แนวสอบ O-NET ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เส้นใดให้ความรู้สึก สับสน� ไม่แน่นอน� กระแทกกระทั้น
  เส้นโค้ง
  เส้นเฉียง
  เส้นคลื่น
  เส้นซิกแซก
2. สีขั้นที่สอง (Secondary Colour)� คือสีในข้อใด
  สีขาว ชมพู ฟ้า
  เขียว ชมพู ส้ม
  เขียว ส้ม ม่วง
  เขียว เหลือง แดง
3. การแสดงโขนไม่ได้ดัดแปลงมาจากการละเล่นประเภทใด
  ชักนาคดึกดำบรรพ์
  กระบี่กระบอง
  หนังใหญ่
  ละครเพลง
4. ข้อใดคือเอกลักษณ์ของนาฏศิลป์ไทย
  เครื่องแต่งกายอันวิจิตร งดงาม
  ลีลาท่ารำ อันนุ่มนวล อ่อนช้อย
  เนื้อร้อง ทำนอง อันไพเราะจับใจ
  ถูกทั้ง 1 และ 2
5. ตัวโน้ตตัวขาวมีค่าเท่ากับเท่าใด
  ครึ่งหนึ่งของตัวกลม
  ครึ่งหนึ่งของตัวขาว
  ครึ่งหนึ่งของตัวดำ
  ครึ่งหนึ่งของตัวเขบ็ต
6. ทัศนธาตุ (Visual Elements) ข้อใดเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สุด
  เส้น (Line)
  จุด (Point)
  สีสัน (Colours)
  รูปทรง (From)
7. วงปี่พาทย์ประกอบด้วยเครื่องดนตรีกลุ่มใด
  เครื่องดีด และเครื่องตี
  เครื่องสายและเครื่องดีด
  เครื่องเป่าและเครื่องตี
  เครื่องดีดและเครื่องเป่า
8. การละเล่นรำเถิดเทิง หรือการรำกลองยาวนิยมเล่นกันมากในภาคใดของประเทศไทย
  ภาคกลาง
  ภาคตะวันออก
  ภาคใต้
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9. ข้อใดเป็นประเภทเครื่องดีดทั้งหมด
  ขิม จะเข้� ฆ้องวง
  จะเข้� ซึง� พิณเพี๊ยะ
  ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ขิม
  เกาะ� กรับ โกร่ง ซออู้
10. ดนตรีข้อใดไม่ได้ใช้อยู่ในงานอวมงคล
  วงบัวลอย
  วงปี่พาทย์นางหงส์
  วงปี่พาทย์มอญ
  วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile