สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 12931 การดำรงชีวิตของพืช
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 4.0000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ส่ด ดา31017 Jul 2018 19:34:0317 Jul 2018 19:34:460:43
2เตชินท์ มหาขชน62015 Jul 2018 17:06:5515 Jul 2018 17:08:151:20
3น.ส.ธมนวรรณ คงสำราญ41014 Jul 2018 10:16:3814 Jul 2018 10:18:311:53
4น.ส.ธมนวรรณ คงสำราญ31014 Jul 2018 10:13:3514 Jul 2018 10:16:202:45
5น.ส.ธมนวรรณ คงสำราญ31014 Jul 2018 10:08:2314 Jul 2018 10:13:094:46
6ปรญา ปุยสูงเนิน71019 Jun 2018 21:43:1419 Jun 2018 21:44:521:38


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713