ONET วิชา67 การงานอาชีพ

,ONET คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดทำให้บ้านของเราน่าอยู่
  รักษาความสะอาดทั้งอาคารและบริเวณ
  มีอาหารแพงรับประทานทุกวัน
  มีห้องใต้ดิน
  มีห้องฟังเพลง
2. งานประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งบ้านข้อใดทำให้เกิดมลภาวะมากที่สุด
  เด็กชายสมบัติร้อยเปลือกหอยเป็นม่านหน้าต่าง
  เด็กหญิงสุดาปักผ้าปูดโต๊ะเป็นรูปช้างสามเชือก
  เด็กชายสมเกียรติร้อยปลาตะเพียนพลาสติกทาสีเป็นพวงแขวนเพดาน
  เด็กหญิงสุดีนำเปลือกข้าวโพดมาทำดอกไม่ปักแจกัน
3. ในเรื่องการจัดเก็บเอกสารใครประพฤติตนเหมาะสม
  บุญล้น พกบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวอยู่เสมอ
  บุญมี พกสูติบัตรติดตัวตลอดเวลา
  บุญมา พกสำเนาทะเบียนบ้านติดตัวตลอดเวลา
  บุญโชติ เก็บสมุดเงินฝากไว้บนโต๊ะทำงาน
4. ข้อใดเป็นการรดน้ำต้นไม้ที่ช่วยประหยัดน้ำและเป็นอันตรายต่อต้นไม้น้อยที่สุด
  ใช้น้ำที่เหลือจากการล้างจาน
  ใช้น้ำที่เหลือจากการล้างผักผลไม้
  ใช้น้ำที่เหลือจากการล้างรถ
  ใช้น้ำที่เหลือจากการซักผ้า
5. ในวันไหว้ครูนักเรียนต้องทำงานประดิษฐ์ใด โดยเลือกตอบในหมวดชิ้นงานประดิษฐ์ หมวดดอกไม้

  1-2
  2-2
  3-1
  4-2
6. ลุงหนึ่งเป็นเกษตรกร ปลูกแห้วขายเมื่อเก็วเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว ลุงหนึ่งต้องมีการดำเนินการจัดการหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแห้วอย่างไร เพื่อการบริโภค และจำหน่ายเบื้องต้น ก่อนส่งถึงผู้บริโภค
  เก็บเกี่ยวผลผลิต -> ตัดแต่งผลิตผลิต -> คัดเลือกและคัดขนาดผลผลิต -> ทำความสะอาดด้วยน้ำ -> การบรรจุหีบห่อ
  เก็บเกี่ยวผลผลิต -> คัดเลือกและคัดขนาดผลผลิต ->ตัดแต่งผลิตผลิต -> ทำความสะอาดด้วยน้ำ -> การบรรจุหีบห่อ
  เก็บเกี่ยวผลผลิต -> ทำความสะอาดด้วยน้ำ -> ตัดแต่งผลิตผลิต -> คัดเลือกและคัดขนาดผลผลิต -> การบรรจุหีบห่อ
  เก็บเกี่ยวผลผลิต -> ตัดแต่งผลิตผลิต -> ทำความสะอาดด้วยน้ำ -> คัดเลือกและคัดขนาดผลผลิต -> การบรรจุหีบห่อ
7. นายกบ เป็นช่างไม้รับจ้างเครื่องมือที่นายกบไม่จำเป็นต้องใช้ คือ เครื่องมือชนิดใด
8. เครื่องใช้ไฟฟ้าข้อใดให้ความร้อนมากที่สุด
  เครื่องเป่าผม
  เครื่องซักผ้า
  เครื่องปิ้งขนมปัง
  เตาไมโครเวฟ
9. การใช้ห้องสุขา ที่ทำให้เกิดจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม คือข้อใด
  มีมารยาทในการใช้ห้องน้ำร่วมกัน
  ใช้น้ำ และไฟฟ้าอย่างประหยัด
  รักษาความสะอาดราดน้ำทุกครั้งหลังใช้งาน
  นำหนังสือไปอ่านในห้องสุขา
10. ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่ดีสำหรับนำมาปลูก คือ ข้อใด
  เหี่ยว มีรอยแมลงกัดแทะ
  ไม่ฝ่อ ไม่มีแมลงเจาะ
  ลีบ และมีเชื้อราเกาะโดยรอบ
  มีคราบดิน และกรวดทราบปะปน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile