เรื่อง เวลา ป.3
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ฉันอายุ 20 ปี 5 เดือน น้องอายุ 15 ปี 7 เดือน ฉันแก่กว่าน้องเท่าไร
  5 ปี 10 เดือน
  4 ปี 10 เดือน
  5 ปี 11 เดือน
  4 ปี 11 เดือน
2. ข้อใดไม่ใช่เวลาเดียวกัน
  หนึ่งทุ่ม 19.00 น.
  บ่ายโมง 13.00 น.
  แปดนาฬิกา 8.00 น.
  เที่ยงวัน 18.00 น.
3. เวลา 5 สัปดาห์ คิดเป็นกี่วัน
  20 วัน
  25 วัน
  30 วัน
  35 วัน
4. น้องปาล์มมีอายุ 36 เดือน น้องปาล์มมีอายุกี่ปี
  4 ปี
  3 ปี
  2 ปี
  1 ปี
5. สิบเก้านาฬิกาสี่สิบนาที เขียนบอกเวลาโดยใช้จุดได้อย่างไร
  7.40 น.
  17.40 น.
  18.40 น.
  19.40 น.
6. 4 วัน 5 ชั่วโมง คิดเป็นกี่ชั่วโมง
  9 ชั่วโมง
  20 ชั่วโมง
  101 ชั่วโมง
  111 ชั่วโมง
7. เวลา 180 วัน คิดเป็นกี่เดือน
  4 เดือน
  5 เดือน
  6 เดือน
  7 เดือน
8. แม่ออกจากบ้านเวลา 7.30 น. ถึงที่ทำงานเวลา 8.15 น. แม่ใช้เวลาเดินทางนานเท่าไร
  30 นาที
  45 นาที
  55 นาที
  60 นาที
9. 480 นาที คิดเป็นกี่ชั่วโมง
  5 ชั่วโมง
  6 ชั่วโมง
  7 ชั่วโมง
  8 ชั่วโมง
10. โรงเรียนหยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ เป็นเวลา 2 วัน คิดเป็นกี่ชั่วโมง
  12 ชั่วโมง
  24 ชั่วโมง
  36 ชั่วโมง
  48 ชั่วโมง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile