สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 13637 O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่3/4
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1สวย สมปรารถนา31011 Apr 2017 15:35:0611 Apr 2017 15:40:135:7
2วนัฐฐา ถนอมวงค์1109 Nov 2016 20:10:249 Nov 2016 20:15:014:37
3Moo YJ31029 Aug 2016 11:13:0229 Aug 2016 11:13:440:42
4อดินัน อัลมุสตอฟา5101 Aug 2016 22:11:291 Aug 2016 22:14:032:34
5wwweaput hgsdah31019 Jul 2016 09:39:5819 Jul 2016 09:42:322:34
6wwweaput hgsdah41019 Jul 2016 09:38:1719 Jul 2016 09:39:481:31
7สาม มีลัล51013 Jun 2016 13:59:4713 Jun 2016 14:01:411:54
8จิราพร แช่มฉิมพลี2107 Apr 2016 16:49:197 Apr 2016 16:51:021:43
9ปฏวัติ ตรีกุล31019 Mar 2016 14:12:4419 Mar 2016 14:18:335:49
10ไกรวิชญ์ เลินไธสง21019 Mar 2016 11:32:4319 Mar 2016 11:32:480:5
11ไกรวิชญ์ เลินไธสง21019 Mar 2016 11:23:0619 Mar 2016 11:32:149:8
12อารียา บุญหนา101024 Feb 2016 17:30:5124 Feb 2016 17:31:340:43
13อารียา บุญหนา41024 Feb 2016 17:24:4624 Feb 2016 17:28:534:7


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713