เรื่อง มารยาทชาวพุทธ ป.5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การกราบผู้อาวุโสควรนั่งอย่างไร
  นั่งท่าเทพบุตร
  นั่งท่าเทพธิดา
  นั่งพับเพียบ
  นั่งขัดสมาธิ
2. การไหว้โดยประนมมือขึ้นเหนืออก แล้วค้อมศีรษะเล็กน้อย ใช้ไหว้ผู้ใด
  พระรัตนตรัย
  ครูบาอาจารย์
  บิดามารดา
  มิตรสหาย
3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  ประนมมือ - อัญชลี
  กราบ - อภิวาท
  ไหว้ - วันทา
  ไหว้ - อัญชลี
4. การกรวดน้ำ ทำเพื่อจุดประสงค์ใด
  แผ่เมตตา
  บอกบุญผู้อื่น
  ขอขมาแก่ผู้ล่วงลับ
  อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ
5. การกราบศพคฤหัสถ์กราบอย่างไร
  กราบตั้งมือ 3 ครั้ง
  กราบตั้งมือ 1 ครั้ง
  กราบแบบมือ 3 ครั้ง
  กราบแบบมือ 1 ครั้ง
6. ดอกไม้ในข้อใด นิยมนำมาบูชาพระ
  ดอกทานตะวัน
  ดอกกุหลาบ
  ดอกดาวเรือง
  ดอกบัว
7. การจัดที่บูชาพระรัตนตรัย สิ่งใดที่ต้องตั้งไว้สูงที่สุด
  พระพุทธรูป
  แจกันดอกไม้
  กระถางธูป
  เชิงเทียน
8. การเคารพศพคฤหัสถ์ต้องจุดธูปกี่ดอก
  1 ดอก
  3 ดอก
  5 ดอก
  7 ดอก
9. ในการกราบพระรัตนตรัย ผู้ชายนั่งในท่าใด
  นั่งท่าเทพบุตร
  นั่งท่าเทพธิดา
  นั่งขัดสมาธิ
  นั่งพับเพียบ
10. การจุดธูป 3 ดอก หมายถึงข้อใด
  การบูชาพระรัตนตรัย
  การบูชาพระพุทธคุณ
  การบูชาพระธรรม
  การบูชาพระสงฆ์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile