เรื่อง บทประยุกต์ ป.6

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคิดราคาต่อ 1 หน่วย มีค่าแพงที่สุด
  สบู่ 5 ก้อน ราคา 120 บาท
  จานครึ่งโหล ราคา 100 บาท
  ยาสีฟัน 4 หลอด ราคา 100 บาท
  แปรงสีฟัน 3 อัน ราคา 90 บาท
2. จิตขายเครื่องซักผ้า 9,500 บาท ขาดทุน 15 % ถ้าต้องการขายให้ได้กำไร 5 % ต้องขายในราคาประมาณกี่บาท
  12,125 บาท
  12,000 บาท
  11,935 บาท
  11,735 บาท
3. ทินกรซื้อรถยนต์ราคา 480,000 บาท ขายต่อให้กมลได้กำไร 12 % กมลขายต่อให้ชาคริตขาดทุน 5 % ชาคริตซื้อรถยนต์มาราคากี่บาท
  537,600 บาท
  510,720 บาท
  437,600 บาท
  410,720 บาท
4. ที่ดินแปลงหนึ่งราคา 53,900 บาท ขายไปได้กำไร 20 % ขายที่ดินไปได้กำไรกี่บาท
  10,580 บาท
  10,680 บาท
  10,780 บาท
  10,880 บาท
5. ขายพัดลมไป 720 บาท ได้กำไร 90 บาท ราคาทุนของพัดลมคือข้อใด
  810 บาท
  750 บาท
  720 บาท
  630 บาท
6. ข้อใดคิดราคาต่อ 1 หน่วย มีค่าถูกที่สุด
  นมสด 6 กล่อง ราคา 42 บาท
  น้ำผลไม้ 3 กล่อง ราคา 27 บาท
  ขนมปัง 8 ชิ้น ราคา 40 บาท
  น้ำอัดลม 5 กระป๋อง ราคา 45 บาท
7. ร้านสหกรณ์ A มีปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 500 กระสอบ ขายได้ร้อยละ 60 ของปุ๋ยที่มีอยู่ ร้านสหกรณ์ B มีปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 300 กระสอบ ขายได้ร้อยละ 95 ของปุ๋ยที่มีอยู่ ร้านสหการณ์ A และ B ขายปุ๋ยวิทยาศาสตร์ได้ต่างกันกี่กระสอบ
  5 กระสอบ
  10 กระสอบ
  15 กระสอบ
  20 กระสอบ
8. ขายได้กำไร 9 % ตรงกับข้อใด
  ซื้อรองเท้า 200 บาท ขายไป 209 บาท
  ซื้อเตารีด 350 บาท ขายไป 375 บาท
  ซื้อวิทยุ 200 บาท ขายไป 220 บาท
  ซื้อพัดลม 400 บาท ขายไป 436 บาท
9. ติดราคาขายจักรเย็บผ้าไว้ 4,200 บาท ลดราคาให้ 15 % ขายจักรเย็บผ้าไปเป็นเงินกี่บาท
  4,200 บาท
  3,750 บาท
  3,570 บาท
  3,270 บาท
10. ติดราคาขายตู้เสื้อผ้าไว้ 3,500 บาท ลดราคา 25 % และติดราคาขายโต๊ะไว้ 1,200 ลดราคา 5 % ขายตู้เสื้อผ้าและโต๊ะไปราคาต่างกันกี่บาท
  1,400 บาท
  1,460 บาท
  1,485 บาท
  1,500 บาท
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile