วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่8

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่ออารมณ์น้อยที่สุด
  พันธุกรรม
  สิ่งแวดล้อม
  สภาพร่างกาย
  สภาพทางเศรษฐกิจ
2. การบริโภคอาหารให้พอดีควรปฏิบัติตามข้อใดถูกต้องที่สุด
  รับประทานอาหารน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง
  ไม่รับประทานจุบจิบระหว่างมื้ออาหาร
  รับประทานอาหารให้พอดีกับพลังงานที่ใช้
  รับประทานอาหารทดแทนพลังงานที่เสียไป
3. บุคคลใดต่อไปนี้จัดได้ว่ามีภาวะโภชนาการดี
  เพชรเป็นมังสวิรัติที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์
  พลอยรับประทานอาหารนอกบ้านเป็นประจำ
  แพรวชอบรับประทานอาหารหลากหลายสีสัน
  แพรมักรับประทานอาหารหลากหลายประเภท
4. การจัดการกับอารมณ์และความเครียดที่ให้ผลระยะยาวคือวิธีใด
  การฝึกจิต
  การใช้จินตนาการ
  การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
  การใช้เทคนิคคลายเครียด
5. เพราะเหตุใดจึงควรรับประทานข้าวซ้อมมือมากกว่าข้าวขาวปกติ
  ข้าวซ้อมมือมีราคาถูกกว่า
  ข้าวซ้อมมือมีแร่ธาตุสูงกว่า
  การผลิตข้าวซ้อมมือเปลืองพลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า
  ข้าวซ้อมมือจะให้พลังงานมากกว่าและอิ่มนานกว่า
6. ข้อใดจัดเป็นพฤติกรรมสุขภาพ
  การอ่านหนังสือ
  การพูดคุยกับเพื่อน
  การอาบน้ำชำระร่างกาย
  การทำการบ้านด้วยตนเอง
7. สุขภาพกายและสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด
  เพศ
  พฤติกรรม
  สิ่งแวดล้อม
  สุขภาพทางสังคม
8. ข้อใดจัดเป็นการมองปัญหาเชิงบวก
  การมองแต่แง่ดี
  การมองถึงกำไร
  การมองถึงผลประโยชน์
  การมองเฉพาะปัญหาที่สำคัญ
9. การประเมินภาวะโภชนาการของตนเองหมายถึงการปฏิบัติอย่างไร
  การชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง
  การนำน้ำหนักและส่วนสูงมาหาค่า BMI
  การสำรวจตนเองว่าอ้วนหรือผอมเกินไปหรือไม่
  การตรวจสอบภาวะโภชนาการของตนเองว่ามีปัญหาต่อสุขภาพหรือไม่
10. การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นข้อใดเหมาะสมที่สุด
  ฟิล์มหลีกเลี่ยงการดูหนังสือลามก
  ไอซ์เลือกคบเฉพาะเพื่อนเพศเดียวกัน
  แดนใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาที่ชอบ
  บีมไปนั่งสมาธิที่วัดในวันหยุดเป็นประจำ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile