เรื่อง เวลา ป.3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. แม่ออกจากบ้านเวลา 7.30 น. ถึงที่ทำงานเวลา 8.15 น. แม่ใช้เวลาเดินทางนานเท่าไร
  30 นาที
  45 นาที
  55 นาที
  60 นาที
2. พี่ของฉันทำงานวันละ 7 ชั่วโมง 30 นาที ในเวลา 15 วัน พี่ของฉันทำงานเท่าไร
  111 ชั่วโมง
  111 ชั่วโมง 30 นาที
  112 ชั่วโมง 30 นาที
  113 ชั่วโมง
3. ข้อใดไม่ใช่เวลาเดียวกัน
  หนึ่งทุ่ม 19.00 น.
  บ่ายโมง 13.00 น.
  แปดนาฬิกา 8.00 น.
  เที่ยงวัน 18.00 น.
4. เวลา 5 สัปดาห์ คิดเป็นกี่วัน
  20 วัน
  25 วัน
  30 วัน
  35 วัน
5. น้องปาล์มมีอายุ 36 เดือน น้องปาล์มมีอายุกี่ปี
  4 ปี
  3 ปี
  2 ปี
  1 ปี
6. สิบเก้านาฬิกาสี่สิบนาที เขียนบอกเวลาโดยใช้จุดได้อย่างไร
  7.40 น.
  17.40 น.
  18.40 น.
  19.40 น.
7. โรงเรียนหยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ เป็นเวลา 2 วัน คิดเป็นกี่ชั่วโมง
  12 ชั่วโมง
  24 ชั่วโมง
  36 ชั่วโมง
  48 ชั่วโมง
8. เข็มยาวหมุน 3 ช่องใหญ่ คิดเป็นกี่นาที
  3 นาที
  5 นาที
  15 นาที
  20 นาที
9. 480 นาที คิดเป็นกี่ชั่วโมง
  5 ชั่วโมง
  6 ชั่วโมง
  7 ชั่วโมง
  8 ชั่วโมง
10. พ่อออกจากบ้าน 7.10 น. ถึงที่ทำงาน 8.20 น. พ่อใช้เวลาเดินทางเดินทางเท่าไร
  1 ชั่วโมง 10 นาที
  1 ชั่วโมง 20 นาที
  2 ชั่วโมง 10 นาที
  2 ชั่วโมง 20 นาที
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile