ข้อสอบ Pre O-Net วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานเป็นกลุ่ม ควรมีลำดับขั้นตอนการปฏิบัติได้อย่างไร
  เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ค้นหาแนวทางแก้ไข ระบุแนวทางแก้ไข
  เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ระบุแนวทางแก้ไข ค้นหาสาเหตุ เลือกวิธีแก้ไข
  เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ค้นหาสาเหตุ เลือกวิธีแก้ไข ระบุแนวทางแก้ไข
  เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ค้นหาสาเหตุ ระบุแนวทางแก้ไข เลือกวิธีแก้ไข
2. นักเรียนคนใดได้ประโยชน์มากที่สุดจากการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย
  เด็กชายปีใหม่บันทึกบัญชีแล้ว นำไปแสดงให้บิดามารดาทราบ
  เด็กชายสงกรานต์บันทึกบัญชีแล้ว ทราบที่มาของรายได้และรายจ่ายที่แท้จริง
  เด็กหญิงวันวิสาข์บันทึกบัญชีแล้ว ทำให้มีนิสัยใช้จ่ายอย่างประหยัดและเก็บออม
  เด็กหญิงพรรษาบันทึกบัญชีแล้ว ทราบจำนวนเงินที่ใช้จ่ายในแต่ละวัน
3. จากข้อมูลที่กำหนดให้ ข้อใดเรียงลำดับการซ่อมก๊อกน้ำรั่ว ในกรณีเปิด – ปิดน้ำ หรือบ่าลิ้นชำรุดได้ถูกต้อง

  7 – 5 – 4 – 6 – 2 – 1 – 3
  7 – 5 – 1 – 6 – 2 – 4 – 3
  3 – 5 – 1 – 6 – 2 – 4 – 7
  3 – 5 – 4 – 6 – 2 – 1 – 4
4. การเตรียมวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ โดยปอกเปลือกท่อนไม้ด้วยเครื่องปอกเปลือก ล้างท่อนไม้และ ส่งเข้าสู่เครื่องสับให้มีขนาดเล็ก แล้วคัดขนาดก่อนเข้าสู่การแยกเส้นใย" สิ่งใดที่จัดเป็นตัวป้อน ( input ) ในระบบเทคโนโลยี
  ท่อนไม้
  เครื่องปอกเปลือก
  เครื่องสับไม้
  น้ำที่ใช้ล้าง
5. ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดงานธุรกิจคือข้อใด
  กำไรที่ได้จากการค้าขาย
  เสนอสินค้าที่ตนเองผลิต
  กระจายสินค้าให้แก่คนทั่วไป
  ตอบสนองความต้องการของมนุษย์
6. การรีดเสื้อผ้าต้องใช้วิธีการใด ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากที่สุด

  1-2-3
  2-3-4
  3-4-1
  1-2-4
7. เลขฐานสิบ คือ 34 แปลงค่าเป็นเลขฐานสองคือข้อใด
  100011
  100010
  011000
  010100
8. จากข้อมูลที่กำหนดให้ ข้อใดเรียงลำดับการซ่อมก๊อกน้ำรั่ว ในกรณีเปิด – ปิดน้ำ หรือบ่าลิ้นชำรุดได้ถูกต้อง

  7 – 5 – 4 – 6 – 2 – 1 – 3
  7 – 5 – 1 – 6 – 2 – 4 – 3
  3 – 5 – 1 – 6 – 2 – 4 – 7
  3 – 5 – 4 – 6 – 2 – 1 – 4
9. เมื่อรีดผ้าเสื้อผ้าเสร็จแล้วควรปฏิบัติอย่างไร
  พับให้เรียบร้อย เรียงใส่ในตะกร้า
  นำไปผึ่งแดดอีกประมาณ 10 นาที
  ใส่ไม้แขวนผึ่งไว้สักครู่จึงนำไปเก็บใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้า
  ใส่ไม้แขวนเสื้อแล้วเก็บใส่ตู้เสื้อผ้าทันที
10. ข้อใดเป็นวิธีการทำงานบ้านที่มีประสิทธิภาพ
  สุนีย์รีดเสื้อผ้าทุกวัน โดยใช้เตารีด เบอร์ 5 เพื่อประหยัดไฟฟ้า
  แววตาทำความสะอาดเพดานก่อนที่จะปัดฝุ่นและกวาดพื้น
  อิงอรใช้เครื่องซักผ้า ได้ผ้าที่สะอาดกว่าการซักมือ
  สายบัวล้างถ้วยขนมหวานก่อนแล้วจึงล้างแก้วน้ำ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile