คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

,คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. cause
  ก่อให้เกิด
  วิ่ง
  นำส่ง
  กาแฟ
2. speak
  ความเชื่อ
  ที่นั่ง
  พูด
  สากล
3. wide
  กว้าง
  วันที่
  นาฬิกา
  ก้อน
4. stop
  ขาย
  ในระหว่าง
  ฤดูใบไม้ร่วง
  หยุด
5. desirable
  กล่าวถึง
  ชื่อเรื่อง
  น่าพอใจ
  วลี
6. in
  การคุกคาม
  ด่วน
  ใน
  สกรู, ขันสกรู
7. along
  จำนวน
  ตาม
  ความเร็ว
  ปัจจุบัน
8. never
  เครือข่าย
  ดัง
  ไม่เคย
  สกัด,กีดกัน,ขัดขวาง,ต้าน
9. town
  จาก
  ตัวเมือง
  ความยินดี
  ปลุกเร้า
10. ready
  คณะกรรมการ
  ท่าเรือ
  พร้อม
  สมัยเก่า
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile