แบบทดสอบก่อนเรียน

,สร้างเองบางส่วนและนำมาจากเว็บด้วย, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สแกนเนอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หลักการทำงานข้อใด
  ส่งผ่านข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีไร้สายและทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
  ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานและประมวลผลข้อมูล
  ใช้หลักการส่องแสงไปยังข้อความ สัญลักษณ์ หรือภาพแล้วแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า
  ทำงานคล้ายเครื่องถ่ายเอกสารโดยใช้แสงเลเซอร์สร้างสร้างประจุไฟฟ้าบวก
2. ถ้าต้องใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลา 4-8 ชั่วโมง ควรเลือกใช้จอภาพชนิดใด
  จอทีเอฟที
  จอแอลซีดี
  จอพลาสมา
  จอซีอาร์ที
3. ออปติคัลดิสก์ ที่บันทึกได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลและไม่สามารถบันทึกเพิ่มได้ คือข้อใด
  ซีดีอาร์ดับบลิว
  ดีวีดี
  ซีดีอาร์
  ซีดีรอม
4. ถ้าข้อมูลที่รับเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในรูปของเสียง อุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยรับข้อมูล และหน่วย
  4
  กล้องดิจิตอล - ลำโพง
  เมาส์- จอภาพ
  สแกนเนอร์- จอภาพ
5. อุปกรณ์จับภาพ จัดเป็นส่วนประกอบพื้นฐานในหน่วยใดของคอมพิวเตอร์
  หน่วยรับข้อมูล
  หน่วยความจำหลัก
  หน่วยประมวลผลกลาง
  หน่วยแสดงผล
6. ผู้ใช้สามารถเรียกข้อมูลและคำสั่งมาใช้ในภายหลังจากปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ โดยข้อมูลไม่สูญหาย จากอุปกรณ์ใด
  แรม
  ฮาร์ดดิสก์
  เครื่องพิมพ์
  สแกนเนอร์
7. เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ที่ใดในขณะทำงาน
  หน่วยความจำรอง
  แฟลชไดรฟ์
  หน่วยความจำแรม
  ฮาร์ดดิสก์
8. จอภาพชนิดใด ที่เหมาะสำหรับใช้ชมภาพยนตร์และกีฬา
  จอพลาสมา
  จอแอลซีดี
  จอทีเอฟที
  จอซีอาร์ที
9. อุปกรณ์ในข้อใดจัดเป็นอุปกรณ์หน่วยรับข้อมูล
  แป้นพิมพ์
  ซีพียู
  เมาส์
  แฟลชไดรฟ์
10. อุปกรณ์ในข้อใด จัดเป็นอุปกรณ์หน่วยความจำรอง
  แฟลชไดรฟ์ แรม
  ฮาร์ดดิสก์
  แผ่นซีดี
  ซีพียู
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile