แนวสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นผลดีที่เกิดจากการมีสมรรถภาพทางกายที่ดีซึ่งสังเกตได้ชัดเจนที่สุด
  เป็นที่รักของครู
  เป็นที่ชื่นชมของเพื่อน
  มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
  เป็นที่สนใจของเพศตรงข้าม
2. ในการเลือกซื้อน้ำส้มสายชู นักเรียนมีหลักในการเลือกซื้ออย่างไร
  เลือกซื้อยี่ห้อที่มีการโฆษณา
  เลือกตามคำแนะนำของเพื่อน
  ศึกษารายละเอียดที่ฉลากข้างขวด
  เลือกยี่ห้อที่มีปริมาณกรดน้ำส้มสูง
3. หากมีผู้ถามนักเรียนว่าจะทราบได้อย่างไรว่าเขาแพ้อาหาร นักเรียนจะให้คำตอบอย่างไร
  ให้สังเกตว่าหลังกินอาหาร แล้วมีอาการผื่นคันหรือไม่
  ให้สังเกตว่าอาหารที่กินเข้าไปมีกลิ่นเหม็นหรือไม่
  ให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจจังหวะการเต้นของหัวใจ
  ให้สังเกตว่าตนเองมีน้ำหนักลดลงหรือไม่
4. ข้อใดแตกต่างจากพวก
  ฝิ่น กัญชา
  ยาอี เฮโรอีน
  ยาบ้า เฮโรอีน
  โคคาอีน มอร์ฟีน
5. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญของโรคปริทันต์
  แปรงฟันไม่สะอาด
  กินขนมที่มีรสหวาน
  ดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำ
  กินอาหารไม่ครบ 5 หมู่
6. ถ้าเกิดโรคท้องร่วงระบาด นักเรียนจะใช้หลักสุขบัญญัติแห่งชาติในการป้องกันตนเองจากโรคท้องร่วงได้อย่างไร
  กินอาหารให้ครบ 5 หมู่
  ไม่กินอาหารที่มีสีสันฉูดฉาด
  ล้างมือทุกครั้งก่อนกินอาหาร
  ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6 แก้ว
7. ข้อใดเป็นการเสริมสร้างร่างกายแบบเดียวกันกับการลุกนั่ง 30 วินาที
  การดันพื้น
  การวิ่งซิกแซ็ก
  การกระโดดสูง
  การต่อตัวแบบ 3 คน
8. ข้อใดไม่ใช่โรคที่ติดต่อได้โดยการใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกัน
  โรคไข้หวัดใหญ่
  โรคปริทันต์
  โรคเกลื้อน
  โรคกลาก
9. ข้อใดไม่ใช่การป้องกันโรคไข้เลือดออก
  ทำลายแหล่งที่มีน้ำขัง
  พยายามไม่ให้ถูกยุงกัด
  ปิดฝาโอ่งหรือฝาตุ่มให้มิดชิด
  ใส่ทรายลงในภาชนะที่มีน้ำขัง
10. รายละเอียดในข้อใดไม่จำเป็นต้องระบุบนฉลากอาหาร
  ที่อยู่ของผู้ผลิต
  ข้อมูลโภชนาการ
  วัน เดือน ปี ที่ผลิต
  สถานที่วางจำหน่าย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile