แนวสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หากพบว่าน้ำทะเลมีการลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติ ให้คาดการว่าอาจเกิดคลื่นสึนามิ เมื่อทราบว่าอาจจะเกิดคลื่นสึนามิบริเวณที่นักเรียนอยู่ ควรปฏิบัติสิ่งใดเป็นสิ่งแรก
  รีบหนีออกจากบริเวณชายฝั่งโดยทันที
  หาที่หลบในอาคารที่มีโครงสร้างแข็งแรง
  รีบอพยพออกจากเส้นทางที่น้ำไหลผ่าน
  รีบอพยพและขนของขึ้นที่สูง
2. ในการดูโทรทัศน์ นักเรียนมีหลักในการเลือกดูอย่างไรจึงจะเหมาะสม
  ดูพร้อมกับเพื่อนๆ
  เลือกดูแต่รายการที่ชอบ
  ดูรายการที่คนทั่วไปนิยม
  ดูรายการที่เหมาะสมกับวัย
3. ทินเนอร์มีผลต่อระบบประสาทอย่างไร
  ออกฤทธิ์ผสมผสาน
  ออกฤทธิ์กดประสาท
  ออกฤทธิ์หลอนประสาท
  ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท
4. ก่อนกินยาทุกครั้ง สิ่งแรกที่ควรทำคืออะไร
  ลองชิมยาในขวด
  อ่านฉลากข้างขวด
  เขย่าดูสียาในขวด
  เตรียมน้ำผลไม้ไว้ดื่ม
5. ข้อใดที่ช่วยทำให้ผู้ป่วยที่ดื่มสารเคมีที่ไม่มีฤทธิ์กัด อาเจียนออกมาได้
  น้ำแข็ง
  น้ำเปล่า
  น้ำตาล
  ไข่ดิบ
6. ข้อใดเป็นอันตรายที่เกิดจากยาบ้า
  สมองเสื่อม
  เป็นโรคตับแข็ง
  เป็นโรคถุงลมโป่งพอง
  ทำให้ความดันโลหิตสูง
7. ข้อใดเป็นการใช้สื่อที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวัย
  เนตรฟังเรื่องลี้ลับจากวิทยุ
  โน้ตอ่านการ์ตูนวิทยาศาสตร์
  นิดดูรายการหาคู่จากโทรทัศน์
  นุ้กเล่นเกมต่อสู้จากโทรศัพท์มือถือ
8. มะลิปวดท้องเนื่องจากโรคกระเพาะอาหาร เธอจึงหายามากิน แต่ยาหมดไปแล้ว เธอจึงนำยาหม่องมาทาบริเวณท้องให้หายปวดแทน มะลิทำถูกต้องหรือไม่ เพราะอะไร
  ถูกต้อง เพราะยาหม่องมีสรรพคุณแก้ปวดโรคกระเพาะอาหาร
  ถูกต้อง เพราะยาหม่องช่วยคลายกล้ามเนื้อไม่ให้เกิดอาการปวด
  ไม่ถูกต้อง เพราะยาหม่องเป็นยาทาภายนอกแก้วิงเวียนศีรษะและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
  ไม่ถูกต้อง เพราะยาหม่องต้องนำมาผสมกับน้ำแล้วดื่ม เพื่อรักษาอาการปวดท้องเนื่องจาก โรคกระเพาะอาหาร
9. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ผลเสียของการดื่มสุรา
  สติปัญญาลดลง
  สิ้นเปลืองเงิน
  เป็นโรคมะเร็งปอด
  ผิดศีลข้อ 5
10. ข้อใดเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสม
  ค้นหาข่าวเกี่ยวกับสารเสพติด
  ค้นหาภาพของบุคคลที่มีชื่อเสียง
  นำข้อมูลจากเว็บไซต์มาเรียบเรียงใหม่เป็นรายงาน
  บอกข้อมูลส่วนตัวกับเพื่อนที่คุยทางโปรแกรมสนทนา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile