การใช้งานอินเทอร์เน็ต ป.4

,การใช้งานอินเทอร์เน็ต คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. บุคคลใดเลือกใช้ข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้ในอินเทอร์เน็ต
  แก้วเลือกใช้ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือ
  กิ่งเลือกใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของกระทวงต่าง ๆ
  กล้าเลือกใช้ข้อมูลจากวันที่เผยแพร่ล่าสุดเท่านั้น
  กล้วยเลือกใช้ข้อมูลจากโพลสำรวจใน Facebook
2. ข้อใดกล่าวถึงการบริการสนทนาผ่านเครือข่ายได้ถูกต้องที่สุด
  การรับ-ส่งจดหมายที่แนบไฟล์ได้
  การสืบค้นข้อมูลผ่านเสิร์ชเอนจิน
  การถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง
  การสนทนาออนไลน์ผ่านเสียง วิดีโอ หรือพิมพ์ข้อความ
3. ก้านต้องการค้นหาข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานดังนั้น ก้านจะต้องเลือกใช้บริการในข้อใด
  เวิลด์ไวด์เว็บ
  ชุมชนออนไลน์
  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  การสนทนาผ่านเครือข่ายออนไลน์
4. ?การดาวน์โหลดและการอัปโหลด? เกี่ยวข้องกับบริการทางอินเทอร์เน็ตอย่างไร
  ชุมชนออนไลน์
  การถ่ายโอนข้อมูล
  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  การสนทนาผ่านเครือข่ายออนไลน์
5. ข้อมูลแบบใดในอินเทอร์เน็ตที่มีความน่าเชื่อถือ
  ข้อมูลที่ไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจน

  ข้อมูลที่ถูกเผยแพร่เมื่อนานมาแล้ว
  ข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลโดยตรง
6. .or.th ถือว่าเป็นชื่อโดเมนจากหน่วยงานใด
  หน่วยงานทางการค้า
  หน่วยงานทางการศึกษา
  หน่วยงานรัฐในประเทศไทย
  หน่วยงานขององค์กรไม่หวังผลกำไร
7. การบริการทางอินเทอร์เน็ตหมายถึงข้อใด
  รถไฟไทย

  ขนส่งมวลชน
  เวิลด์ไวด์เว็บ
8. บริการเว็บเสิร์ชเอนจินถือว่าเป็นบริการที่มีลักษณะอย่างไร
  ค้นหาข้อมูลตามที่ผู้ใช้กำหนด
  ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
  รับ-ส่งข้อความผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
9. ก้านต้องการค้นหาข้อมูลเพื่อทำรายงานในหัวข้อ?แรงโน้มถ่วง? ก้านจะต้องใส่คีย์เวิร์ดอย่างไรในช่องค้นหาของเสิร์ชเอนจิน
  แรงดึงดูด
  แรงโน้มถ่วง
  โลกและดวงจันทร์
  การถ่วงน้ำหนัก
10. ข้อใดไม่ใช่บริการของเว็บเสิร์ชเอนจิน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile