สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 12931 การดำรงชีวิตของพืช
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1Lala Nin61016 Jul 2017 22:54:2016 Jul 2017 22:57:022:42
2Surachai Kongchoo142016 Jul 2017 21:11:2816 Jul 2017 21:20:188:50
3รชญา ขู่ฤทธิ์22018 Jun 2017 00:30:2118 Jun 2017 00:58:0027:39
4อาลาวียะห์ มูละซอ6107 May 2017 21:06:057 May 2017 21:11:585:53
5อาลาวียะห์ มูละซอ5107 May 2017 21:00:527 May 2017 21:04:113:19
6อาลาวียะห์ มูละซอ4107 May 2017 20:57:057 May 2017 21:00:323:27
7อาลาวียะห์ มูละซอ7107 May 2017 20:51:287 May 2017 20:56:104:42
8ณีรนุช อินตาพรหม152022 Apr 2017 22:56:2522 Apr 2017 23:03:507:25
9เดเ ดเดเ21025 Mar 2017 14:21:2225 Mar 2017 14:22:160:54
10ด.ญ.วชิราภรณ์ บุทธิจักร์14209 Mar 2017 19:55:029 Mar 2017 20:02:427:40
11นายยุติธิชัย โพธิ์ทรัพย์สุข258 Mar 2017 22:49:458 Mar 2017 22:51:241:39
12ธันยภพ จรกิจ10206 Mar 2017 00:08:276 Mar 2017 00:08:330:6
13ธันยภพ จรกิจ10206 Mar 2017 00:06:086 Mar 2017 00:06:100:2
14ธันยภพ จรกิจ10206 Mar 2017 00:03:046 Mar 2017 00:03:460:42
15พด จากรัก51012 Jan 2017 07:06:4712 Jan 2017 07:08:021:15
16พด จากรัก41012 Jan 2017 07:04:5412 Jan 2017 07:06:241:30
17พด จากรัก81012 Jan 2017 07:02:4312 Jan 2017 07:04:251:42
18พด จากรัก102012 Jan 2017 06:59:0512 Jan 2017 07:01:492:44
19กด ถารางขาน112012 Jan 2017 06:51:1312 Jan 2017 06:58:377:24
20wong hani5203 Jan 2017 16:53:553 Jan 2017 17:47:3753:42
21วาริณี โมทิม61024 Dec 2016 13:13:2724 Dec 2016 13:17:374:10
22ม ต81020 Dec 2016 03:51:0620 Dec 2016 03:54:283:22
23ยุทธนา อุตอามาตย์112020 Jul 2016 21:54:2020 Jul 2016 21:58:043:44
24รจนา บานบุรี456 Jul 2016 11:41:396 Jul 2016 11:42:340:55


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713