แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1

,แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Sam : Hello, I …………. Sam.
  is
  am
  are

2. ……..?.......... มีความหมายว่า ม้า
  horse
  duck
  cat

3. ……..?.......... มีความหมายว่า หมอ
  doctor
  nurse
  farmer

4. Lisa : Hello, my ………… is Lisa.
  same
  name
  game

5. Tom : Hello, my name ………….. Tom.
  is
  am
  are

6. ……..?.......... มีความหมายว่า งู
  bat
  snake
  pig

7. Sam : Hello, I …………. Sam.
  is
  am
  are

8. ……..?.......... มีความหมายว่า หมอ
  doctor
  nurse
  farmer

9. Anne : …………, my name is Anne.
  Thank you
  Goodbye
  Hello

10. ……..?.......... มีความหมายว่า ม้า
  horse
  duck
  cat

ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile