สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 11445 จำนวนเชิงซ้อน [สมการกำลังสอง ax2+bx+c = 0 ]
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นภัสลักษณ์ กั้งจำปา558 Mar 2018 17:02:588 Mar 2018 17:22:2919:31


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713