สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 12386 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ม.1
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1สิทธิพร ชินชูวงษ์101031 Jan 2018 14:13:3231 Jan 2018 14:13:430:11
2สิทธิพร ชินชูวงษ์101031 Jan 2018 14:11:2231 Jan 2018 14:12:120:50
3บุญญิสา คู่มณี2108 Jan 2018 10:21:388 Jan 2018 10:22:020:24
4นา ลี61016 Nov 2017 12:57:4216 Nov 2017 12:57:490:7
5นา ลี51016 Nov 2017 12:57:1316 Nov 2017 12:57:250:12
6นา ลี51016 Nov 2017 12:54:2616 Nov 2017 12:55:020:36
7ศลิษา อะรังสี31028 Sep 2017 21:41:5528 Sep 2017 21:43:001:5
8ศลิษา อะรังสี11028 Sep 2017 21:38:1728 Sep 2017 21:41:142:57
9grhf jgjytg41014 Sep 2017 10:09:3614 Sep 2017 10:10:190:43
10พรณภา หมื่นจง2107 Sep 2017 12:56:557 Sep 2017 12:56:560:1
11พรณภา หมื่นจง2107 Sep 2017 12:56:417 Sep 2017 12:56:420:1
12พรณภา หมื่นจง2107 Sep 2017 12:56:207 Sep 2017 12:56:200:0
13พรณภา หมื่นจง2107 Sep 2017 12:56:087 Sep 2017 12:56:090:1
14พรณภา หมื่นจง2107 Sep 2017 12:54:457 Sep 2017 12:55:571:12
15ด้หพะ้ก ดพ้เะกดพเ3104 Sep 2017 10:50:484 Sep 2017 10:51:120:24
16มนัสนันท์ ลร้อยแก้ว0510 Aug 2017 19:03:1710 Aug 2017 19:03:170:0
17มนัสนันท์ ลร้อยแก้ว0510 Aug 2017 19:01:5710 Aug 2017 19:02:530:56
18กีต้า กีต้า1103 Aug 2017 14:46:533 Aug 2017 14:46:540:1
19กีต้า กีต้า1103 Aug 2017 14:44:433 Aug 2017 14:46:141:31
20วันวิสา จันจอหอ101012 Jul 2017 20:52:0112 Jul 2017 21:28:4836:47
21สมศรี บ้านโคก31012 Jul 2017 13:09:0212 Jul 2017 13:10:041:2
22วันวิสา จันจอหอ101028 Jun 2017 20:11:0828 Jun 2017 20:11:090:1
23วันวิสา จันจอหอ101028 Jun 2017 20:10:2228 Jun 2017 20:10:240:2
24วันวิสา จันจอหอ101028 Jun 2017 20:06:2828 Jun 2017 20:09:393:11
25gjh jlj2102 May 2017 00:30:442 May 2017 00:31:370:53
26รวิวรรณ ระดาฤทธิ์61028 Feb 2017 09:15:3828 Feb 2017 09:15:410:3
27รวิวรรณ ระดาฤทธิ์61028 Feb 2017 09:14:4728 Feb 2017 09:14:480:1
28รวิวรรณ ระดาฤทธิ์61028 Feb 2017 09:13:5728 Feb 2017 09:13:580:1
29รวิวรรณ ระดาฤทธิ์61028 Feb 2017 09:13:0428 Feb 2017 09:13:080:4
30รวิวรรณ ระดาฤทธิ์61028 Feb 2017 09:10:4928 Feb 2017 09:12:131:24
31วิสสุตา โสกัณทัต10105 Jan 2017 19:56:595 Jan 2017 19:58:421:43
32นันทการต์ นางาม101022 Dec 2016 09:11:3722 Dec 2016 09:12:280:51
33นันทการต์ นางาม101022 Dec 2016 09:09:4322 Dec 2016 09:09:500:7
34นันทการต์ นางาม101022 Dec 2016 09:08:5122 Dec 2016 09:08:530:2
35ด.ญนันทการต์ นางาม101022 Dec 2016 09:07:5922 Dec 2016 09:08:010:2
36นันทการต์ นางาม101022 Dec 2016 09:06:3322 Dec 2016 09:07:110:38
37นันทการต์ นางาม101022 Dec 2016 09:05:3222 Dec 2016 09:05:330:1
38นันทการต์ นางาม101022 Dec 2016 09:04:4022 Dec 2016 09:04:410:1
39นันทการต์ นางาม101022 Dec 2016 09:03:0222 Dec 2016 09:03:520:50
40รอยมี่ หะยีดาโอะ10108 Aug 2016 18:20:598 Aug 2016 18:22:381:39
41ภัทรดร จิตรเสนาะ4527 Jul 2016 10:17:3627 Jul 2016 10:18:130:37
42อินทิรา ขำเลิศ9109 Jul 2016 14:40:289 Jul 2016 14:42:221:54
43เด็กหญิงธิรดา แก้วคูณ10107 Jun 2016 14:04:247 Jun 2016 14:05:431:19
44ด.ญ.รสสุคนธ์ ยงกำลัง351 Jun 2016 21:45:551 Jun 2016 21:49:073:12
45ด.ญ.รสสุคนธ์ ยงกำลัง351 Jun 2016 21:41:391 Jun 2016 21:43:512:12
46แฟน สงคราม10101 Mar 2016 13:23:511 Mar 2016 13:25:341:43
47ปลายฟ้า ฐานะ10101 Mar 2016 13:15:361 Mar 2016 13:17:121:36
48รัชนี ไววอน61023 Jan 2016 15:47:2723 Jan 2016 15:48:551:28
49รัชนี ไววอน51023 Jan 2016 15:47:0423 Jan 2016 15:47:090:5
50รัชนี ไววอน51023 Jan 2016 15:45:0823 Jan 2016 15:46:511:43
51รัชนี ไววอน71023 Jan 2016 15:43:3123 Jan 2016 15:44:080:37
52 เบล เชนอน61018 Jan 2016 11:28:3418 Jan 2016 11:32:063:32
53ฐาปรณ ผลสุวรรณ10105 Jan 2016 13:40:435 Jan 2016 13:42:201:37
54ฐาปรณ ผลสุวรรณ8105 Jan 2016 13:38:235 Jan 2016 13:39:571:34
55ณัฐิกา ผลสุวรรณ5105 Jan 2016 13:22:455 Jan 2016 13:29:186:33
56ก ข31026 Oct 2015 16:31:2926 Oct 2015 16:32:140:45
57nid Set-20155108 Jul 2015 10:15:138 Jul 2015 10:17:262:13


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713