ภูมิอากาศกับการดำเนินชีวิต ป.5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การดำรงชีวิตอยู่ในบริเวณขั้วโลกควรจะแต่งกายแบบใด
  แต่งกายมิดชิดปิดปากปิดจมูก
  สวมเสื้อผ้าที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก
  สวมเสื้อรัดรูปและใส่กางเกงขาสั้น
  สวมเสื้อผ้ากันหนาวทำด้วยหนังสัตว์
2. พื้นที่บริเวณใดที่เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์
  บริเวณป่าดิบเขา
  บริเวณชายทะเล
  ทุ่งหญ้าใกล้แหล่งน้ำ
  บริเวณป่าชายเลน
3. ความเชื่อของคนไทยในเรื่องใดที่นำเรื่องสภาพภูมิอากาศเข้ามาเกี่ยวข้อง
  การทำงานตอนกลางคืน
  การเปลี่ยนเครื่องทรงของพระแก้วมรกตตามฤดูกาล
  การทำพิธีแห่นางแมวเพื่อขอฝน
  ถูกต้องทั้งข้อ 2. และ 3.
4. ที่ดินของสมศรีเป็นที่ดินที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำ สามารถเพาะปลูกโดยอาศัยน้ำจากน้ำฝนได้อย่างเดียว สมศรีควรจะเพาะปลูกพืชชนิดใด
  มันสำปะหลัง
  ข้าวหอมมะลิ
  ข้าวโพด
  ถูกต้องทั้งข้อ 1. และ 3.
5. ฤดูใดต่อไปนี้ที่มีโรคอหิวาตกโรคระบาดมากที่สุด
  ฤดูหนาว
  ฤดูร้อน
  ฤดูฝน
  เท่ากันทั้ง 3 ฤดู
6. ประเทศที่มีภูมิอากาศร้อนอบอ้าวน่าจะทำให้เกิดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าจากเครื่องใช้ใดมากที่สุด
  หลอดไฟ
  เครื่องขยายเสียง
  เครื่องปรับอากาศ
  เครื่องทำน้ำอุ่น
7. การดำรงชีวิตอยู่ในทะเลทรายควรจะแต่งกายแบบใด
  แต่งกายมิดชิดปิดปากปิดจมูก
  สวมเสื้อผ้าที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก
  สวมเสื้อรัดรูปและใส่กางเกงขาสั้น
  สวมเสื้อผ้ากันหนาวทำด้วยหนังสัตว์
8. สาเหตุสำคัญข้อใดที่น่าจะทำให้เรือนไทยในภาคเหนือสมัยก่อนมีการสร้างเรือนชานออกมาจากตัวบ้าน
  เป็นบริเวณที่ใช้รับลมและอากาศทำให้อากาศถ่ายเท
  เพื่อใช้ตากผ้า
  เพื่อใช้เก็บข้าวเปลือกหลังจากเก็บเกี่ยว
  เพื่อใช้เป็นบริเวณที่ซักผ้า
9. บริเวณที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปีอาจจะทำให้เกิดโรคระบาดในข้อใดมากที่สุด
  โรคไข้เลือดออก
  โรคฝีดาษ
  โรคไข้หวัดใหญ่
  โรคกลัวน้ำ
10. ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้บึงน้ำจืดขนาดใหญ่น่าจะเหมาะกับการประกอบอาชีพใดมากที่สุด
  เลี้ยงสัตว์
  ทำการประมงน้ำจืด
  ทำเหมืองแร่
  ถูกทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile