สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 12386 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ม.1
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1วันวิสา จันจอหอ101012 Jul 2017 20:52:0112 Jul 2017 21:28:4836:47
2สมศรี บ้านโคก31012 Jul 2017 13:09:0212 Jul 2017 13:10:041:2
3วันวิสา จันจอหอ101028 Jun 2017 20:11:0828 Jun 2017 20:11:090:1
4วันวิสา จันจอหอ101028 Jun 2017 20:10:2228 Jun 2017 20:10:240:2
5วันวิสา จันจอหอ101028 Jun 2017 20:06:2828 Jun 2017 20:09:393:11
6gjh jlj2102 May 2017 00:30:442 May 2017 00:31:370:53
7รวิวรรณ ระดาฤทธิ์61028 Feb 2017 09:15:3828 Feb 2017 09:15:410:3
8รวิวรรณ ระดาฤทธิ์61028 Feb 2017 09:14:4728 Feb 2017 09:14:480:1
9รวิวรรณ ระดาฤทธิ์61028 Feb 2017 09:13:5728 Feb 2017 09:13:580:1
10รวิวรรณ ระดาฤทธิ์61028 Feb 2017 09:13:0428 Feb 2017 09:13:080:4
11รวิวรรณ ระดาฤทธิ์61028 Feb 2017 09:10:4928 Feb 2017 09:12:131:24
12วิสสุตา โสกัณทัต10105 Jan 2017 19:56:595 Jan 2017 19:58:421:43
13นันทการต์ นางาม101022 Dec 2016 09:11:3722 Dec 2016 09:12:280:51
14นันทการต์ นางาม101022 Dec 2016 09:09:4322 Dec 2016 09:09:500:7
15นันทการต์ นางาม101022 Dec 2016 09:08:5122 Dec 2016 09:08:530:2
16ด.ญนันทการต์ นางาม101022 Dec 2016 09:07:5922 Dec 2016 09:08:010:2
17นันทการต์ นางาม101022 Dec 2016 09:06:3322 Dec 2016 09:07:110:38
18นันทการต์ นางาม101022 Dec 2016 09:05:3222 Dec 2016 09:05:330:1
19นันทการต์ นางาม101022 Dec 2016 09:04:4022 Dec 2016 09:04:410:1
20นันทการต์ นางาม101022 Dec 2016 09:03:0222 Dec 2016 09:03:520:50
21รอยมี่ หะยีดาโอะ10108 Aug 2016 18:20:598 Aug 2016 18:22:381:39
22ภัทรดร จิตรเสนาะ4527 Jul 2016 10:17:3627 Jul 2016 10:18:130:37
23อินทิรา ขำเลิศ9109 Jul 2016 14:40:289 Jul 2016 14:42:221:54
24เด็กหญิงธิรดา แก้วคูณ10107 Jun 2016 14:04:247 Jun 2016 14:05:431:19
25ด.ญ.รสสุคนธ์ ยงกำลัง351 Jun 2016 21:45:551 Jun 2016 21:49:073:12
26ด.ญ.รสสุคนธ์ ยงกำลัง351 Jun 2016 21:41:391 Jun 2016 21:43:512:12
27แฟน สงคราม10101 Mar 2016 13:23:511 Mar 2016 13:25:341:43
28ปลายฟ้า ฐานะ10101 Mar 2016 13:15:361 Mar 2016 13:17:121:36
29รัชนี ไววอน61023 Jan 2016 15:47:2723 Jan 2016 15:48:551:28
30รัชนี ไววอน51023 Jan 2016 15:47:0423 Jan 2016 15:47:090:5
31รัชนี ไววอน51023 Jan 2016 15:45:0823 Jan 2016 15:46:511:43
32รัชนี ไววอน71023 Jan 2016 15:43:3123 Jan 2016 15:44:080:37
33 เบล เชนอน61018 Jan 2016 11:28:3418 Jan 2016 11:32:063:32
34ฐาปรณ ผลสุวรรณ10105 Jan 2016 13:40:435 Jan 2016 13:42:201:37
35ฐาปรณ ผลสุวรรณ8105 Jan 2016 13:38:235 Jan 2016 13:39:571:34
36ณัฐิกา ผลสุวรรณ5105 Jan 2016 13:22:455 Jan 2016 13:29:186:33
37ก ข31026 Oct 2015 16:31:2926 Oct 2015 16:32:140:45
38nid Set-20155108 Jul 2015 10:15:138 Jul 2015 10:17:262:13


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713