แนวสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความคล่องแคล่วว่องไว
  การต่อตัว
  การนั่งงอตัว
  การวิ่งซิกแซ็ก
  การทำสะพานโค้ง
2. ถ้าเกิดโรคท้องร่วงระบาด นักเรียนจะใช้หลักสุขบัญญัติแห่งชาติในการป้องกันตนเองจากโรคท้องร่วงได้อย่างไร
  กินอาหารให้ครบ 5 หมู่
  ไม่กินอาหารที่มีสีสันฉูดฉาด
  ล้างมือทุกครั้งก่อนกินอาหาร
  ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6 แก้ว
3. หากมีผู้ถามนักเรียนว่าจะทราบได้อย่างไรว่าเขาแพ้อาหาร นักเรียนจะให้คำตอบอย่างไร
  ให้สังเกตว่าหลังกินอาหาร แล้วมีอาการผื่นคันหรือไม่
  ให้สังเกตว่าอาหารที่กินเข้าไปมีกลิ่นเหม็นหรือไม่
  ให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจจังหวะการเต้นของหัวใจ
  ให้สังเกตว่าตนเองมีน้ำหนักลดลงหรือไม่
4. ใครปฏิบัติตนผิดหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ
  หน่อยแปรงฟันก่อนนอนวันละ 2 ครั้ง
  ต่ายล้างมือทุกครั้งก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย
  เต้ยทิ้งถุงกระดาษลงในถังขยะรีไซเคิล
  โหน่งกินราดหน้าหมูสับและฝรั่งสด
5. ข้อความจากโฆษณาในหนังสือนิตยสาร “กาแฟมหัศจรรย์ 25 วัน ลดน้ำหนัก พร้อมกระชับสัดส่วน บำรุงผิวขาวใสอมชมพู เอ๋ลองแล้วค่ะ คอนเฟิร์ม”� นักเรียนควรมีความคิดเห็นต่อโฆษณานี้อย่างไร จึงจะเหมาะสม
  คนอ้วนต้องซื้อมาใช้เพื่อให้น้ำหนักลดลง
  ถ้าเพื่อนซื้อมาใช้แล้วผอมลง ก็ซื้อมาใช้บ้าง
  ถ้าใช้แล้วจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่
  สรรพคุณครบถ้วนทั้งลดน้ำหนักและผิวขาว ต้องรีบซื้อมาใช้
6. ข้อใดไม่ใช่การป้องกันโรคไข้เลือดออก
  ทำลายแหล่งที่มีน้ำขัง
  พยายามไม่ให้ถูกยุงกัด
  ปิดฝาโอ่งหรือฝาตุ่มให้มิดชิด
  ใส่ทรายลงในภาชนะที่มีน้ำขัง
7. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญของโรคปริทันต์
  แปรงฟันไม่สะอาด
  กินขนมที่มีรสหวาน
  ดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำ
  กินอาหารไม่ครบ 5 หมู่
8. ข้อใดแตกต่างจากพวก
  ฝิ่น กัญชา
  ยาอี เฮโรอีน
  ยาบ้า เฮโรอีน
  โคคาอีน มอร์ฟีน
9. นักเรียนคิดว่า สาเหตุใดที่ทำให้คนมีโอกาสติดสารเสพติดมากที่สุด
  เครียด วิตกกังวล
  อยากรู้ อยากลอง
  ครอบครัวมีปัญหา
  กินยาติดต่อกันเป็นเวลานาน
10. ถ้านักเรียนบังเอิญพบเพื่อนๆ กำลังสูบบุหรี่อยู่หลังโรงเรียน แล้วเพื่อนชักชวนให้นักเรียนสูบบุหรี่ด้วย นักเรียนจะทำอย่างไร
  ถามเพื่อนกลับว่าถ้ามีกลิ่นที่ชอบก็จะสูบด้วย
  บอกเพื่อนให้เก็บไว้ให้ แล้ววันหลังค่อยมาเอา
  บอกเพื่อนว่าสูบบุหรี่ทำให้เป็นโรคมะเร็งปอดได้ เราไม่สูบ
  เอาบุหรี่มาเก็บไว้ แล้วบอกเพื่อนว่า บุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดี อย่าสูบเลย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile