ONET วิชา67 การงานอาชีพ

,ONET คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ในวันไหว้ครูนักเรียนต้องทำงานประดิษฐ์ใด โดยเลือกตอบในหมวดชิ้นงานประดิษฐ์ หมวดดอกไม้

  1-2
  2-2
  3-1
  4-2
2. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์นำเข้า
  แป้นพิมพ์
  หน้าจอสัมผัส
  ฮาร์ดดิสก์
  เมาส์
3. ในซอฟต์แวร์ตารางทำงาน เช่น Excel ถ้าเราเขียนสูตรคำนวณเป็น = 20+5*10-5 จะได้ ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่
  65
  245
  125
  45
4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นประเภทนำเข้าข้อมูลทั้งหมด
  ฮาร์ดดิส ซีดี คีย์บอร์ด
  กล้องดิจิทัล ลำโพง ซีพียู
  กล้องดิจิทัล จอสัมผัส คีย์บอร์ด
  จอสัมผัส เครื่องพิมพ์ กล้องดิจิทัล
5. ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่ดีสำหรับนำมาปลูก คือ ข้อใด
  เหี่ยว มีรอยแมลงกัดแทะ
  ไม่ฝ่อ ไม่มีแมลงเจาะ
  ลีบ และมีเชื้อราเกาะโดยรอบ
  มีคราบดิน และกรวดทราบปะปน
6. เครื่องมือช่างคู่ใดใช้งานต่างประเภทกัน
7. ข้อใดเป็นวิธีการเปิดเอกสาร ( ไฟล์ ) ในคอมพิวเตอร์
  ใช้เมาส์เลื่อนลูกศรให้ไปชี้ที่เอกสาร แล้วกดปุ่มซ้ายของเมาส์หนึ่งครั้ง
  ใช้เมาส์เลื่อนลูกศรให้ไปชี้ที่เอกสาร แล้วกดปุ่มขวาของเมาส์หนึ่งครั้ง
  ใช้เมาส์เลื่อนลูกศรให้ไปชี้ที่เอกสาร แล้วกดปุ่มซ้ายของเมาส์สองครั้งติดกัน
  ใช้เมาส์เลื่อนลูกศรให้ไปชี้ที่เอกสาร แล้วกดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้
8. งานประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งบ้านข้อใดทำให้เกิดมลภาวะมากที่สุด
  เด็กชายสมบัติร้อยเปลือกหอยเป็นม่านหน้าต่าง
  เด็กหญิงสุดาปักผ้าปูดโต๊ะเป็นรูปช้างสามเชือก
  เด็กชายสมเกียรติร้อยปลาตะเพียนพลาสติกทาสีเป็นพวงแขวนเพดาน
  เด็กหญิงสุดีนำเปลือกข้าวโพดมาทำดอกไม่ปักแจกัน
9. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์นำเข้า
  แป้นพิมพ์
  หน้าจอสัมผัส
  ฮาร์ดดิสก์
  เมาส์
10. ข้อใดต่อไปนี้เป็นประเภทนำเข้าข้อมูลทั้งหมด
  ฮาร์ดดิส ซีดี คีย์บอร์ด
  กล้องดิจิทัล ลำโพง ซีพียู
  กล้องดิจิทัล จอสัมผัส คีย์บอร์ด
  จอสัมผัส เครื่องพิมพ์ กล้องดิจิทัล
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile