เรื่อง การละคร ป.6

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดควรเป็นบทสรุปของละครเกี่ยวกับธรรมะ
    ความรอบรู้
    ความรักชาติ
    ความมีคุณธรรม
    ความรอบคอบ
2. การแสดงเป็นแม่ค้า ควรจัดบรรยากาศให้เป็นข้อใด
    สนามกีฬา
    ป้ายรถเมล์
    ตลาดสด
    โรงพยาบาล
3. ข้อใดเป็นละครแนวเหมือนจริง
    แก้วหน้าม้า
    แฟนฉัน
    สังข์ทอง
    พระอภัยมณี
4. ข้อใดควรเป็นฉากของการแสดงละครแนวไม่เหมือนจริง
    ในเมืองหลวง
    ในท้องทุ่งนา
    ป่าหิมพานต์
    หน้าบ้าน
5. ถ้าผู้แสดงยกมือทั้งสองข้างขึ้นป้องปาก เป็นการแสดงกิริยาอะไร
    กระซิบ
    ตะโกน
    บาดเจ็บ
    โต้เถียง
6. ถ้ามีตัวละครที่เป็นตำรวจกับผู้ร้าย ควรกำหนดสถานการณ์เป็นที่ใด
    โรงพยาบาล
    โรงเรียน
    โรงพัก
    โรงแรม
7. ถ้าแสดงถึงอาการโกรธ ควรแสดงสีหน้าอย่างไร
    ยิ้มแย้ม
    ตาเหม่อลอย
    บิดเบี้ยว
    บึ้งตึง
8. การแสดงเป็นพระภิกษุ ต้องมีบุคลิกอย่างไร
    พูดจาฉะฉาน
    คล่องแคล่ว
    ยิ้มแย้ม แจ่มใส
    สำรวมกิริยาท่าทาง
9. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ผู้แสดงต้องฝึกในการแสดง
    การวิเคราะห์
    การใช้คำพูด
    การเคลื่อนไหว
    การแสดงอารมณ์
10. การแสดงละคร ควรทำสิ่งใดเป็นขั้นตอนแรก
    รู้จักกับนักแสดง
    ดูสถานที่แสดง
    ศึกษาบทละคร
    เตรียมเครื่องแต่งกาย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile