แนวสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดต่อไปนี้จับคู่อุปกรณ์กับลักษณะงานได้อย่างถูกต้อง
  แปรงลวด-โถส้วม
  แปรงไนลอนขนนุ่ม-เสื้อผ้า
  แปรงทองเหลือง-กระเบื้องเคลือบ
  แปรงพลาสติกมีด้าม-กระเบื้องเคลือบ
2. ข้อใดต่อไปนี้เป็นวิธีการเก็บรักษาผักที่ยังไม่ได้นำมาประกอบอาหารได้ถูกต้องที่สุด
  นำผักมาล้างและแช่น้ำไว้ในภาชนะที่สะอาด
  นำผักมาล้างแช่น้ำด่างทับทิมแล้วคุลมด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ แช่ในตู้เย็น
  นำผักมาแช่น้ำที่แกว่งด้วยสารส้มแล้วเก็บในกล่องพลาสติก แช่ในตู้เย็น
  น้ำผักมาหั่นเป็นชิ้นแล้วเก็บใส่ภาชนะที่ไม่มีอากาศผ่าน แช่ในตู้เย็น
3. ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถาม� �1. ไม้กวาดเสี้ยนตาล� �2. ไม้กวาดทางมะพร้าว� �3. ไม้กวาดดอกหญ้า� �4. ไม้กวาดยางพารา� �5. ฝอยขัด� �6. แผ่นขัด� �7. แปรงพลาสติก� �8. แปรงทองเหลืองอุปกรณ์ในข้อใดเหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวหยาบและขรุขระ
  2 และ 7
  4 และ 8
  2 และ 8
  4 และ 7
4. การวางแผนงานที่ดีจะต้องมีลักษณะอย่างไร
  มีความชัดเจน
  ปฏิบัติงานง่าย
  ตรวจสอบการทำงานได้ง่าย
  มีความซับซ้อนในการปฏิบัติ
5. ข้อใดเป็นวิธีการทำงานอย่างมีความสุขที่ถูกต้อง
  แอลตั้งความหวังว่าจะทำงานให้ดีกว่าเพื่อน
  โอตัดสินใจทำงานในสิ่งที่ถูกต้องด้วยความมั่นใจ
  อิ๋วไปพักผ่อนกับเพื่อนก่อนแล้วจึงกลับมาทำงาน
  เอทำงานไปเรื่อยๆ สบายๆ ใกล้กำหนดจึงค่อยเร่งมือ
6. นายสมชาย เป็นคนขยัน รักการเรียนรู้ ชอบทำงาน นอกจากนี้ยังนำทักษะกระบวนการทำงานไปหา รายได้ระหว่างเรียนกับเพื่อนๆ ปฏิบัติตนแบบนายสมชายจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตในระยะยาวอย่างไร
  มีความรู้มาก
  เป็นคนน่าเชื่อถือ
  เป็นที่พึ่งให้ตนเอง
  มีรายได้ระหว่างเรียน
7. การทำความสะอาดบริเวณบ้านที่เป็นพื้นหญ้า ข้อใดเป็นงานที่ต้องทำเป็นอันดับแรก
  รดน้ำต้นไม้
  ตัดหญ้า ถอนหญ้า
  พรวนดินต้นไม้
  ตัดแต่งกิ่งต้นไม้
8. สิ่งใดต่อไปนี้คือสิ่งสำคัญในการทำงานกลุ่มให้ประสบความสำเร็จ
  ความรู้มาก
  เชื่อมั่นในตนเอง
  สุขภาพจิตดี
  ความคิดสร้างสรรค์
9. ผ้าฝ้ายมีคุณสมบัติเหมาะสมในการนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดอย่างไร
  เนื้อนุ่ม ดูหรูหรา เบา
  ทนยับและเก็บความร้อนได้ดี
  มีความเหนียวทนทาน ยืดหดยาก
  ซึมซับน้ำและระบายความร้อนได้ดี
10. บรรจุภัณฑ์ในข้อใดเหมาะสมที่สุดสำหรับบรรจุข้าวน้ำหนัก 150 กรัม เพื่อส่งออกไปขายต่างประเทศ
  ถุงพลาสติกพิมพ์ลวดลาย
  กระป๋องอะลูมิเนียมมีลวดลาย
  กล่องกระดาษพิมพ์ลวดลาย
  กล่องพลาสติกใสมองเห็นข้าวสุก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile