เรื่อง บทประยุกต์ ป.6

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ขายได้กำไร 9 % ตรงกับข้อใด
  ซื้อรองเท้า 200 บาท ขายไป 209 บาท
  ซื้อเตารีด 350 บาท ขายไป 375 บาท
  ซื้อวิทยุ 200 บาท ขายไป 220 บาท
  ซื้อพัดลม 400 บาท ขายไป 436 บาท
2. ข้อใดคิดราคาต่อ 1 หน่วย มีค่าถูกที่สุด
  นมสด 6 กล่อง ราคา 42 บาท
  น้ำผลไม้ 3 กล่อง ราคา 27 บาท
  ขนมปัง 8 ชิ้น ราคา 40 บาท
  น้ำอัดลม 5 กระป๋อง ราคา 45 บาท
3. ทินกรซื้อรถยนต์ราคา 480,000 บาท ขายต่อให้กมลได้กำไร 12 % กมลขายต่อให้ชาคริตขาดทุน 5 % ชาคริตซื้อรถยนต์มาราคากี่บาท
  537,600 บาท
  510,720 บาท
  437,600 บาท
  410,720 บาท
4. ติดราคาขายจักรเย็บผ้าไว้ 4,200 บาท ลดราคาให้ 15 % ขายจักรเย็บผ้าไปเป็นเงินกี่บาท
  4,200 บาท
  3,750 บาท
  3,570 บาท
  3,270 บาท
5. ติดราคาขายตู้เสื้อผ้าไว้ 3,500 บาท ลดราคา 25 % และติดราคาขายโต๊ะไว้ 1,200 ลดราคา 5 % ขายตู้เสื้อผ้าและโต๊ะไปราคาต่างกันกี่บาท
  1,400 บาท
  1,460 บาท
  1,485 บาท
  1,500 บาท
6. ข้อใดคิดราคาต่อ 1 หน่วย มีค่าแพงที่สุด
  สบู่ 5 ก้อน ราคา 120 บาท
  จานครึ่งโหล ราคา 100 บาท
  ยาสีฟัน 4 หลอด ราคา 100 บาท
  แปรงสีฟัน 3 อัน ราคา 90 บาท
7. ขายพัดลมไป 720 บาท ได้กำไร 90 บาท ราคาทุนของพัดลมคือข้อใด
  810 บาท
  750 บาท
  720 บาท
  630 บาท
8. ฝากเงิน 2,000 บาท ธนาคารคิดดอกเบี้ย 7.25 % และดอกเบี้ยต้องเสียภาษี 15% เมื่อครบปีจะได้รับเงินรวมทั้งหมดกี่บาท
  2,120.75 บาท
  2,123.75 บาท
  2,120.25 บาท
  2,123.25 บาท
9. ในห้องสมุดแห่งหนึ่งมีจำนวนหนังสือทั้งหมด 185,000 เล่ม มีหนังสือวิทยาศาสตร์ร้อยละ 19 ของหนังสือทั้งหมด และมีหนังสืออ่านนอกเวลาร้อยละ 25 ของหนังสือทั้งหมด หนังสือวิทยาศาสตร์มีจำนวนน้อยกว่าหนังสืออ่านนอกเวลากี่เล่ม
  12,120 เล่ม
  12,000 เล่ม
  11,100 เล่ม
  11,000 เล่ม
10. นารีรัตน์ให้คนกู้เงินไปคิดดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี พอครบปีนารีรัตน์ได้ดอกเบี้ย 1,800 บาท นารีรัตน์ให้เขากู้เงินไปกี่บาท
  13,000 บาท
  14,000 บาท
  15,000 บาท
  16,000 บาท
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile