คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

,คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. connect
  ความลึกลับ
  เชื่อมต่อ
  ของฉัน
  นำ
2. off
  โกง
  ตำหนิ
  ปิด
  ลูกบอล
3. map
  เขา
  ทันสมัย
  แผนที่
  สถานการณ์
4. them
  คม
  ทำลาย
  พวกเขา
  ส่วนบุคคล
5. result
  ขัดจังหวะ
  เถ้า
  ผล
  วิธีการ, ช่องทาง, หนทาง
6. association
  การทำลาย
  บัตร
  โรงรถ
  สมาคม
7. strange
  ข้อเท้า
  ถั่ว
  แปลก
  วาง
8. tidy
  กลืน
  แตกต่างกันไป
  เรียบร้อย
  และแล้ว
9. visit
  จะ
  ได้รับ
  เยี่ยมชม
  ส่องแสง
10. corn
  ข้าวโพด
  หล่น
  บทกวี
  ขุนนาง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile