แนวสอบ GAT ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เสียงควบกล้ำในข้อใดไม่ปรากฏในระบบเสียงภาษาไทย
  ไมโครกรัม
  แฟลกซ์
  ปลาสเตอร์
  คลอรีน
2. “อย่านอนตื่นสาย�� อย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อย � อย่าคอยวาสนา”คำประพันธ์นี้มีเสียงพยัญชนะท้ายกี่เสียง
  3 เสียง
  4 เสียง
  5 เสียง
  6 เสียง
3. ข้อใดมีคำที่รูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ ไม่ตรงกัน ทุกคำ
  น่าเล่นน้ำ
  ข้าวขึ้นหม้อ
  ปี๊บใส่ถ่าน
  ก้าวช้าๆ
4. ทุกคำในข้อใดไม่ออกเสียงควบกล้ำ
  สรวล ปลาต ทราม
  เคลือบ แคลง คล้อย
  ครวญ คร่ำ ปลาย
  เปลี่ยว เปล่า ปราง
5. ข้อความใดเมื่อเรียงคำสับที่กันและมีความหมายต่างกันมากที่สุด
  เขาไปทำไม
  นิดคือเพื่อนแดง
  ใครใช้ให้ไป
  มีขนมบนโต๊ะ
6. ข้อความต่อไปนี้มีพยางค์ที่ปรากฏเสียงพยัญชนะท้ายกี่พยางค์“ถ้อยคำบางคำแม้มีความหมายเหมือนกัน แต่ให้ความรู้สึกไม่เหมือนกัน”
  12 พยางค์
  13 พยางค์
  14 พยางค์
  15 พยางค์
7. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดส่ง “สาร” คลุมเครือมากที่สุด
  จะเป็นแนวสีอะไรก็ได้ทั้งนั้น ขอให้จับหนูได้ก็แล้วกัน
  ผมไม่ปฏิเสธว่ายำจานนี้อร่อยมาก แต่ผมอยากทราบว่าคุณเอาเนื้ออะไรมายำ
  เมียมีเมียพี่ก็มา แต่เมียไม่มา ก็แปลว่าเมียไม่มี
  ไม่จ่าย 5 ล้าน เผา รง. ตร. ย้อนรอยจับตัวได้
8. ข้อใดมีเสียงสระประสม สระแท้ และสระเกิน
  ครั้นหักศึกมีชัยได้บุรี
  ให้ตรวจเตรียมโยธีทุกกระทรวง
  แล้วยกพลนิกายกองหน้า
  ยาตราดำเนินนำทัพหลวง
9. ข้อใดใช้ภาษากำกวม
  น้องของนิดที่ถูกสุนัขกัดไม่มาโรงเรียน
  รถคันที่เอาไปซ่อมราคาแพงมาก
  ชาวบ้านเข้ามาร้องทุกข์ที่บ้านกำนัน
  โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรารักษายาก
10. “หนุ่มสาวเหล่านั้นร้องลำทำนองเพลงด้วยเสียงใสไพเราะ”ข้อความที่ยกมานี้มีสระเสียงสั้นกี่เสียง (ไม่นับคำซ้ำ)
  3 เสียง
  4 เสียง
  5 เสียง
  6 เสียง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile