แนวสอบ O-NET ดนตรี ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การบรรเลงดนตรีเป็นวงจะต้องคำนึงถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ
  ความพร้อมเพรียง
  ความดังของเสียงเครื่องดนตรี
  ความมีระเบียบเรียบร้อยของการจัดวงดนตรี
  ความสอดคล้องกลมกลืนกันของเสียงเครื่องดนตรีที่บรรเลง
2. ข้อใดไม่ใช่การประยุกต์ดนตรีกับการศึกษา
  โรงเรียนกวดวิชานำสูตรคณิตศาสตร์มาแต่งเป็นเพลงเพื่อช่วยในการจดจำ
  วิชาภาษาอังกฤษนำเพลงสากลมาให้นักเรียนมาหัดแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  วิชาภาษาไทยนำโคลงสี่สุภาพมาใส่ทำนองเพลง
  ห้างสรรพสินค้าชื่อดังแต่งเพลงเพื่อโฆษณาขายชุดนักเรียน
3. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของดนตรี
  ฝึกสมาธิ กระตุ้นความทรงจำ
  สร้างรายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวได้ดี
  เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารในชนเผ่า
  เป็นส่วนประกอบในการจัดการเรียนการสอน
4. เพราะเหตุใดในปัจจุบันสุภาพสตรีที่มีครรภ์จึงนิยมฟังเพลง
  ลดความวิตกกังวล
  บรรเทาอาการปวดหลัง
  ผ่อนคลายความตึงเครียด
  จรรโลงจิตใจให้เกิดความสงบ
5. เพราะเหตุใดจึงกำหนดให้ทุกโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในวิชาดนตรีไทย
  เพราะต้องการให้นักเรียนรู้จักเครื่องดนตรีไทย
  เพราะต้องการให้นักเรียนใช้เวลาว่างปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดประโยชน์
  เพราะต้องการให้รู้จักวิธีทำเครื่องดนตรี เนื่องจากทุกโรงเรียนต้องใช้
  เพราะต้องการให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของดนตรีไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
6. การฟังดนตรีแบบใดที่เมื่อฟังแล้วสามารถที่จะประเมินคุณภาพผลงานดนตรีได้
  ฟังแบบผ่านหู
  ฟังด้วยความรู้สึก
  ฟังด้วยอารมณ์
  ฟังด้วยความซาบซึ้ง
7. ถ้านักเรียนจัดงานพิธีมงคลสมรสในหอประชุม นักเรียนควรเลือกวงดนตรีไทยประเภทใดมาบรรเลง
  วงปี่พาทย์นางหงส์
  วงมโหรีเครื่องคู่
  วงเครื่องสายไทย
  วงมหาดุริยางค์
8. เครื่องดนตรีชนิดใดได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย
  สังข์ บัณเฑาะว์
  กลองแขก ปี่ชวา
  ปี่มอญ แตรวิลันดา
  ซออู้ ซอสามสาย
9. องค์ประกอบใดของดนตรีไทยที่ไม่นำมาพิจารณาในเรื่องของสุนทรียศาสตร์ทางดนตรี
  เสียง
  ทำนอง
  จังหวะ
  เสียงประสาน
10. ถ้านักเรียนต้องการพิจารณาความไพเราะของบทเพลงไทยสากลนักเรียนควรใช้เกณฑ์ในข้อใด
  เป็นจังหวะที่เชื่องช้าแบบเพลงไทยเดิม
  บทเพลงมีความหมายดี ลึกซึ้ง กินใจ
  มีการนำเอาเครื่องดนตรีไทยมาบรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีสากล
  คัดเลือกศิลปินที่มีความเชี่ยวชาญในการร้องเพลงและมีชื่อเสียงโด่งดังมาร้องเพลง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile