สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 12351 แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา(2553) ชุดที่3
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1พิมมาดา นิลเลิศ71026 Jan 2017 18:16:4626 Jan 2017 18:17:110:25
2พิมมาดา นิลเลิศ71026 Jan 2017 18:15:5726 Jan 2017 18:15:570:0
3พิมมาดา นิลเลิศ71026 Jan 2017 18:14:3326 Jan 2017 18:15:220:49
4พิมมาดา นิลเลิศ71026 Jan 2017 18:12:3526 Jan 2017 18:13:280:53
5พิมมาดา นิลเลิศ71026 Jan 2017 18:09:0926 Jan 2017 18:11:172:8
6Nichpak Phatrattanakul61019 Jan 2017 12:55:4619 Jan 2017 12:55:590:13
7Nichpak Phatrattanakul61019 Jan 2017 12:54:1019 Jan 2017 12:54:460:36
8Nichpak Phatrattanakul61019 Jan 2017 12:53:0219 Jan 2017 12:53:150:13
9Nichpak Phatrattanakul61019 Jan 2017 12:50:5519 Jan 2017 12:52:141:19
10สุจิตตา มาพบ2515 Jan 2017 15:13:1015 Jan 2017 15:14:090:59
11ด.ช. ธราดล เทพดู่3105 Jan 2017 20:09:345 Jan 2017 20:10:361:2
12อนุพงศ์ จิตรบุญ61025 Nov 2016 20:08:4025 Nov 2016 20:11:202:40
13พีรวัส บุญดี5102 Nov 2016 18:14:442 Nov 2016 18:19:414:57


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713