แนวสอบ O-NET ดนตรี ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของดนตรี
  ฝึกสมาธิ กระตุ้นความทรงจำ
  สร้างรายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวได้ดี
  เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารในชนเผ่า
  เป็นส่วนประกอบในการจัดการเรียนการสอน
2. กลอนบทนี้กล่าวถึงวงมโหรีประเภทใด� � �“นางขับขานเสียงแจ้วพึงใจ � ตามเพลงกลอนกลในภาพพร้องมโหรีบรรเลงไฉนซอพาทย์ � � � �ทับกระจับปี่ก้องเร่งเร้ารัญจวน”
  วงมโหรีเครื่องห้า
  วงมโหรีเครื่องหก
  วงมโหรีเครื่องแปด
  วงมโหรีเครื่องสิบ
3. การรับรู้ความงามของดนตรีขึ้นอยู่กับปัจจัยใดเป็นสำคัญ
  การศึกษา
  ค่านิยม
  สังคม
  อารมณ์และจิตใจ
4. การฟังดนตรีแบบใดที่เมื่อฟังแล้วสามารถที่จะประเมินคุณภาพผลงานดนตรีได้
  ฟังแบบผ่านหู
  ฟังด้วยความรู้สึก
  ฟังด้วยอารมณ์
  ฟังด้วยความซาบซึ้ง
5. ถ้านักเรียนต้องการพิจารณาความไพเราะของบทเพลงไทยสากลนักเรียนควรใช้เกณฑ์ในข้อใด
  เป็นจังหวะที่เชื่องช้าแบบเพลงไทยเดิม
  บทเพลงมีความหมายดี ลึกซึ้ง กินใจ
  มีการนำเอาเครื่องดนตรีไทยมาบรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีสากล
  คัดเลือกศิลปินที่มีความเชี่ยวชาญในการร้องเพลงและมีชื่อเสียงโด่งดังมาร้องเพลง
6. ข้อใดไม่จัดเป็นรูปแบบของคำผญา
  มีสัมผัส หรือใช้คำคล้องจอง
  มีเสียงสูง-ต่ำ และจังหวะในการออกเสียง
  มีการบรรยายเรื่องราวต่างๆ ด้วยทำนองอันไพเราะ
  มีการสัมผัสเสียงสูง-ต่ำ และจังหวะในการออกเสียงประสมกัน
7. ดนตรีพื้นบ้านหมายถึงข้อใด
  ดนตรีที่เกิดจากคนในเมือง
  ดนตรีที่เกิดในสมัยสุโขทัย
  ดนตรีที่เกิดจากคนในท้องถิ่น
  ดนตรีที่เลียนเสียงธรรมชาติ
8. การฟังเพลงพื้นบ้านในท้องถิ่นมีประโยชน์อย่างไร
  ช่วยอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน
  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  เป็นที่รักใคร่ของผู้คนภายในท้องถิ่น
  ทำให้บุคลคลอื่นทราบว่าเราเกิดมาจากท้องถิ่นใด
9. ข้อใดไม่ใช่การประยุกต์ดนตรีกับการศึกษา
  โรงเรียนกวดวิชานำสูตรคณิตศาสตร์มาแต่งเป็นเพลงเพื่อช่วยในการจดจำ
  วิชาภาษาอังกฤษนำเพลงสากลมาให้นักเรียนมาหัดแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  วิชาภาษาไทยนำโคลงสี่สุภาพมาใส่ทำนองเพลง
  ห้างสรรพสินค้าชื่อดังแต่งเพลงเพื่อโฆษณาขายชุดนักเรียน
10. การกระทำของบุคคลในข้อใดที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของดนตรีไทยมากที่สุด
  ดาว ชอบฟังเพลงไทยเดิมจากวิทยุ
  จัน หัดขับร้องเพลงไทยเดิมในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
  เดือน เล่นดนตรีไทยที่ตนเองสนใจและขยันฝึกซ้อมทุกวัน
  แรม เปิดร้านจำหน่ายเพลงไทยเดิมและเครื่องดนตรีไทยทุกชนิด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile