เรื่อง พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย ป.3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การเคลื่อนไหวโดยใช้เพลงประกอบ มีประโยชน์อย่างไร
  ทำให้เกิดความสนุกสนาน
  ทำให้เคลื่อนไหวได้คล่อง
  ทำให้ได้ท่าทางสวยงาม
  ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ยาก
2. การแบมือทั้งสองข้างไปข้างหน้า เป็นภาษาท่าในข้อใด
  ท่าน
  พวกเรา
  พอใจ
  เชื้อเชิญ
3. การทำท่าประกอบเพลงม้าวิ่ง ต้องทำอย่างไร
  ทำท่ากระโดดขาเดียว
  ทำท่าวิ่งแบบควบ
  ทำท่าวิ่งสลับเดิน
  ทำท่าวิ่งปกติ
4. ภาษาท่า “ข้าพเจ้า” ต้องทำจีบอย่างไร
  จีบที่อก
  จีบข้าง
  จีบหน้า
  จีบหลัง
5. ข้อใดเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวของการฟ้อนเล็บ
  เร็วในช่วงท้าย
  ช้าสลับเร็ว
  เร็ว
  ช้า
6. ภาษาท่าข้อใด ไม่เหมาะนำมาใช้ในเพลงที่มีเนื้อร้องแสดงถึงความสนุกร่าเริง
  ยิ้ม
  ดีใจ
  เสียใจ
  ร่าเริง
7. ข้อใดไม่ใช่การแสดงภาษาท่า
  เอามือไขว้กันทาบอก
  ทำจีบเข้ากับหน้าอก
  เอาปลายมือแตะไหล่ทั้งสองข้าง
  แบมือไปข้างหน้าทั้งสองข้าง
8. ข้อใดเป็นจังหวะเสียงนกหวีด
  ปัง ปัง ปัง
  ปิ๊ด ปี้ ปิ๊ด
  ตูม ตูม ตูม
  ฉิ่ง ฉับ ฉิ่ง ฉับ
9. ข้อใดเป็นการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ
  การจีบ
  การเดิน
  การตั้งวง
  การจรดเท้า
10. การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ ควรคิดท่าทางให้สัมพันธ์กับข้อใด
  ความหมายของเพลง
  รูปแบบของเพลง
  ผู้แต่งเพลง
  ชื่อเพลง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile