เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

,เทคโนโลยีสารสนเทศ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดกล่าวถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง
  เป็นการปรับปรุงคอมพิวเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม
  เป็นการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกับคอมพิวเตอร์
  เป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์
  เป็นการนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันได้
2. เราเตอร์มีหลักการทำงานคล้ายกับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ใด
  ฮับ
  บริดจ์
  โมเด็ม
  สายรับและส่งสัญญาณ
3. ข้อใดไม่ได้หมายถึงการ์ดเครือข่าย
  การ์ดแลน (Lan card)
  การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network card)
  การ์ดอีเทอร์เน็ต (Eternet card)
  การ์ดอินเทอร์เฟส (Interface card)
4. ข้อใดคือหน้าที่ของโมเด็ม
  ใช้ขยายสัญญาณระหว่าง 2 เครือข่าย
  ใช้จัดเส้นทางการรับและส่งข้อมูลในเครือข่าย
  ใช้ตรวจสอบสัญญาณที่รับและส่งภายในเครือข่าย
  ใช้เปลี่ยนรูปแบบของสัญญาณแอนาล็อกและดิจิทัล
5. ข้อใดคือข้อเสียของรีพีตเตอร์
  มีต้นทุนในการติดตั้งสูง
  ต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงเท่านั้น
  รับและส่งสัญญาณข้อมูลได้น้อยกว่า 200 เมตร
  มักขยายสัญญาณรบกวนในการรับและส่งสัญญาณ
6. เครือข่ายที่มีขนาดเล็กที่สุดจะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ใดบ้าง
  คอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว
  คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง สายรับและส่งสัญญาณ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง สายรับและส่งสัญญาณ และฮับ
  คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง สายรับและส่งสัญญาณ และฮับ
7. ข้อใดกล่าวถึงเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ได้ถูกต้อง
  ไม่มีปัญหาด้านความปลอดภัยของข้อมูล
  มีการประมวลผลข้อมูลที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์
  จะเก็บข้อมูลไว้ที่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเท่านั้น
  คอมพิวเตอร์ที่ในเครือข่ายมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน
8. ผู้ใช้ควรเลือกคอมพิวเตอร์ในข้อใดเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ประสิทธิภาพต่ำและราคาถูก
  ประสิทธิภาพสูงและพกพาได้สะดวก
  ประสิทธิภาพสูงมากและรูปทรงสวยงาม
  ประสิทธิภาพปานกลางและติดตั้งการ์ดแลน
9. ข้อใดคือหลักการทำงานของบริดจ์
  ตรวจจับการใช้งานของผู้ใช้คนหนึ่งแล้วแจ้งไปยังผู้ใช้งานอีกคนหนึ่ง
  ตรวจจับสัญญาณจากเครือข่ายหนึ่งแล้วส่งต่อไปยังอีกเครือข่ายหนึ่ง
  ตรวจจับสัญญาณจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งแล้วส่งต่อไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง
  ตรวจจับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งส่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง
10. ภายในแอร์การ์ด (Air Card) มีอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ใด
  โมเด็ม
  ซิมการ์ด
  อินเทอร์เฟส
  ไมโครโพรเซสเซอร์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile