แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่5
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. แผ่นอิฐรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก มีพื้นที่ 300 ตารางเซนติเมตร แผ่นอิฐยาว 25 เซนติเมตร แผ่นอิฐกว้างกี่เซนติเมตร
  12 เซนติเมตร
  14 เซนติเมตร
  16 เซนติเมตร
  18 เซนติเมตร
2. สามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐานสั้นกว่าด้านอื่นอยู่ 3 เซนติเมตร ถ้าเส้นรอบรูปสามเหลี่ยมยาว 39 เซนติเมตร แต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมยาวเท่าไร
  12, 12, 15 เซนติเมตร
  11, 11, 14 เซนติเมตร
  13, 13, 16 เซนติเมตร
  15, 15, 18 เซนติเมตร
3. วันนี้มีนักเรียนขาดเรียน 2% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ถ้ามีนักเรียนทั้งหมด 800 คน วันนี้มีนักเรียนมาเรียนกี่คน
  784 คน
  785 คน
  786 คน
  787 คน
4. ตู้เลี้ยงปลาทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดด้านในได้ยาว 50 เซนติเมตร กว้าง 25 เซนติเมตร และสูง 30 เซนติเมตร ต้องการใส่น้ำครึ่งตู้จะได้น้ำกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร
  18,750 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  28,750 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  37,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  42,750 ลูกบาศก์เซนติเมตร
5. ปีบใบหนึ่งมีพื้นที่ก้นปีบ 625 ตารางเซนติเมตร และสูง 48 เซนติเมตร ปีบใบนี้มีความจุกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร
  30,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  1,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  31,350 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  31,450 ลูกบาศก์เซนติเมตร
6. ขนมปังทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 12 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร สูง 10 เซนติเมตร นำมาตัดเป็นแผ่น 12 แผ่นเท่าๆ กัน ขนมปังแต่ละแผ่นมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร
  250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  300 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  350 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  400 ลูกบาศก์เซนติเมตร
7. มีผ้า 85.45 เมตร นำไปตัดเป็นผ้าม่าน 38.13 เมตร แล้วนำไปตัดเสื้อ 7.12 เมตร เหลือผ้ากี่เมตร
  40.3 เมตร
  40.2 เมตร
  39.5 เมตร
  39.21 เมตร
8. เสื้อสูทตัวหนึ่งติดราคาไว้ 1,500 บาท ประกาศลดราคา 15% ของราคาที่ติดไว้ ผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินกี่บาท
  1,250 บาท
  1,275 บาท
  1,300 บาท
  1,325 บาท
9. 6.56 กับ 7.05 เลขโดด 5 ของทศนิยมตัวแรกกับทศนิยมตัวหลังต่างกันเท่าไร
  0.5
  0.45
  0.01
  0.9
10. วิรัตน์มีเชือกสองเส้นยาว 41.50 เซนติเมตร และ 53.75 เซนติเมตร นำมาผูกต่อกันทำให้เสียเชือกที่ผูกเป็นปม 4.95 เซนติเมตรจะได้เชือกยาวกี่เซนติเมตร
  87.3 เซนติเมตร
  88.3 เซนติเมตร
  89.3 เซนติเมตร
  90.3 เซนติเมตร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile