แนวสอบ O-NET ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ตัวโน้ตตัวขาวมีค่าเท่ากับเท่าใด
  ครึ่งหนึ่งของตัวกลม
  ครึ่งหนึ่งของตัวขาว
  ครึ่งหนึ่งของตัวดำ
  ครึ่งหนึ่งของตัวเขบ็ต
2. เส้นใดให้ความรู้สึก สับสน� ไม่แน่นอน� กระแทกกระทั้น
  เส้นโค้ง
  เส้นเฉียง
  เส้นคลื่น
  เส้นซิกแซก
3. วงปี่พาทย์ประกอบด้วยเครื่องดนตรีกลุ่มใด
  เครื่องดีด และเครื่องตี
  เครื่องสายและเครื่องดีด
  เครื่องเป่าและเครื่องตี
  เครื่องดีดและเครื่องเป่า
4. ข้อใดเป็นประเภทเครื่องดีดทั้งหมด
  ขิม จะเข้� ฆ้องวง
  จะเข้� ซึง� พิณเพี๊ยะ
  ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ขิม
  เกาะ� กรับ โกร่ง ซออู้
5. ผู้ที่เป็นทั้งจิตรกร ประติมากรและนักวิทยาศาสตร์ สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยากร คือใคร
  เลอโอนาร์โด ดาวินชี
  ไมเคิล แองเจลโล
  ปิสซาร์โร
  ราฟาเอล
6. สีขั้นที่สอง (Secondary Colour)� คือสีในข้อใด
  สีขาว ชมพู ฟ้า
  เขียว ชมพู ส้ม
  เขียว ส้ม ม่วง
  เขียว เหลือง แดง
7. ปราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นศิลปะในสมัยใด
  สุโขทัย
  ลพบุรี
  ทวาราวดี
  ศรีวิชัย
8. วงขับไม้มีผู้บรรเลงกี่คน
  1 คน
  2�คน
  3�คน
  4�คน
9. การแสดงข้อใดมีผู้แสดงเป็นหญิงล้วน
  ละครนอก
  ละครใน
  ละครดึกดำบรรพ์
  ละครพันทาง
10. ข้อใดคือเอกลักษณ์ของนาฏศิลป์ไทย
  เครื่องแต่งกายอันวิจิตร งดงาม
  ลีลาท่ารำ อันนุ่มนวล อ่อนช้อย
  เนื้อร้อง ทำนอง อันไพเราะจับใจ
  ถูกทั้ง 1 และ 2
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile