สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  การลดค่าพลังงานก่อกัมมันต์จะทำให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดได้เร็วขึ้น
  สารตั้งต้นส่วนใหญ่เมื่อเพิ่มอุณหถูมิให้สูงขึ้น จะทำให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดได้เร็วขึ้น
  ในการชนกันของโมเลกุลของสารตั้งต้นทุกครั้งจะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี
  การเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสของสารตั้งต้น จะมีผลให้เกิดปฏิกิริยาเคมีเร็วขึ้นได้
2. ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดที่กล่าวถูกต้องที่สุด
  โปรตีนมีธาตุองค์ประกอบ คือ ธาตุคาร์บอน ไฮโดเจน ออกซิเจน และไนโตรเจน
  โปรตีนเป็นสารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่มาก มีสถานะเป็นของเหลว ไม่ละลายน้ำ
  โปรตีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ประกอบด้วยโมเลกุลของกลีเซอไรด์เชื่อมต่อกัน
  สมบัติเฉพาะตัวของโปรตีน คือทำปฏิกิริยาไบยูเร็ตได้สารที่มีสีม่วงหรือชมพู
3. การกระทำในข้อใด เป็นการช่วยให้สารสามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีได้เร็วขึ้น
  การเก็บอาหารสดเข้าตู้เย็น
  การใส่สารกันบูดลงในอาหาร
  การนำน้ำแข็งมาให้ความร้อน
  การหั่นอาหารเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำไปทอด
4. ข้อใดต่อไปนี้ ที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบของนิวคลีโอไทด์
  หมู่คาร์บอกซิล
  หมู่ฟอสเฟต
  น้ำตาลเพนโทส
  ไนโตรเจนเบส
5. คอเลสเตอรอลเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ในขณะเดียวกันคอเลสเตอรอลก็สามารถก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายด้วยเช่นกัน ให้นักเรียนลองพิจารณาว่าบุคคลในข้อใดต่อไปนี้อาจได้รับอันตรายจากคอเลสเตอรอลได้
  สมชายมักจะออกไปวิ่งออกกำลังกายยามเช้าเสมอ
  สุชาติบริโภคผักสีเขียวในปริมาณมากเป็นประจำ
  สมปองชอบกินอาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัวเป็นปริมาณมาก
  สุขใจดื่มน้ำอัดลมอยู่เป็นประจำและออกกำลังกาย
6. สารชนิดหนึ่งสามารถทำปฏิกิริยากับทิงเจอร์ไอโอดีน เปลี่ยนสีทิงเจอร์ไอโอดีนเป็นสีน้ำเงิน นักเรียนคิดว่าสารนั้นคือสารในข้อใด
  เซลลูโลส
  แป้ง
  ไกลโคเจน
  กลูโคส
7. การเติมตัวหน่วงปฏิกิริยาจะมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีอย่างไร
  เพิ่มค่าพลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยาให้สูงขึ้น
  จัดทิศทางการชนกันของอนุภาคของสารให้มีทิศทางที่ถูกต้อง
  เร่งปฏิกิริยาให้เกิดขึ้นได้เร็วขึ้น
  อนุภาคของสารตั้งต้นจะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น
8. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่การใช้ประโยชน์จากไขมันหรือน้ำมัน
  ใช้ในการผลิตสบู่
  เป็นตัวทำละลายวิตามินบางชนิด
  ช่วยในการย่อยสลายโปรตีนบางชนิด
  ใช้ในการผลิตเนยเทียม
9. ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ใช่ประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต
  เป็นสารอาหารหลักที่ใช้เผาผลาญให้พลังงานแก่ร่างกาย
  เป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิด
  เป็นตัวทำละลายของวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายบางชนิด
  ช่วยให้สามารถนำโปรตีนไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
10. จงทำนายว่าสารชนิดหนึ่งเมื่อนำมาแบ่งออกเป็นสามส่วนเท่าๆ กัน และนำไปทดสอบกับสารต่างๆ ได้ผลดังนี้ส่วนที่ 1 ทดสอบกับสารละลายไอโอดีนได้สีม่วงและน้ำเงินส่วนที่ 2 ผสมกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก จากนั้นนำไปต้มและทดสอบด้วยสารละลายเบเนดิกต์ได้ตะกอนสีแดงส้มส่วนที่ 3 เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ แล้วเติมสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตได้สีม่วงจากผลการทดสอบดังต่อไปนี้ นักเรียนคิดว่าสารชนิดนี้เป็นสารในข้อใด
  น้ำผึ้ง
  น้ำส้ม
  น้ำเต้าหู้
  น้ำซุปไก่
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile