องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ซอฟต์แวร์ระบบ(System Software) ได้แก่ข้อใด?
  Microsoft Office
  Microsoft Windows
  Adobe Photoshop
  MSN Massager
2. บุคลากร หรือผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ เรียกว่าอะไร?
  ฮาร์ดแวร์(Hardware)
  ซอฟต์แวร์(Software)
  พีเพิ้ลแวร์(People ware)
  ดาต้าแวร์(Data ware)
3. ถ้าต้องการพิมพ์เอกสาร จะ้้ต้องใช้โปรแกรมใดในการทำงาน?
  Microsoft Outlook
  Microsoft Powerpoint
  Microsoft Word
  Microsoft Excel
4. ผู้ที่มีหน้าที่ในการเขียนชุดคำสั่งโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามต้องการ คือข้อใด?
  ผู้ใช้งานทั่วไป(User)
  นักเขียนโปรแกรม(Programmer)
  นักวิเคราะห์ระบบ(System Analyst)
  วิศวกรซอฟต์แวร์(Software Engineer)
5. คอมพิวเตอร์(Computer)มีองค์ประกอบกี่ส่วน?
  5 ส่วน
  4 ส่วน
  3 ส่วน
  2 ส่วน
6. ซอฟต์แวร์ระบบ(System Software) มีหน้าที่ในข้อใด?
  ใช้งานเฉพาะด้านที่ต้องการในงานธุรกิจ
  ช่วยให้คำนวนให้มีความเร็วที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
  จัดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประิสิทธิภาพ
  ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างสื่อการสอนและสื่อมัลติมีเดีย
7. อุปกรณ์ใดใช้ในการชี้ตำแหน่งและสั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงาน?
  แป้นพิมพ์(Keyboard)
  ซีพียู(CPU)
  ลำโพง(Speaker)
  เมาส์(Mouse)
8. ข้อในไม่ใช่ซอฟต์แวร์ใน Microsoft Office?
  Microsoft Word
  Microsoft Excel
  Microsoft Powerpoint
  Microsoft Firewall
9. ข้อใดไม่ใช่ฮาร์ดแวร์(Hard ware)?
  แป้นพิมพ์(Keyboard)
  จอภาพ(Monitor)
  Microsoft Windows
  เมาส์(Mouse)
10. ซอฟต์แวร์(Software) แบ่งออกเป็นกี่ประเภทใหญ่ๆ?
  2 ประเภท
  3 ประเภท
  4 ประเภท
  5 ประเภท
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile