ภาษาไทย ป.3 ชุดที่7

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นประโยค
  ข่าวภาคดึก
  มนุษย์ยุคหิน
  ท้องฟ้าสีคราม
  เรือลอยอยู่ในทะเล
2. ข้อใดมีพยางค์ต่างจากข้ออื่น
  รัฐสภา
  ตุ๊กตา
  นามธรรม
  โฆษณา
3. “คนที่ทำความชั่วเป็นประจำ ย่อมเศร้าโศกในชาตินี้ ตายไปก็เศร้าโศกอีก เขาย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสอง เขาเห็นกรรมชั่วของตนแล้วย่อมเศร้าโศกเดือดร้อน”ผลของการทำกรรมชั่วคือข้อใด
  ดีใจ
  ทุกข์ใจ
  สุขใจ
  พอใจ
4. ข้อใดมี 3 พยางค์
  ผลิต
  มรรยาท
  กรรมสิทธิ์
  กลไก
5. “แม่ตียุงตาย” ข้อใดคือกรรม
  แม่
  ตี
  ยุง
  ตาย
6. ข้อใดต่างจากข้ออื่น
  ดนัยวิ่งเร็ว
  น้องร้องไห้
  ฉันกิน
  ฝนตกหนัก
7. “หนังสือการ์ตูน” วลีนี้มีกี่คำ กี่พยางค์
  1 คำ 1 พยางค์
  4 คำ 4 พยางค์
  4 คำ 1 พยางค์
  1 คำ 4 พยางค์
8. ข้อใดเป็นกลุ่มคำ
  เจ้าแต้มนอนอยู่กลางแดด
  ดอกกุหลาบในกระถาง
  เราต้องเข้าแถวซื้ออาหาร
  เจ้าดำเห่า
9. “หมาของป้ากำลังแทะกระดูก” ข้อใดคือภาคประธานของประโยค
  หมา
  หมาของป้า
  กำลังแทะ
  กำลังแทะกระดูก
10. ใครปฏิบัติตนในการอ่านไม่เหมาะสม
  มดนั่งอ่านในท่าที่สบาย
  ฝ้ายจับใจความสำคัญของเรื่องเมื่ออ่านจบ
  เก่งอ่านออกเสียงคำควบกล้ำอย่างชัดเจน
  นกอ่านเสียงดังฟังชัดในห้องสมุด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile