สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 13299 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 1
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นิรดา อ้วนโคตร41024 Jan 2017 10:23:2224 Jan 2017 10:24:221:0
2นิรดา อ้วนโคตร31024 Jan 2017 10:21:2424 Jan 2017 10:22:381:14
3นิรดา อ้วนโคตร01024 Jan 2017 10:18:0924 Jan 2017 10:20:312:22


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713