เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

,เทคโนโลยีสารสนเทศ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  การพิมพ์รายงานหัวข้ออินเทอร์เน็ตได้ถูกต้องและรวดเร็ว
  การแสดงความคิดเห็นไปยังคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่อยู่ในห้องประชุม
  การสแกนภาพจากคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  การเก็บข้อมูลไว้ที่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวแต่สามารถเปิดอ่านข้อมูลได้จากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง
2. ข้อใดกล่าวถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง
  เป็นการปรับปรุงคอมพิวเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม
  เป็นการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกับคอมพิวเตอร์
  เป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์
  เป็นการนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันได้
3. เครือข่ายที่มีขนาดเล็กที่สุดจะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ใดบ้าง
  คอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว
  คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง สายรับและส่งสัญญาณ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง สายรับและส่งสัญญาณ และฮับ
  คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง สายรับและส่งสัญญาณ และฮับ
4. ข้อใดคือหน้าที่ของโมเด็ม
  ใช้ขยายสัญญาณระหว่าง 2 เครือข่าย
  ใช้จัดเส้นทางการรับและส่งข้อมูลในเครือข่าย
  ใช้ตรวจสอบสัญญาณที่รับและส่งภายในเครือข่าย
  ใช้เปลี่ยนรูปแบบของสัญญาณแอนาล็อกและดิจิทัล
5. ข้อใดกล่าวถึงเครือข่ายแมน (MAN) ได้ถูกต้อง
  เหมาะสำหรับผู้ใช้คนเดียว
  ไม่นิยมใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ในการเชื่อมต่อ
  ไม่ต้องใช้โมเด็มและสายรับและส่งสัญญาณ
  ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่มีสำนักงานอยู่หลายพื้นที่
6. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในข้อใดควรเชื่อมต่อแบบแลน (LAN)
  คอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง สายรับและส่งสัญญาณ และฮับ
  คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์ และกล้องดิจิทัล
  คอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง โมเด็ม และสายรับและส่งสัญญาณ
  คอมพิวเตอร์ 100 เครื่อง โมเด็ม สายรับและส่งสัญญาณ และกล้องดิจิทัล
7. สายรับและส่งสัญญาณ 1 สายจะมีหัวต่อกี่หัว
  1 หัว
  2 หัว
  3 หัว
  ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับประเภทของสายรับ
8. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของการตรวจสอบฮาร์ดแวร์ที่ส่งเสริมการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในคอมพิวเตอร์
  คลิกที่ปุ่มดิไวซ์ เมเนเจอร์ (device manager)
  คลิกที่ฮาร์ดแวร์ พร๊อปเพอร์ตี้ (Hardware Property)
  คลิกที่แถบฮาร์ดแวร์ในหน้าต่างซีสเทม พรอเพอร์ตี้ (System Property)
  คลิกขวาที่ไอคอนมายคอมพิวเตอร์เลือกพรอเพอร์ตี้ ( My Computer => Property)
9. “การุณทำงานที่บ้านแล้วส่งผลงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังที่ทำงาน” การุณใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในด้านใด
  การจัดการข้อมูล
  การทำงานเป็นกลุ่ม
  การทำงานระยะไกล
  การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
10. ข้อใดไม่ได้หมายถึงการ์ดเครือข่าย
  การ์ดแลน (Lan card)
  การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network card)
  การ์ดอีเทอร์เน็ต (Eternet card)
  การ์ดอินเทอร์เฟส (Interface card)
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile