แนวสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หลักธรรมอิทธิบาท 4 ช่วยในการเสริมสร้างทักษะในการทำงานให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร
  จัดการทำงานได้ดี งานเสร็จทันเวลา
  สร้างจิตสำนึกในการทำงานด้วยตนเอง
  ความพยายามของบุคคลที่จัดระบบงาน
  บุคคลที่ขี้เกียจทำงานต้องใช้กฏเกณฑ์คอยควบคุม
2. ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถาม� �1. ไม้กวาดเสี้ยนตาล� �2. ไม้กวาดทางมะพร้าว� �3. ไม้กวาดดอกหญ้า� �4. ไม้กวาดยางพารา� �5. ฝอยขัด� �6. แผ่นขัด� �7. แปรงพลาสติก� �8. แปรงทองเหลืองอุปกรณ์ในข้อใดเหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวหยาบและขรุขระ
  2 และ 7
  4 และ 8
  2 และ 8
  4 และ 7
3. การใช้ทักษะในการแสวงหาความรู้โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ผู้ที่มีหน้าที่สัมภาษณ์จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อใดมากที่สุด
  มีความอดทน
  มีความรอบคอบ
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  มีความกระตือรือร้น
4. ข้อใดเป็นหลักการเลือกซื้ออาหารที่ถูกต้องมากที่สุด
  เลือกซื้ออาหารคุณภาพดี
  เลือกซื้ออาหารที่มีนักโภชนาการให้การรับรอง
  เลือกซื้ออาหารจากห้างสรรพสินค้า
  เลือกซื้ออาหารเสริมเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
5. การทำงานบ้านในข้อใดช่วยประหยัดทรัพยากรในครอบครัวได้ดีที่สุด
  พรมน้ำที่เสื้อผ้าให้ชุ่ม แล้วจึงรีดผ้า
  ทำงานบ้านในบริเวณที่มีแสงสว่างจากธรรมชาติ
  วางแผนขั้นตอนการทำงานและจัดเตรียมเครื่องมือให้พร้อม
  ถอดปลั๊กเตารีดหลังจากรีดผ้าเสร็จหนึ่งตัวแล้วจึงเสียบปลั๊กใหม่
6. ข้อใดต่อไปนี้เป็นวิธีการเก็บรักษาผักที่ยังไม่ได้นำมาประกอบอาหารได้ถูกต้องที่สุด
  นำผักมาล้างและแช่น้ำไว้ในภาชนะที่สะอาด
  นำผักมาล้างแช่น้ำด่างทับทิมแล้วคุลมด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ แช่ในตู้เย็น
  นำผักมาแช่น้ำที่แกว่งด้วยสารส้มแล้วเก็บในกล่องพลาสติก แช่ในตู้เย็น
  น้ำผักมาหั่นเป็นชิ้นแล้วเก็บใส่ภาชนะที่ไม่มีอากาศผ่าน แช่ในตู้เย็น
7. สิ่งใดต่อไปนี้คือสิ่งสำคัญในการทำงานกลุ่มให้ประสบความสำเร็จ
  ความรู้มาก
  เชื่อมั่นในตนเอง
  สุขภาพจิตดี
  ความคิดสร้างสรรค์
8. ผ้าฝ้ายมีคุณสมบัติเหมาะสมในการนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดอย่างไร
  เนื้อนุ่ม ดูหรูหรา เบา
  ทนยับและเก็บความร้อนได้ดี
  มีความเหนียวทนทาน ยืดหดยาก
  ซึมซับน้ำและระบายความร้อนได้ดี
9. เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยประสบปัญหากล้วยล้นตลาด ทำให้มีราคาถูก ควรนำกล้วยมาแปรรูปโดยวิธีใด จึงจะสามารถเก็บไว้ได้นานและคุ้มค่าที่สุด
  การเชื่อม
  การอบ
  การตากแห้ง
  การฉาบ
10. ไม้กวาดไม้ไผ่เหมาะสำหรับใช้ทำความสะอาดในข้อใด
  กวาดเศษกระดาษ เศษพลาสติกบนพื้นไม้
  กวาดเศษกิ่งไม้ เศษกระดาษบนพื้นที่มีน้ำขัง
  กวาดเศษกระดาษ เศษพลาสติกบนพื้นกระเบื้อง
  กวาดเศษใบไม้หรือกิ่งไม้ เศษกระดาษบนพื้นแห้ง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile