สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สารชนิดหนึ่งสามารถทำปฏิกิริยากับทิงเจอร์ไอโอดีน เปลี่ยนสีทิงเจอร์ไอโอดีนเป็นสีน้ำเงิน นักเรียนคิดว่าสารนั้นคือสารในข้อใด
  เซลลูโลส
  แป้ง
  ไกลโคเจน
  กลูโคส
2. ไขมันและน้ำมันเป็นสารประกอบที่เรียกว่าไตรกลีเซอไรด์ เกิดขึ้นจากการรวมตัวทางเคมีระหว่างสารชนิดใด ในอัตราส่วนเท่าใด
  กรดไขมัน 3 โมเลกุล รวมกับกลีเซอรอล 1 โมเลกุล
  กรดไขมัน 1 โมเลกุล รวมกับกลีเซอรอล 3 โมเลกุล
  กรดอินทรีย์ 2 โมเลกุล รวมกับแอลกอฮอล์ 2 โมเลกุล
  ไขมันหรือน้ำมัน 1 โมเลกุล รวมกับเบส 3 โมเลกุล
3. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่การใช้ประโยชน์จากไขมันหรือน้ำมัน
  ใช้ในการผลิตสบู่
  เป็นตัวทำละลายวิตามินบางชนิด
  ช่วยในการย่อยสลายโปรตีนบางชนิด
  ใช้ในการผลิตเนยเทียม
4. ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดที่กล่าวถูกต้องที่สุด
  โปรตีนมีธาตุองค์ประกอบ คือ ธาตุคาร์บอน ไฮโดเจน ออกซิเจน และไนโตรเจน
  โปรตีนเป็นสารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่มาก มีสถานะเป็นของเหลว ไม่ละลายน้ำ
  โปรตีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ประกอบด้วยโมเลกุลของกลีเซอไรด์เชื่อมต่อกัน
  สมบัติเฉพาะตัวของโปรตีน คือทำปฏิกิริยาไบยูเร็ตได้สารที่มีสีม่วงหรือชมพู
5. การกระทำในข้อใดต่อไปนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดการแปลงสภาพของโปรตีน
  ไข่ดิบที่ตอกลงในโจ๊กเดือด
  เนื้อที่แช่ในตู้เย็นทำกับข้าวใส่บาตร
  ไก่ที่ทอดจนเหลืองกรอบ
  หอยนางรมบีบมะนาว
6. ข้อใดต่อไปนี้ ที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบของนิวคลีโอไทด์
  หมู่คาร์บอกซิล
  หมู่ฟอสเฟต
  น้ำตาลเพนโทส
  ไนโตรเจนเบส
7. ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ใช่ประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต
  เป็นสารอาหารหลักที่ใช้เผาผลาญให้พลังงานแก่ร่างกาย
  เป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิด
  เป็นตัวทำละลายของวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายบางชนิด
  ช่วยให้สามารถนำโปรตีนไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
8. จากข้อความต่อไปนี้ ข้อใดที่กล่าวถูกต้องที่สุด
  ฟรักโทสจัดเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทไดแซกคาไรด์
  เซลลูโลสสามารถทำปฏิกิริยากับไอโอดีนให้สารละลายสีม่วง
  แป้งเป็นพอลิแซกคาไรด์ที่สามารถละลายน้ำได้ดี มีรสหวาน ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย
  น้ำตาลมอนอแซกคาไรด์สามารถทำปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์ เกิดเป็นตะกอนสีแดงอิฐ
9. คอเลสเตอรอลเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ในขณะเดียวกันคอเลสเตอรอลก็สามารถก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายด้วยเช่นกัน ให้นักเรียนลองพิจารณาว่าบุคคลในข้อใดต่อไปนี้อาจได้รับอันตรายจากคอเลสเตอรอลได้
  สมชายมักจะออกไปวิ่งออกกำลังกายยามเช้าเสมอ
  สุชาติบริโภคผักสีเขียวในปริมาณมากเป็นประจำ
  สมปองชอบกินอาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัวเป็นปริมาณมาก
  สุขใจดื่มน้ำอัดลมอยู่เป็นประจำและออกกำลังกาย
10. “โรคตานขโมย” เกิดจากการขาดสารอาหารในข้อใด
  โปรตีน
  ไขมัน
  คาร์โบไฮเดรต
  วิตามิน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile