วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่8
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การมีเพศสัมพันธ์ในข้อใดมีความเสี่ยงต่อการติดโรคเอดส์มากที่สุด
  มีเพศสัมพันธ์กับกิ๊กโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
  มีเพศสัมพันธ์กับกระเทยโดยใช้ถุงยางอนามัย
  มีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่เพิ่งรู้จักกันโดยใช้ถุงยางอนามัย
  มีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการทางเพศโดยใช้ถุงยางอนามัย
2. การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นข้อใดเหมาะสมที่สุด
  ฟิล์มหลีกเลี่ยงการดูหนังสือลามก
  ไอซ์เลือกคบเฉพาะเพื่อนเพศเดียวกัน
  แดนใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาที่ชอบ
  บีมไปนั่งสมาธิที่วัดในวันหยุดเป็นประจำ
3. ข้อใดจัดเป็นพฤติกรรมสุขภาพ
  การอ่านหนังสือ
  การพูดคุยกับเพื่อน
  การอาบน้ำชำระร่างกาย
  การทำการบ้านด้วยตนเอง
4. ปัญหาในสังคมไทยปัจจุบันปัญหาใดมีความรุนแรงที่สุด
  ปัญหาโรคเอดส์
  ปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปัญหาอาชญากรรม
  ปัญหาการทำงานของตำรวจ
5. การจัดการกับอารมณ์และความเครียดที่ให้ผลระยะยาวคือวิธีใด
  การฝึกจิต
  การใช้จินตนาการ
  การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
  การใช้เทคนิคคลายเครียด
6. สุขภาพกายและสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด
  เพศ
  พฤติกรรม
  สิ่งแวดล้อม
  สุขภาพทางสังคม
7. การบริโภคอาหารให้พอดีควรปฏิบัติตามข้อใดถูกต้องที่สุด
  รับประทานอาหารน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง
  ไม่รับประทานจุบจิบระหว่างมื้ออาหาร
  รับประทานอาหารให้พอดีกับพลังงานที่ใช้
  รับประทานอาหารทดแทนพลังงานที่เสียไป
8. ข้อใดจัดเป็นการมองปัญหาเชิงบวก
  การมองแต่แง่ดี
  การมองถึงกำไร
  การมองถึงผลประโยชน์
  การมองเฉพาะปัญหาที่สำคัญ
9. WHO (องค์การอนามัยโลก) ประกาศให้ปีใดเป็นปีสุขภาพจิตสากล
  ค.ศ. ๒๐๐๐
  ค.ศ. ๒๐๐๑
  ค.ศ. ๒๐๐๒
  ค.ศ. ๒๐๐๓
10. ข้อใดเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย
  การรณรงค์ให้ขับขี่ปลอดภัย
  การจำกัดการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
  การห้ามโฆษณาสุราทางสื่อโทรทัศน์
  การส่งเสริมให้มีเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile