วิทยาศาสตร์ ชวงชั้นที่ 2

,วิทยาศาสตร์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. น้ำดีที่มีคุณสมบัติสามารถช่วยย่อยอาหารได้นั้น ผลิตมาจากอวัยวะส่วนใด
  ตับ
  ม้าม
  ไต
  หัวใจ
2. อวัยวะในข้อใดเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารทั้งหมด
  ไส้ติ่ง ลิ้น คอหอย ปอด
  ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ หัวใจ ไส้ตรง
  ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก
  หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ตับอ่อน หัวใจ
3. ข้อใดที่เป็นยาเสพติดที่ไม่ได้มีที่มาจากพืช
  ยาบ้า
  กัญชา
  เฮโรอีน
  มอร์ฟีน
4. อวัยวะใดที่ไม่ใช่อวัยวะที่ทำงานร่วมกันในระบบหายใจ
  จมูก
  หลอดลม
  ปอด
  หัวใจ
5. เพราะเหตุใดจึงต้องจำแนกสารออกเป็นหมวดหมู่
  เพราะสสารมีสมบัติคล้ายคลึงกัน
  เพราะมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันเมื่อได้รับความร้อน
  เพราะสสารมีสมบัติเฉพาะตัว
  เพราะง่ายต่อการศึกษาและเข้าใจ
6. บุคคลในข้อใดที่ไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ที่ดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนโลหิต
  อู๋ไม่ดื่มกาแฟและไม่สูบบุหรี่
  ก้านไม่ดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง
  ฟ้าออกกำลังกายอย่างหักโหมเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
  แก้วนอนหลับพักผ่อนในแต่ละวันในเวลาที่เพียงพอ
7. การพิจารณาว่าสารใดเป็นสารเนื้อเดียวหรือสารผสมใช้เกณฑ์ข้อใด
  เนื้อสาร
  อัตราส่วนของสาร
  สมบัติของสาร
  ความเข้มข้นของสาร
8. ข้อใดหมายถึง ดินชั้นล่าง
  มีสีดำ
  มีธาตุอาหารพืชมาก
  มีน้ำหนักมาก
  ระบายน้ำได้ดี
9. ฝนกรด เกิดจากน้ำฝนรวมตัวกับก๊าซในข้อใด
  ออกซิเจน
  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
  ไฮโดรเจน
  ไนโตรเจน
10. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  สารเนื้อเดียวไม่มีองค์ประกอบที่ตายตัว
  หน่วยที่เล็กที่สุดที่ไม่มีประจุของสารประกอบคืออะตอม
  เงินไม่เป็นสารเนื้อเดียว
  น้ำเป็นสสารที่อยู่ได้ทั้ง 3 สถานะ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile