สารในชีวิตประจำวัน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สารที่เป็นกรดเป็นอย่างไร
  รสขม
  ฝาด
  มีลักษณะลื่นมือ
  มีรสเปรี้ยว
2. ของเหลวในข้อใดต่อไปนี้มีสมบัติเปลี่ยนสีกระดาษลิสมาสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน
  น้ำฝน
  น้ำสบู่
  น้ำสับปะรด
  น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ
3. การเปลี่ยนสถานะของสารในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
  เกลือ
  น้ำตาล
  น้ำแข็ง
  การบูร
4. "การทำนาเกลือ" อาศัยหลักการแยกสารวิธีใด
  การร่อน
  การกรอง
  การระเหยแห้ง
  การทำให้ตกตะกอน
5. สารในข้อใดควรใช้ด้วยความระมัดระวังมากที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้
  แชมพูสระผม
  ยาลดกรด
  น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ
  น้ำยาล้างจาน
6. ก่อนใช้สารฆ่าแมลงควรคิดถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก
  ยี่ห้อของสารฆ่าแมลง
  ความนิยมใช้
  ช่วงของการละลายตัวของยา
  ชนิดของแมลงที่กำจัด
7. เครื่องดื่มชนิดหนึ่งเปลี่ยนสีกระดาษลิตมาสสีน้ำเงินเป็นแดง ดังนั้นเครื่องดื่มชนิดนี้ควรบรรจุในภาชนะที่ทำด้วยอะไร
  แก้ว
  โลหะ
  พลาสติก
  กระดาษชนิดหนา
8. สารที่เป็นเบสคืออะไร
  น้ำมะนาว
  ผงซักฟอก
  น้ำส้มสายชู
  น้ำเกลือ
9. ข้อใดเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
  ละลายผงชูรสในน้ำกลั่น
  หลอมละลายเทียนไขในถ้วยกระเบื้อง
  จุดธูปไหว้พระ
  ต้มน้ำเกลือทำไข่เค็ม
10. สารในข้อใดแยกออกจากกันด้วยวิธีกรองไม่ได้

  มะพร้าว
  ดอกเก๊กฮวย
  กากกาแฟ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile