แบบทดสอบหลังเรียน กฏกติกา มารยาท คู่แข่งขัน

,จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุด, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  ควรซักซ้อมจังหวะลีลาศจังหวะต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนขึ้นแสดง
  ควรเลือกใช้เครื่องสำอางที่มีกลิ่นแรงเพื่อระงับกลิ่นกายของตนเอง
  ฝ่ายชายจะต้องให้เกียรติไปรับฝ่ายหญิงทุกครั้ง
  อาบน้ำชำระร่างกาย แล้วใช้ยาเพื่อระงับกลิ่นตัว
2. คณะกรรมการโอลิมปิคสากล คือบุคคลในสมาคมข้อใด
  สมาคมเวิลด์เกมส์นานาชาติ
  สมาคมส่งเสริมกีฬานานาชาติ
  สมาคมกีฬาลีลาศนานาชาติ
  สมาคมกีฬานานาชาติ
3. ข้อใดเป็นมารยาทของบุรุษ
  ควรยืนข้างฟลอร์เฉยๆ
  ไม่ควรเป็นผู้นำในการออกลีลาศ
  ควรนำลีลาศในลวดลายที่ยาก
  หากคนแน่น ควรเดินนำหน้าเพื่อขอทาง
4. คู่แข่งขันที่เคยเป็นตัวแทนประเทศหนึ่ง จะเปลี่ยนมาเป็นตัวแทนอีกประเทศหนึ่ง ต้องใช้เวลานานเท่าใด
  2 เดือน
  4 เดือน
  8 เดือน
  12 เดือน
5. ในการแต่งกายของผู้เข้าแข่งขันลีลาศ อวัยวะส่วนใดที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปิดให้มิดชิดตลอดการแข่งขัน
  สะโพก
  หัวไหล่
  สะดือ
  ต้นขา
6. การแข่งขันชิงถ้วย Formation ของสหพันธ์กีฬาลีลาศนานาชาติ อย่างน้อยต้องมีนักกีฬาเข้าแข่งขันจำนวนกี่คนในหนึ่งทีม
  4 คน
  6 คน
  8 คน
  12 คน
7. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ฝ่ายชายสามารถเชิญฝ่ายหญิงที่ที่มากับผู้ชายคนอื่นออกลีลาศได้
  ฝ่ายชายควรเป็นผู้เชื้อเชิญฝ่ายหญิงออกลีลาศ
  การที่จะเชิญฝ่ายหญิงออกลีลาศ ฝ่ายชายควรเชิญฝ่ายหญิงลีลาศในทุกๆจังหวะ
  ควรเชิญฝ่ายตรงข้ามออกลีลาศทุกๆ เพลงติดต่อกัน
8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการขึ้นฟลอร์
  ฝ่ายชายควรเดินตามฝ่ายหญิง
  ฝ่ายชายควรเดินเคียงข้างฝ่ายหญิง
  ฝ่ายชายเดินขอทาง นำหน้าฝ่ายหญิงได้กรณีคนเยอะ
  ฝ่ายชายต้องเป็นผู้นำ เดินนำหน้าฝ่ายหญิงเสมอ
9. มารยาทของสตรีข้อใดไม่ถูกต้อง
  รับการขอลีลาศจากสุภาพบุรุษเสมอ
  เป็นผู้นำในการออกลีลาศ
  เป็นผู้ตามในการออกลีลาศ
  สามารถปฏิเสธการขอลีลาศจากบุรุษได้
10. หน่วยงานใดเป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬาลีลาศนานาชาติ
  สมาคมเวิลด์เกมส์ยุโรป
  สมาคมส่งเสริมกีฬาเอเชีย
  สหพันธ์กีฬาลีลาศนานาชาติ
  สหพันธ์กีฬานานาชาติ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile