ภาษาไทย ป.3 ชุดที่7

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. “คนที่ทำความชั่วเป็นประจำ ย่อมเศร้าโศกในชาตินี้ ตายไปก็เศร้าโศกอีก เขาย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสอง เขาเห็นกรรมชั่วของตนแล้วย่อมเศร้าโศกเดือดร้อน”ผลของการทำกรรมชั่วคือข้อใด
  ดีใจ
  ทุกข์ใจ
  สุขใจ
  พอใจ
2. “หมาของป้ากำลังแทะกระดูก” ข้อใดคือภาคประธานของประโยค
  หมา
  หมาของป้า
  กำลังแทะ
  กำลังแทะกระดูก
3. “คนที่ทำความชั่วเป็นประจำ ย่อมเศร้าโศกในชาตินี้ ตายไปก็เศร้าโศกอีก เขาย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสอง เขาเห็นกรรมชั่วของตนแล้วย่อมเศร้าโศกเดือดร้อน”จากข้อความนี้สรุปได้อย่างไร
  คนทำชั่วย่อมได้รับทุกข์
  คนทำชั่วย่อมมีความสุข
  คนทำชั่วได้ดี
  คนทำดีมีสุข
4. “แม่ตียุงตาย” ข้อใดคือกรรม
  แม่
  ตี
  ยุง
  ตาย
5. ข้อใดมี 3 พยางค์
  ผลิต
  มรรยาท
  กรรมสิทธิ์
  กลไก
6. ข้อใดเป็นประโยค
  รายการอาหาร
  วิชาสังคมศึกษา
  การ์ตูนคุณหนู
  เราชอบดูว่าว
7. ข้อใดมีพยางค์ต่างจากข้ออื่น
  รัฐสภา
  ตุ๊กตา
  นามธรรม
  โฆษณา
8. “คนที่ทำความชั่วเป็นประจำ ย่อมเศร้าโศกในชาตินี้ ตายไปก็เศร้าโศกอีก เขาย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสอง เขาเห็นกรรมชั่วของตนแล้วย่อมเศร้าโศกเดือดร้อน”ผู้กล่าวข้อความนี้น่าจะเป็นใคร
  ฤๅษี
  พระสงฆ์
  นักธุรกิจ
  นักเรียน
9. ข้อใดเป็นประโยค
  สายลมสองเรา
  ป้าพายเรือ
  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
  ไข่นกกระจอกเทศ
10. “หนังสือการ์ตูน” วลีนี้มีกี่คำ กี่พยางค์
  1 คำ 1 พยางค์
  4 คำ 4 พยางค์
  4 คำ 1 พยางค์
  1 คำ 4 พยางค์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile