วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่8

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่เป็นทางเลือกที่สร้างสรรค์ และไม่เสี่ยง เมื่อวัยรุ่นมีความต้องการทางเพศ
  การช่วยเหลือตนเอง
  ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์
  การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่แน่ใจว่าปลอดภัย
  หากิจกรรมยามว่างทำ เช่น เล่นกีฬา เล่นดนตรี
2. ข้อใดเป็นวิธีการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นที่ดีที่สุด
  ปรึกษาเพื่อนสนิท
  เลิกเรียนเพราะอายเพื่อน
  หาสถานที่ทำแท้งจะได้กลับมาเรียนได้
  บอกผู้ปกครองเพื่อให้ช่วยหาทางแก้ไข
3. ข้อใดเป็นหลักการปฏิเสธเบื้องต้นที่สำคัญที่สุด
  รีบปฏิเสธโดยเร็ว
  ปฏิเสธทันที และต่อว่าด้วยคำพูดแรงๆ
  ตั้งสติ และรอดูสถานการณ์ก่อน
  ตั้งสติ ปฏิเสธด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงและจริงจัง
4. ค่านิยมทางเพศของวัยรุ่นข้อใดเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำมากที่สุด
  แนนกับหนุ่ยเล่นเกมออนไลน์กัน
  แนนกับหนุ่ยแชทกันทางอินเทอร์เน็ต
  แนนคุยโทรศัพท์กับหนุ่ยนานมาก
  แนนไปดูหนังกับหนุ่ยรอบดึก
5. สิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา เช่น พิธีการหมั้น พิธีแต่งงาน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนไทย เรียกว่าอะไร
  วัฒนธรรม
  ค่านิยม
  ประเพณี
  วัตถุนิยม
6. ข้อใดเป็นค่านิยมทางเพศที่ไม่ถูกต้องของสังคมไทย
  ชายไทยมีความรับผิดชอบต่อเพศหญิง
  ชายไทยควรมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว
  การยกย่องให้เกียรติเพศชาย-เพศหญิงเท่าเทียมกัน
  การไม่ให้ความรู้เรื่องเพศแก่บุตรหลาน โดยคิดว่าเป็นหยาบคาย หรือน่าอาย
7. ข้อใดกล่าวถึงสัมพันธภาพได้ถูกต้อง
  เป็นความเกี่ยวเนื่อง หรือสมาคมกับคนอื่น
  ทำให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
  ทำให้รู้สึกอบอุ่น มีความสุข มีชีวิตชีวา
  ทุกข้อที่กล่าวมาถูกต้อง
8. ข้อใดเป็นประเพณีไทยเกี่ยวกับเรื่องเพศ
  พิธีบายศรีสู่ขวัญ
  พิธีมงคลสมรส
  พิธีขึ้นบ้านใหม่
  พิธีการโกนจุกของเด็กชาย-หญิง
9. ข้อใดเป็นค่านิยมทางเพศที่ดีในสังคมไทย
  การยกย่องให้เพศชายเป็นใหญ่กว่าเพศหญิง
  การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน โดยถือว่าเพศชายไม่ผิด
  การรักนวลสงวนตัวของเพศหญิง ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน
  การไม่เผยแพร่ความรู้ในเรื่องเพศแก่บุตรหลาน
10. เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงทางเพศควรทำอย่างไร
  ไม่ยอมและต่อสู้สุดฤทธิ์
  ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
  ปล่อยให้เหตุการณ์ดำเนินต่อไป
  พูดปฏิเสธ และออกจากสถานการณ์เสี่ยง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile