ข้อสอบมาตรฐานชั้น ม.4 ชุดที่ 2

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0,สังคมศึกษา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การให้ในข้อใดเป็นการให้ที่ทำให้สังคมสงบสุขได้
  ให้สิ่งของ
  ให้กำลังใจ
  ให้อภัย
  ให้ความรู้
2. การที่สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ทรงสอนพระโอรสและพระธิดาไม่ให้ทรงวางอำนาจเหนือผู้อื่น แสดงว่าพระองค์มีคุณธรรมข้อใด
  ความอดทน
  ความยุติธรรม
  ความซื่อสัตย์
  ความใฝ่รู้
3. ถ้าเรามีสติและสมาธิในการทำกิจกรรมต่างๆ จะเกิดผลอย่างไร
  ทำกิจกรรมต่างๆ ให้สำเร็จได้ด้วยดี
  เอาชนะคนอื่นได้
  ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ถูกต้องทุกเรื่อง
  ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างยืนยาว
4. ศาสดาของศาสนาคริสต์คือใคร
  พระเยซู
  พระยะโฮวา
  พระพุทธเจ้า
  นบีมูฮัมมัด
5. สมเด็จพระบรมราชชนกมีคุณธรรมสำคัญเรื่องใดที่ควรนำมาเป็นแบบอย่าง
  เมตตากรุณา
  มุทิตา
  ขันติ
  อุเบกขา
6. ใครไม่ได้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นชาติได้อย่างสมานฉันท์
  แซนช่วยไกล่เกลี่ยเพื่อนที่ทะเลาะกันให้เข้าใจกัน
  ถาวรให้อภัยเพื่อนที่วิ่งชนตนเองล้ม
  มีนาบริจาคเสื้อผ้าให้กับเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัด
  บังอรโกรธคุณครูที่ทำโทษเพื่อนของตน
7. การชื่นชมคนดีเป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่ เพราะเหตุใด
  ควร เพราะเขาจะได้มีกำลังใจทำความดีต่อไป
  ควร เพราะคนดีเป็นญาติของเรา
  ไม่ควร เพราะเราทุกคนก็ทำอยู่แล้ว
  ไม่ควร เพราะไม่เกี่ยวข้องกับเรา
8. การกระทำของใครที่ถือว่าขาดคุณธรรม
  ส้มชอบให้อาหารสุนัขจรจัด
  ขาวชอบบริจาคเงินให้ขอทาน
  เขียวช่วยเหลือลูกนกที่ตกน้ำ
  ฟ้าชอบจับนกมาเลี้ยงในกรง
9. คนที่สวดมนต์และแผ่เมตตาเป็นประจำ จะเกิดผลอย่างไร
  จิตใจสงบคิดถึงเรื่องในอดีตได้แจ่มชัด
  ร่างกายแข็งแรง
  จิตใจมั่นคงและแจ่มใสร่าเริง
  มีคนรักใคร่และชื่นชมตลอดเวลา
10. ใครปฏิบัติตามหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ไม่ถูกต้อง
  แตงอ่อนสงสารเพื่อนที่ประสบอุบัติเหตุ
  ส้มโอรักและเมตตาต่อลูกของตนเองมาก
  องุ่นรู้สึกดีใจเมื่อเห็นเพื่อนไม่ได้รับรางวัล
  กล้วยหอมไม่ซ้ำเติมเพื่อนที่ถูกครูลงโทษ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile