สารเคมีและปฏิกริยาเคมีในชีวิตประจำวัน

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การผสมสารสองสารเข้าด้วยกันมักเกิดปฏิกิริยา ยกเว้นสารคู่ใด
  สารละลายกรดกำมะถันกับหินปูน
  ผงเหล็กกับกรดซัลฟิวริก
  น้ำปูนใสกับผงฟู
  กรดซัลฟิวริกกับน้ำโซดา
2. ประชากรที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆมีโอกาสได้รับสารพิษทางใดก.จากอาหารข.จากอากาศค.จากสารกำจัดแมลงง จากยาและเครื่องสำอาง
  ก. และ ข.
  ก. และง.
  ก. ข. ค. และ ง.
  ก. ข. ค.
3. ข้อใดคือหลักการใช้สารที่เป็นอันตราย
  ศึกษาสมบัติของสารก่อนใช้
  ใช้สารตามข้อแนะนำในฉลากอย่างเคร่งครัด
  ทดลองใช้สารด้วยตนเองก่อนเชื่อคำโฆษณา
  เลือกใช้สารที่ได้รับรองคุณภาพจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
4. เมื่อเกิดอุบัติเหตุกรดรดตัว ควรทำอย่างไร
  ล้างด้วยน้ำปูนใส
  ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก
  ใช้ครีมนวดทา
  ใช้น้ำหรือเบสเช็ดออก
5. โรคพิษจากตะกั่วมักจะเกิดกับคนงานในโรงงานอุตสาหรรมประเภทใด
  ทำวัตถุระเบิด
  ทำแบตเตอรี่
  ทำถ่านไฟฉาย
  โรงงานรถยนต์
6. โรคที่เกิดจากพิษของแมงกานีส จะพบในคนงานที่ทำงานในโรงงานอุตสากรรมประเภทใด
  ถ่านไฟฉาย
  เหมืองดีบุก
  แบตเตอรี่รถยนต์
  เครื่องเหล็ก
7. โรคมินามาตะและอิไตอิไตเกิดจาำกร่างกายได้รับธาตุใดในปริมาณมาก
  ปรอท แคดเมียม
  ปรอท แมงกานีส
  ดีบุก ปรอท
  แมงกานีส ตะกั่ว
8. เมื่อท่อน้ำทิ้งอุดตัน หากต้องการให้น้ำทิ้งไหลได้สะดวกอีกครั้งควรใช้สารตัวใดเทใส่ท่อน้ำทิ้งที่อุดตันนั้น
  โซดาไฟ
  น้ำโซดา
  โซดาซักผ้า
  โซเดียมซิลิเกต
9. สารชนิดใดที่ทำปฏิกิริยากับน้ำมันพืชจะได้สารคล้ายสบู่
  กรด
  เกลือ
  เบส
  ด่างทับทิม
10. น้ำยาทำความสะอาดพื้นต่างๆที่ผลิตภายในประเทศไทยส่วนใหญ่มีสารละลายใดผสมอยู่
  กรดไฮโดรคลอริก
  กรดดินประสิว
  กรดซัลฟิวริก
  กรดแอซิติก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile