สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 12166 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 5.0000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1วิษณุพร ศรีพนม5108 May 2018 12:57:488 May 2018 12:59:211:33
2นฤดล จันทร์ประทีป41023 Oct 2017 20:58:4223 Oct 2017 21:00:251:43
3อัจฉรา ยศสุพรม51021 Sep 2017 12:17:0421 Sep 2017 12:18:551:51
4ควย จิ๋ม1102 Jun 2017 14:04:242 Jun 2017 14:04:490:25
5เฉลิมชัย เดชอรัญ51014 Apr 2017 15:43:5614 Apr 2017 15:45:441:48
6Wiya Nees7104 Jan 2017 19:19:194 Jan 2017 19:20:571:38


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713