แบบทดสอบก่อนเรียน

,สร้างเองบางส่วนและนำมาจากเว็บด้วย, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ที่ใดในขณะทำงาน
  หน่วยความจำรอง
  แฟลชไดรฟ์
  หน่วยความจำแรม
  ฮาร์ดดิสก์
2. ผู้ใช้สามารถเรียกข้อมูลและคำสั่งมาใช้ในภายหลังจากปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ โดยข้อมูลไม่สูญหาย จากอุปกรณ์ใด
  แรม
  ฮาร์ดดิสก์
  เครื่องพิมพ์
  สแกนเนอร์
3. อุปกรณ์จับภาพ จัดเป็นส่วนประกอบพื้นฐานในหน่วยใดของคอมพิวเตอร์
  หน่วยรับข้อมูล
  หน่วยความจำหลัก
  หน่วยประมวลผลกลาง
  หน่วยแสดงผล
4. ถ้าต้องใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลา 4-8 ชั่วโมง ควรเลือกใช้จอภาพชนิดใด
  จอทีเอฟที
  จอแอลซีดี
  จอพลาสมา
  จอซีอาร์ที
5. อุปกรณ์ในข้อใด จัดเป็นอุปกรณ์หน่วยความจำรอง
  แฟลชไดรฟ์ แรม
  ฮาร์ดดิสก์
  แผ่นซีดี
  ซีพียู
6. สแกนเนอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หลักการทำงานข้อใด
  ส่งผ่านข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีไร้สายและทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
  ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานและประมวลผลข้อมูล
  ใช้หลักการส่องแสงไปยังข้อความ สัญลักษณ์ หรือภาพแล้วแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า
  ทำงานคล้ายเครื่องถ่ายเอกสารโดยใช้แสงเลเซอร์สร้างสร้างประจุไฟฟ้าบวก
7. ถ้าข้อมูลที่รับเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในรูปของเสียง อุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยรับข้อมูล และหน่วย
  4
  กล้องดิจิตอล - ลำโพง
  เมาส์- จอภาพ
  สแกนเนอร์- จอภาพ
8. จอภาพชนิดใด ที่เหมาะสำหรับใช้ชมภาพยนตร์และกีฬา
  จอพลาสมา
  จอแอลซีดี
  จอทีเอฟที
  จอซีอาร์ที
9. อุปกรณ์ในข้อใดจัดเป็นอุปกรณ์หน่วยรับข้อมูล
  แป้นพิมพ์
  ซีพียู
  เมาส์
  แฟลชไดรฟ์
10. ออปติคัลดิสก์ ที่บันทึกได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลและไม่สามารถบันทึกเพิ่มได้ คือข้อใด
  ซีดีอาร์ดับบลิว
  ดีวีดี
  ซีดีอาร์
  ซีดีรอม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile