เรื่อง พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย ป.3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่การแสดงภาษาท่า
  เอามือไขว้กันทาบอก
  ทำจีบเข้ากับหน้าอก
  เอาปลายมือแตะไหล่ทั้งสองข้าง
  แบมือไปข้างหน้าทั้งสองข้าง
2. ภาษาท่าข้อใด ไม่เหมาะนำมาใช้ในเพลงที่มีเนื้อร้องแสดงถึงความสนุกร่าเริง
  ยิ้ม
  ดีใจ
  เสียใจ
  ร่าเริง
3. การเคลื่อนไหวในข้อใด เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
  การฟ้อนเล็บ
  การขับร้องเพลง
  การเต้นแอโรบิก
  การแสดงบทบาทสมมติ
4. การเคลื่อนไหวโดยใช้เพลงประกอบ มีประโยชน์อย่างไร
  ทำให้เกิดความสนุกสนาน
  ทำให้เคลื่อนไหวได้คล่อง
  ทำให้ได้ท่าทางสวยงาม
  ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ยาก
5. การเอามือไขว้กันแนบอก แสดงถึงภาษาท่าข้อใด
  รัก
  ท่าน
  พอใจ
  โกรธ
6. การแสดงภาษาท่าประกอบเพลงไทย ต้องสังเกตจังหวะจากเครื่องดนตรีใด
  ฉาบ
  ฉิ่ง
  ขลุ่ย
  ฆ้อง
7. การแบมือไปข้างหน้า เป็นภาษาท่าข้อใด
  เสียใจ
  โกรธ
  ดีใจ
  ท่าน
8. การแบมือทั้งสองข้างไปข้างหน้า เป็นภาษาท่าในข้อใด
  ท่าน
  พวกเรา
  พอใจ
  เชื้อเชิญ
9. ข้อใดเป็นจังหวะเสียงนกหวีด
  ปัง ปัง ปัง
  ปิ๊ด ปี้ ปิ๊ด
  ตูม ตูม ตูม
  ฉิ่ง ฉับ ฉิ่ง ฉับ
10. ภาษาท่า “ข้าพเจ้า” ต้องทำจีบอย่างไร
  จีบที่อก
  จีบข้าง
  จีบหน้า
  จีบหลัง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile