คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

,คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. paper
  กระดาษ
  ลำแสง,คาน
  แทนที่
  กระท่อม
2. chance
  คอย
  นับ
  ฤดูหนาว
  โอกาส
3. nor
  เครื่องคิดเลข
  ดัง
  ไม่ใช่,ไม่เหมือนกัน
  ส่ง
4. stage
  กายภาพ
  เนยเหลว
  รางวัล
  เวที
5. tear
  กองทัพเรือ
  โชคชะตา
  น้ำตา�
  วัวตัวเมีย
6. noun
  คำนาม
  ละลาย
  แน่น
  คำอธิบาย
7. provide
  ความจำ
  ที่ร้อย
  ร้องไห้
  ให้
8. concerning
  เกี่ยวกับ
  สีเหลือง
  นก
  แก้ไขปัญหา
9. breadth
  ความกว้าง
  เหมาะสม
  ใบอนุญาต
  ความคิด�
10. likely
  กลางแจ้ง
  ชิ้น
  น่าจะ
  วงกลม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile