สารเคมีและปฏิกริยาเคมีในชีวิตประจำวัน

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การผสมสารสองสารเข้าด้วยกันมักเกิดปฏิกิริยา ยกเว้นสารคู่ใด
  สารละลายกรดกำมะถันกับหินปูน
  ผงเหล็กกับกรดซัลฟิวริก
  น้ำปูนใสกับผงฟู
  กรดซัลฟิวริกกับน้ำโซดา
2. ข้อใดไม่ใช่สมบัติของสารที่เป็นกรด
  ทำปฏิกิริยากับหินปูน
  กัดกร่อนสารพลาสติกได่้
  ไม่ทำปฏิกิริยากับสารละลาย
  เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นแดง
3. สารที่ทำให้ผงซักฟอกเพิ่มปริมาณพืชน้ำได้คือ
  ผงซักฟอกขาว
  โซเดียมซิลิเกต
  ฟอสเฟต
  เอนไซม์
4. สารชนิดใดที่ทำปฏิกิริยากับน้ำมันพืชจะได้สารคล้ายสบู่
  กรด
  เกลือ
  เบส
  ด่างทับทิม
5. ประชากรที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆมีโอกาสได้รับสารพิษทางใดก.จากอาหารข.จากอากาศค.จากสารกำจัดแมลงง จากยาและเครื่องสำอาง
  ก. และ ข.
  ก. และง.
  ก. ข. ค. และ ง.
  ก. ข. ค.
6. โรคมินามาตะและอิไตอิไตเกิดจาำกร่างกายได้รับธาตุใดในปริมาณมาก
  ปรอท แคดเมียม
  ปรอท แมงกานีส
  ดีบุก ปรอท
  แมงกานีส ตะกั่ว
7. สารในข้อใดทำปฏิกิริยากับหินปูนแล้วเกิดฟองก๊าซได้
  โซเดียมคลอไรด์
  กรดอะซิติก
  โซเดียมคาบอร์เนต
  โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต
8. เมื่อท่อน้ำทิ้งอุดตัน หากต้องการให้น้ำทิ้งไหลได้สะดวกอีกครั้งควรใช้สารตัวใดเทใส่ท่อน้ำทิ้งที่อุดตันนั้น
  โซดาไฟ
  น้ำโซดา
  โซดาซักผ้า
  โซเดียมซิลิเกต
9. ถ้าไม่มีกระดาษลิตมัสแต่ต้องการทราบว่าสารละลายนั้นเป็นเบสหรือไม่ ควรใช้วิธีใดตรวจสอบได้
  ชิมดูว่ามีรสฝาดหรือไม่
  ใส่น้ำมันพืชลงไปสังเกตดูว่ามีฟองหรือไม่
  ใช้นิ้วจุ่มดูว่าลื่นหรือไม่
  ใส่เศษโลหะลงไปดูว่าถูกกัดกร่อนหรือไม่
10. กรดอินทรีย์มีคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงคือ
  เปลี่ยนสีเจนเชียนไวโอเลต
  ไม่เปลี่ยนสีเจนเชียนไวโอเลต
  กัดกร่อนโลหะได้ดี
  รสเปรี้ยวมาก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile