เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

,เทคโนโลยีสารสนเทศ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดกล่าวถึงเครือข่ายแมน (MAN) ได้ถูกต้อง
  เหมาะสำหรับผู้ใช้คนเดียว
  ไม่นิยมใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ในการเชื่อมต่อ
  ไม่ต้องใช้โมเด็มและสายรับและส่งสัญญาณ
  ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่มีสำนักงานอยู่หลายพื้นที่
2. ข้อใดกล่าวถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง
  เป็นการปรับปรุงคอมพิวเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม
  เป็นการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกับคอมพิวเตอร์
  เป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์
  เป็นการนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันได้
3. ข้อใดคือข้อเสียของรีพีตเตอร์
  มีต้นทุนในการติดตั้งสูง
  ต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงเท่านั้น
  รับและส่งสัญญาณข้อมูลได้น้อยกว่า 200 เมตร
  มักขยายสัญญาณรบกวนในการรับและส่งสัญญาณ
4. ข้อใดคือลักษณะการเชื่อมต่อแบบฮับ
  การเชื่อมต่อแบบดาว
  การเชื่อมต่อแบบไร้สาย
  การเชื่อมต่อแบบวงกลม
  การเชื่อมต่อแบบเครื่องต่อเครื่อง
5. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ชนิดใดใช้คอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว
  เครือข่ายแพน (PAN)
  เครือข่ายแมน (MAN)
  เครือข่ายแลน (LAN)
  เครือข่ายแวน (WAN)
6. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของการตรวจสอบฮาร์ดแวร์ที่ส่งเสริมการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในคอมพิวเตอร์
  คลิกที่ปุ่มดิไวซ์ เมเนเจอร์ (device manager)
  คลิกที่ฮาร์ดแวร์ พร๊อปเพอร์ตี้ (Hardware Property)
  คลิกที่แถบฮาร์ดแวร์ในหน้าต่างซีสเทม พรอเพอร์ตี้ (System Property)
  คลิกขวาที่ไอคอนมายคอมพิวเตอร์เลือกพรอเพอร์ตี้ ( My Computer => Property)
7. ข้อใดคือหลักการทำงานของบริดจ์
  ตรวจจับการใช้งานของผู้ใช้คนหนึ่งแล้วแจ้งไปยังผู้ใช้งานอีกคนหนึ่ง
  ตรวจจับสัญญาณจากเครือข่ายหนึ่งแล้วส่งต่อไปยังอีกเครือข่ายหนึ่ง
  ตรวจจับสัญญาณจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งแล้วส่งต่อไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง
  ตรวจจับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งส่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง
8. ภายในแอร์การ์ด (Air Card) มีอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ใด
  โมเด็ม
  ซิมการ์ด
  อินเทอร์เฟส
  ไมโครโพรเซสเซอร์
9. ผู้ใช้ควรเลือกคอมพิวเตอร์ในข้อใดเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ประสิทธิภาพต่ำและราคาถูก
  ประสิทธิภาพสูงและพกพาได้สะดวก
  ประสิทธิภาพสูงมากและรูปทรงสวยงาม
  ประสิทธิภาพปานกลางและติดตั้งการ์ดแลน
10. เครือข่ายที่มีขนาดเล็กที่สุดจะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ใดบ้าง
  คอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว
  คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง สายรับและส่งสัญญาณ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง สายรับและส่งสัญญาณ และฮับ
  คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง สายรับและส่งสัญญาณ และฮับ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile