ONET วิชา67 การงานอาชีพ

,ONET คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นประเภทนำเข้าข้อมูลทั้งหมด
  ฮาร์ดดิส ซีดี คีย์บอร์ด
  กล้องดิจิทัล ลำโพง ซีพียู
  กล้องดิจิทัล จอสัมผัส คีย์บอร์ด
  จอสัมผัส เครื่องพิมพ์ กล้องดิจิทัล
2. การใช้เครื่องมือใดผิดประเภท
  ใช้ค้อนตอกตะปู
  ใช้ไขควงไขสกรู
  ใช้เลื่อยฉลุตัดเหล็ก
  ใช้คีมจับชิ้นงาน
3. ถ้านักเรียนต้องการวาดเส้นสีในโปรแกรมวาดภาพ ต้องเลือกเครื่องมือใด
4. เครื่องมือช่างคู่ใดใช้งานต่างประเภทกัน
5. แม่ให้เด็กชายออมสินไปเก็บใบโหรพาที่แปลงผักสวนครัวหลังบ้าน เพื่อนำมาทำเป็นอาหาร ออมสินจะต้องทำอย่างไร
  ใช้จอบขุด
  ใช้เคียวเกี่ยว
  ใช้ตะกร้อสอย
  ใช้มือเด็ด
6. ถ้านักเรียนต้องการวาดเส้นสีในโปรแกรมวาดภาพ ต้องเลือกเครื่องมือใด
7. สิ่งที่ต้องทำหลังจากตื่นนอนตอนเช้า คือข้อใด

  ข – ง – ก
  ง – จ – ก
  ฉ – ก – จ
  ค – ก – ง
8. ในวันไหว้ครูนักเรียนต้องทำงานประดิษฐ์ใด โดยเลือกตอบในหมวดชิ้นงานประดิษฐ์ หมวดดอกไม้ และหมวดเครื่องมืออุปกรณ

  1-2-3
  2-2-3
  2-2-4
  2-2-1
9. ครูสมศรีให้นักเรียนนำพลูด่างไปประดับให้เกิดความสวยงามในชั้นเรียน นักเรียนจะทำอย่างไร
  ปักไว้ในแจกันที่มีน้ำ
  วางบนโต๊ะครู
  ติดเบอร์ข้างกระดานดำ
  ผูกไว้กับขอบหน้าต่าง
10. การใช้ห้องสุขา ที่ทำให้เกิดจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม คือข้อใด
  มีมารยาทในการใช้ห้องน้ำร่วมกัน
  ใช้น้ำ และไฟฟ้าอย่างประหยัด
  รักษาความสะอาดราดน้ำทุกครั้งหลังใช้งาน
  นำหนังสือไปอ่านในห้องสุขา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile