คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

,คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. large
  ขนาดใหญ่
  เสียง
  น่าพอใจ
  ขอ
2. feel
  กลางแจ้ง
  เตะ
  รู้สึก
  เลือก
3. partner
  ครอบครัว
  แบคทีเรีย
  รถ
  หุ้นส่วน
4. story
  กวี
  โต๊ะเขียนหนังสือ
  เรื่องราว
  วงดนตรี
5. smile
  เป็นการบรรยาย
  ตั้ง
  รอยยิ้ม
  สารประกอบ
6. cold
  จริงใจ
  โดยไม่ต้อง
  เย็น
  สหาย
7. yourself
  คัดค้าน
  ด้วยตัวคุณเอง
  ข้าว
  ในเขตร้อนชื้น
8. pity
  การจ้าง
  ในไม่ช้า
  รุนแรง
  สงสาร
9. speak
  ความเชื่อ
  ที่นั่ง
  พูด
  สากล
10. at
  คำสั่ง,ใบสั่งซื้อสินค้า
  ที่
  จอบ
  พิธี
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile