สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 11542 แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่1/2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นันทนา ตาแปง71022 Apr 2017 22:42:4722 Apr 2017 22:45:162:29
2อลิสา รจนาคูณ41031 Mar 2017 16:09:3431 Mar 2017 16:18:078:33
3นา นี51025 Mar 2017 10:37:3825 Mar 2017 10:37:410:3
4นา นี51025 Mar 2017 10:29:5325 Mar 2017 10:35:465:53
5yui yui8107 Mar 2017 15:58:297 Mar 2017 16:04:025:33
6ปรานี เเซ่ตั้ง5102 Feb 2017 14:13:132 Feb 2017 14:16:343:21
7ธีรนัย ศรีกระจ่าง6108 Jan 2017 14:05:508 Jan 2017 14:08:593:9
8สุเมธา สีอ่อน101026 Dec 2016 12:48:0826 Dec 2016 12:49:091:1
9สุเมธา สีอ่อน81026 Dec 2016 12:47:2826 Dec 2016 12:47:580:30
10สุเมธา สีอ่อน91026 Dec 2016 12:44:0626 Dec 2016 12:46:001:54
11ปพิชญา สิริพรสมสุข61029 Jul 2016 11:50:4729 Jul 2016 11:52:431:56
12มลิ สุขวงษ์91010 Jul 2016 22:26:3810 Jul 2016 22:27:000:22
13มลิ สุขวงษ์91010 Jul 2016 22:20:2710 Jul 2016 22:26:326:5
14Ttt T71025 Jun 2016 09:01:3925 Jun 2016 09:03:251:46
15จารุวรรณ บุญอาจ7101 Jun 2016 18:38:301 Jun 2016 18:40:572:27
16mmm 00051030 Apr 2016 20:02:1730 Apr 2016 20:03:281:11
17เอ อิ71022 Apr 2016 13:02:2922 Apr 2016 13:05:182:49


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713