14
24suparet ubonban11013 Aug 2018 22:30:5313 Aug 2018 22:31:130:20
25สม กำ4103 Aug 2018 14:11:433 Aug 2018 14:14:262:43
26สม กำ2103 Aug 2018 14:10:363 Aug 2018 14:11:200:44


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713