เรื่อง มารยาทชาวพุทธ ป.5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การกราบศพคฤหัสถ์กราบอย่างไร
  กราบตั้งมือ 3 ครั้ง
  กราบตั้งมือ 1 ครั้ง
  กราบแบบมือ 3 ครั้ง
  กราบแบบมือ 1 ครั้ง
2. การไหว้โดยประนมมือขึ้นเหนืออก แล้วค้อมศีรษะเล็กน้อย ใช้ไหว้ผู้ใด
  พระรัตนตรัย
  ครูบาอาจารย์
  บิดามารดา
  มิตรสหาย
3. การเคารพศพคฤหัสถ์ต้องจุดธูปกี่ดอก
  1 ดอก
  3 ดอก
  5 ดอก
  7 ดอก
4. ในการกราบพระรัตนตรัย ผู้ชายนั่งในท่าใด
  นั่งท่าเทพบุตร
  นั่งท่าเทพธิดา
  นั่งขัดสมาธิ
  นั่งพับเพียบ
5. ดอกไม้ในข้อใด นิยมนำมาบูชาพระ
  ดอกทานตะวัน
  ดอกกุหลาบ
  ดอกดาวเรือง
  ดอกบัว
6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  ประนมมือ - อัญชลี
  กราบ - อภิวาท
  ไหว้ - วันทา
  ไหว้ - อัญชลี
7. การจุดธูป 3 ดอก หมายถึงข้อใด
  การบูชาพระรัตนตรัย
  การบูชาพระพุทธคุณ
  การบูชาพระธรรม
  การบูชาพระสงฆ์
8. การกราบผู้อาวุโสควรนั่งอย่างไร
  นั่งท่าเทพบุตร
  นั่งท่าเทพธิดา
  นั่งพับเพียบ
  นั่งขัดสมาธิ
9. การจัดที่บูชาพระรัตนตรัย สิ่งใดที่ต้องตั้งไว้สูงที่สุด
  พระพุทธรูป
  แจกันดอกไม้
  กระถางธูป
  เชิงเทียน
10. การกรวดน้ำ ทำเพื่อจุดประสงค์ใด
  แผ่เมตตา
  บอกบุญผู้อื่น
  ขอขมาแก่ผู้ล่วงลับ
  อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile