เรื่อง พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย ป.3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ภาษาท่า “ข้าพเจ้า” ต้องทำจีบอย่างไร
  จีบที่อก
  จีบข้าง
  จีบหน้า
  จีบหลัง
2. เพราะเหตุใดการแสดงนาฏศิลป์จึงต้องฝึกการเคลื่อนไหวก่อน
  เพราะแสดงท่าทางเหมือนกัน
  เพราะต้องการความคล่องแคล่ว
  เพราะต้องฝึกให้ร่างกายแข็งแรงก่อน
  เพราะเป็นพื้นฐานของการแสดงนาฏศิลป์
3. ภาษาท่าข้อใด ไม่เหมาะนำมาใช้ในเพลงที่มีเนื้อร้องแสดงถึงความสนุกร่าเริง
  ยิ้ม
  ดีใจ
  เสียใจ
  ร่าเริง
4. การแบมือไปข้างหน้า เป็นภาษาท่าข้อใด
  เสียใจ
  โกรธ
  ดีใจ
  ท่าน
5. ข้อใดเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวของการฟ้อนเล็บ
  เร็วในช่วงท้าย
  ช้าสลับเร็ว
  เร็ว
  ช้า
6. ข้อใดเป็นการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ
  การจีบ
  การเดิน
  การตั้งวง
  การจรดเท้า
7. การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ คือข้อใด
  การแสดงเลียนแบบรถไฟวิ่ง
  การแสดงท่าทางประกอบเพลง
  การแสดงเลียนแบบนก
  การแสดงกายบริหาร
8. ข้อใดไม่ใช่การแสดงภาษาท่า
  เอามือไขว้กันทาบอก
  ทำจีบเข้ากับหน้าอก
  เอาปลายมือแตะไหล่ทั้งสองข้าง
  แบมือไปข้างหน้าทั้งสองข้าง
9. ข้อใดเป็นจังหวะเสียงนกหวีด
  ปัง ปัง ปัง
  ปิ๊ด ปี้ ปิ๊ด
  ตูม ตูม ตูม
  ฉิ่ง ฉับ ฉิ่ง ฉับ
10. การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ ควรคิดท่าทางให้สัมพันธ์กับข้อใด
  ความหมายของเพลง
  รูปแบบของเพลง
  ผู้แต่งเพลง
  ชื่อเพลง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile