วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่8

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นค่านิยมทางเพศที่ดีในสังคมไทย
  การยกย่องให้เพศชายเป็นใหญ่กว่าเพศหญิง
  การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน โดยถือว่าเพศชายไม่ผิด
  การรักนวลสงวนตัวของเพศหญิง ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน
  การไม่เผยแพร่ความรู้ในเรื่องเพศแก่บุตรหลาน
2. ข้อใดเป็นหลักการปฏิเสธเบื้องต้นที่สำคัญที่สุด
  รีบปฏิเสธโดยเร็ว
  ปฏิเสธทันที และต่อว่าด้วยคำพูดแรงๆ
  ตั้งสติ และรอดูสถานการณ์ก่อน
  ตั้งสติ ปฏิเสธด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงและจริงจัง
3. วัฒนธรรม คืออะไร
  ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา
  สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยภูมิปัญญา
  สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจากฝีมือมนุษย์
  สิ่งที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ
4. ในช่วงวัยใดที่คนเราจะมีอารมณ์รุนแรงที่สุด
  วัยเด็ก
  วัยเด็กตอนปลาย
  วัยรุ่น
  วัยกลางคน
5. ข้อใดเป็นประเพณีไทยเกี่ยวกับเรื่องเพศ
  พิธีบายศรีสู่ขวัญ
  พิธีมงคลสมรส
  พิธีขึ้นบ้านใหม่
  พิธีการโกนจุกของเด็กชาย-หญิง
6. บุคคลในข้อใดปฏิบัติตนตามค่านิยมทางเพศได้เหมาะสม
  สายชลกับแฟนสาวนั่งพรอดรักกันในสวนสาธารณะ
  สายขวัญยอมให้เพื่อนชายโอบกอดในโรงภาพยนตร์
  สายป่านยินยอมให้คนรักไปบ้านขณะที่ไม่มีใครอยู่บ้าน
  สายฟ้าช่วยเพื่อนสาวถือของขระเดินซื้อของตามศูนย์การค้า
7. สิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา เช่น พิธีการหมั้น พิธีแต่งงาน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนไทย เรียกว่าอะไร
  วัฒนธรรม
  ค่านิยม
  ประเพณี
  วัตถุนิยม
8. ข้อใดเป็นวิธีการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นที่ดีที่สุด
  ปรึกษาเพื่อนสนิท
  เลิกเรียนเพราะอายเพื่อน
  หาสถานที่ทำแท้งจะได้กลับมาเรียนได้
  บอกผู้ปกครองเพื่อให้ช่วยหาทางแก้ไข
9. เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงทางเพศควรทำอย่างไร
  ไม่ยอมและต่อสู้สุดฤทธิ์
  ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
  ปล่อยให้เหตุการณ์ดำเนินต่อไป
  พูดปฏิเสธ และออกจากสถานการณ์เสี่ยง
10. ข้อใดเป็นการช่วยลดความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นหญิง
  ไม่ออกจากบ้าน
  เรียนโรงเรียนประจำ
  แต่งกายเรียบร้อย
  คบแต่เพื่อนเพศเดียวกัน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile