คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

,คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. admit
  โคลน
  ดี
  ยอมรับ
  สภา
2. exchange
  กล้องถ่ายภาพ
  นั่ง
  รวมกัน
  แลกเปลี่ยน
3. tongue
  กระต่าย
  โทรศัพท์
  ยืม
  ลิ้น
4. voice
  ขนาดใหญ่
  น่าพอใจ
  ราชอาณาจักร
  เสียง
5. speech
  การพูด
  สองครั้ง
  บุตรชาย
  การระเบิด
6. image
  ความยุติธรรม
  ฉลาด
  ภาพ
  ลาก
7. affair
  กวาง
  แต่งตัว
  เรื่อง
  โลก
8. solid
  ของแข็ง
  แสดง
  น้ำท่วม
  ของเล่น
9. in spite of�
  ความสะดุ้งตกใจ
  ทั้งๆที่
  เครื่องแบบ
  แผ่น
10. captain
  กัปตัน
  วิธีการ
  นิสัย
  การกำหนด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile