ภาษาไทย ป.3 ชุดที่7

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. “หนังสือการ์ตูน” วลีนี้มีกี่คำ กี่พยางค์
  1 คำ 1 พยางค์
  4 คำ 4 พยางค์
  4 คำ 1 พยางค์
  1 คำ 4 พยางค์
2. ข้อใดต่างจากข้ออื่น
  ดนัยวิ่งเร็ว
  น้องร้องไห้
  ฉันกิน
  ฝนตกหนัก
3. ข้อใดมีพยางค์ต่างจากข้ออื่น
  รัฐสภา
  ตุ๊กตา
  นามธรรม
  โฆษณา
4. ข้อใดเป็นกลุ่มคำ
  ผู้หญิงวันนี้
  ครูสอนวันนี้
  เราจะแข่งกีฬาพรุ่งนี้
  เราป่วยเมื่อวานนี้
5. “ผักคะน้าต้นใหญ่” วลีนี้มีกี่คำ กี่พยางค์
  4 คำ 4 พยางค์
  3 คำ 5 พยางค์
  5 คำ 4 พยางค์
  5 คำ 5 พยางค์
6. “คนที่ทำความชั่วเป็นประจำ ย่อมเศร้าโศกในชาตินี้ ตายไปก็เศร้าโศกอีก เขาย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสอง เขาเห็นกรรมชั่วของตนแล้วย่อมเศร้าโศกเดือดร้อน”คำว่า “เศร้าโศก” ในข้อความนี้หมายถึงข้อใด
  ลำบาก
  สบาย
  สุข
  ทุกข์
7. “แม่ตียุงตาย” ข้อใดคือกรรม
  แม่
  ตี
  ยุง
  ตาย
8. “หมาของป้ากำลังแทะกระดูก” ข้อใดคือภาคประธานของประโยค
  หมา
  หมาของป้า
  กำลังแทะ
  กำลังแทะกระดูก
9. “คนที่ทำความชั่วเป็นประจำ ย่อมเศร้าโศกในชาตินี้ ตายไปก็เศร้าโศกอีก เขาย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสอง เขาเห็นกรรมชั่วของตนแล้วย่อมเศร้าโศกเดือดร้อน”ข้อใดเป็นการกระทำความชั่ว
  ยิงนก
  เล่นน้ำ
  ขายของ
  ปลูกผัก
10. “คนที่ทำความชั่วเป็นประจำ ย่อมเศร้าโศกในชาตินี้ ตายไปก็เศร้าโศกอีก เขาย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสอง เขาเห็นกรรมชั่วของตนแล้วย่อมเศร้าโศกเดือดร้อน”ผลของการทำกรรมชั่วคือข้อใด
  ดีใจ
  ทุกข์ใจ
  สุขใจ
  พอใจ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile