แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์

,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จากรูปหมายเลข 2 คืออะไร

  Tuples
  Table
  Attributes
  Relation
2. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมประเภท CMS
  PostNuke
  Linux
  PHP-Nuke
  Mambo
3. การกู้ข้อมูล หมายถึงอะไร
  งานที่จะต้องทำเมื่อแฟ้มข้อมูลจริงถูกทำลาย และนำข้อมูลสำรองมาใช้
  การส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
  การทำสำเนาข้อมูล
  การจัดเรียงข้อมูลเพื่อการสืบค้น
4. ข้อใดกล่าวถึงข้อมูลดิจิทัลได้ถูกต้อง
  เป็นข้อมูลหลักที่ใช้ในการประมวลผล
  เป็นชื่อข้อมูลในโปรแกรมระบบชนิดหนึ่ง
  เป็นชื่อรุ่นของข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์
  เป็นรูปแบบข้อมูลที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
5. ไฟล์ PDF เหมาะสำหรับนำมาจัดทำอะไร
  Web Page
  E-Book
  E-Learning
  E-Testing
6. หน่วยประมวลผลกลางมีหน้าที่อย่างไร
  ประมวลผลตามคำสั่งที่เขียนไว้ในโปรแกรม
  รับข้อมูลโดยติดต่อกับหน่วยความจำภายใน เครื่อง
  ติดต่อรับส่งข้อมูลกับผู้ใช้โดยผ่านหน่วยรับ ข้อมูลและหน่วยแสดงผล
  ถูกทุกข้อ
7. การใช้โทรศัพท์เป็นการส่งข้อมูลแบบใด
  Half-Duplex Transmission
  Half-Simplex Transmission
  Simplex Transmission
  Full - Duplex Transmission
8. ลักษณะของสารสนเทศที่ดีคือ ข้อใด
  ความเที่ยงตรง
  ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
  ทันต่อเวลา
  ถูกทุกข้อ
9. การรับ-ส่งอีเมล์ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต้องอาศัยโปรโตคอลชื่ออะไร
  ftp
  http
  telnet
  Smtp
10. โปรแกรมระบบใดที่มีความจำเป็นมากที่สุด ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องมี
  โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์
  โปรแกรมตรวจสอบระบบเครื่อง
  ยูทิลิตี้โปรแกรม
  โปรแกรมควบคุมระบบการทำงาน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile