แนวสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หากพบว่าน้ำทะเลมีการลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติ ให้คาดการว่าอาจเกิดคลื่นสึนามิ เมื่อทราบว่าอาจจะเกิดคลื่นสึนามิบริเวณที่นักเรียนอยู่ ควรปฏิบัติสิ่งใดเป็นสิ่งแรก
  รีบหนีออกจากบริเวณชายฝั่งโดยทันที
  หาที่หลบในอาคารที่มีโครงสร้างแข็งแรง
  รีบอพยพออกจากเส้นทางที่น้ำไหลผ่าน
  รีบอพยพและขนของขึ้นที่สูง
2. ทินเนอร์มีผลต่อระบบประสาทอย่างไร
  ออกฤทธิ์ผสมผสาน
  ออกฤทธิ์กดประสาท
  ออกฤทธิ์หลอนประสาท
  ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท
3. ข้อใดเป็นวิธีปฐมพยาบาลผู้ที่ดื่มสารเคมีเข้าไป
  ให้ดื่มนมมากๆ
  ให้ดื่มน้ำชามากๆ
  ให้ดื่มน้ำเกลือแร่มากๆ
  ให้ดื่มน้ำผลไม้มากๆ
4. มะลิปวดท้องเนื่องจากโรคกระเพาะอาหาร เธอจึงหายามากิน แต่ยาหมดไปแล้ว เธอจึงนำยาหม่องมาทาบริเวณท้องให้หายปวดแทน มะลิทำถูกต้องหรือไม่ เพราะอะไร
  ถูกต้อง เพราะยาหม่องมีสรรพคุณแก้ปวดโรคกระเพาะอาหาร
  ถูกต้อง เพราะยาหม่องช่วยคลายกล้ามเนื้อไม่ให้เกิดอาการปวด
  ไม่ถูกต้อง เพราะยาหม่องเป็นยาทาภายนอกแก้วิงเวียนศีรษะและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
  ไม่ถูกต้อง เพราะยาหม่องต้องนำมาผสมกับน้ำแล้วดื่ม เพื่อรักษาอาการปวดท้องเนื่องจาก โรคกระเพาะอาหาร
5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับประเภทของยา
  ยาแผนปัจจุบันใช้รักษาโรคแผนปัจจุบัน
  ยาอันตรายต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งยาเท่านั้น
  ยาสามัญประจำบ้านมีแต่ยาแผนโบราณเท่านั้น
  ยาสมุนไพรเป็นยาที่ได้มาจากพืช
6. ภัยธรรมชาติในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับน้ำ
  โคลนถล่ม
  คลื่นสึนามิ
  แผ่นดินไหว
  อุทกภัย
7. ตั้มอาศัยอยู่กับลุงและป้า ลุงของตั้มสูบบุหรี่ในบ้านทุกวัน วันละหลายมวน นักเรียนคิดว่าการสูบบุหรี่ของลุงจะเป็นอันตรายต่อตั้มหรือไม่ อย่างไร
  ไม่เป็น เพราะตั้มไม่ได้สูบเอง
  ไม่เป็น เพราะตั้มไม่ได้อยู่ใกล้ชิดลุง
  เป็น เพราะทำให้ตั้มอยากลองสูบบุหรี่บ้าง
  เป็น เพราะตั้มได้สูดควันบุหรี่ที่ลอยอยู่ในอากาศ
8. ข้อใดเป็นอันตรายที่เกิดจากยาบ้า
  สมองเสื่อม
  เป็นโรคตับแข็ง
  เป็นโรคถุงลมโป่งพอง
  ทำให้ความดันโลหิตสูง
9. ข้อใดที่ช่วยทำให้ผู้ป่วยที่ดื่มสารเคมีที่ไม่มีฤทธิ์กัด อาเจียนออกมาได้
  น้ำแข็ง
  น้ำเปล่า
  น้ำตาล
  ไข่ดิบ
10. ในการดูโทรทัศน์ นักเรียนมีหลักในการเลือกดูอย่างไรจึงจะเหมาะสม
  ดูพร้อมกับเพื่อนๆ
  เลือกดูแต่รายการที่ชอบ
  ดูรายการที่คนทั่วไปนิยม
  ดูรายการที่เหมาะสมกับวัย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile