สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 12578 แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/9
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1เฉลิมเกียรติ ใจแก้ว61030 Apr 2017 21:25:4530 Apr 2017 21:28:172:32
2พัชรี แก้วสมุทร51021 Apr 2017 19:16:0121 Apr 2017 19:19:173:16
3พาอีซะ สาและ41017 Apr 2017 12:10:3917 Apr 2017 12:15:174:38
4ชานนท์ คำมี61017 Apr 2017 10:10:4817 Apr 2017 10:11:010:13
5ชานนท์ คำมี61017 Apr 2017 10:02:3617 Apr 2017 10:09:316:55
6ค น41014 Apr 2017 11:48:5714 Apr 2017 11:52:003:3
7รรณ นราทร61014 Mar 2017 16:12:2214 Mar 2017 16:15:433:21
8ด.ช. ทิงนองนอย ตะติ้งโหน่ง71013 Mar 2017 18:06:4013 Mar 2017 18:07:250:45
9ด.ช. ทิงนองนอย ตะติ้งโหน่ง81013 Mar 2017 18:03:0013 Mar 2017 18:06:313:31
10พิชชานันท์ เขื่อนแก้ว51019 Jan 2017 21:36:5919 Jan 2017 21:38:401:41
11รุ่งระวี สาเหล็ม61020 Nov 2016 16:35:5220 Nov 2016 16:37:421:50
12รุ่งระวี สาเหล็ม1520 Nov 2016 16:33:5720 Nov 2016 16:35:051:8
13โจ้ น้อย359 Oct 2016 04:31:229 Oct 2016 04:32:221:0
14พัชรา วงศ์สาขา2520 Sep 2016 10:53:5220 Sep 2016 10:55:201:28
15นายอนัน จันโพธิ์21014 Sep 2016 03:45:5914 Sep 2016 03:52:506:51
16นายอนัน จันโพธิ์51014 Sep 2016 03:40:2514 Sep 2016 03:42:412:16
17มั่นคง ราชมูล4107 Sep 2016 00:06:247 Sep 2016 00:12:386:14
18มั่นคง ราชมูล4106 Sep 2016 23:46:056 Sep 2016 23:50:224:17
19มั่นคง ราชมูล3106 Sep 2016 23:31:456 Sep 2016 23:37:195:34
20Billy tiwakong5106 Sep 2016 15:21:126 Sep 2016 15:24:133:1
21ทัชดาว นิสสัยมั่น51010 Aug 2016 02:54:0110 Aug 2016 02:58:294:28
22นางสาวรุ่งนภา พักเสลา41030 Jul 2016 13:07:0830 Jul 2016 13:08:381:30
23นางสาวรุ่งนภา พักเสลา51030 Jul 2016 13:04:0830 Jul 2016 13:07:012:53
24มสตน คงเกิด61027 Jun 2016 17:09:0627 Jun 2016 17:10:311:25
25pim pich5105 Jun 2016 06:50:545 Jun 2016 06:52:221:28
26pim pich2105 Jun 2016 06:48:225 Jun 2016 06:50:372:15
27pim pich5105 Jun 2016 06:39:475 Jun 2016 06:48:038:16
28ภัทรภร จำเรียง51028 Mar 2016 23:39:3028 Mar 2016 23:40:260:56
29ภัทรภร จำเรียง21028 Mar 2016 23:36:5728 Mar 2016 23:39:032:6
30ภัทรภร จำเรียง61028 Mar 2016 23:32:5528 Mar 2016 23:36:363:41
31ภัทรภร จำเรียง21028 Mar 2016 23:27:0128 Mar 2016 23:32:195:18


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713