แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์

,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ตัวกลางสื่อชนิดใดมีความเร็วในการส่งข้อมูลสูงที่สุด
  สายคู่บิดเกลียวมีฉนวนหุ้ม
  สายคู่บิดเกลียวไม่มีฉนวนหุ้ม
  สายโคแอกเชียล
  สายใยแก้วนำแสง
2. ที่พอร์ตของฮาร์ดดิสแบบ SCSI จะมีขาสัญญาณอยู่กี่ขา
  40 ขา
  50 ขา
  60 ขา
  70 ขา
3. “จัดการกับข้อมูลที่ได้มาจากการนำเข้าด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์” คือกระบวนการในข้อใด
  Data
  System
  Input
  Process
4. คอมพิวเตอร์แบบใดมีขนาดเล็กที่สุด
  Laptop
  Notebook
  Sub-Notebook
  Palmtop
5. เราท์เตอร์ คืออะไร
  เป็นตัวที่คอยจัดหาเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับแพ็กเกจ
  ช่วยให้สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่อินเตอร์เน็ต
  ช่วยให้สามารถรับ–ส่งข้อมูลไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  ถูกทุกข้อ
6. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญอย่างไร
  จัดการระบบสารสนเทศ
  จัดระบบสื่อสารทางไกล
  จัดระบบโทรคมนาคม
  จัดระบบโทรสาร
7. การบริการโอนย้ายข้อมูลได้แก่บริการใด
  PTF
  FPT
  FTP
  PFT
8. ระบบเครือข่ายระยะไกลหรือ WAN มีการส่งข้อมูลในลักษณะใด
  แวน
  แพ็กเกจ
  แสน
  เน็ตเวิร์ค
9. ข้อใด คือประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สามารถจัดระบบอัตโนมัติ
  เข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว
  จัดระบบข่าวสารจำนวนมหาศาล
  ถูกทุกข้อ
10. รหัสแทนข้อมูลใดใช้แทนข้อมูลภาษาไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
  รหัสแอสกี
  รหัสยูกีติค
  รหัสยูนิโคด
  รหัสเอบซีติค
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile