เรื่อง จิตสงบ พบความสุข ป.4
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การที่นักเรียนมีสมาธิ มีความหมายตรงกับข้อใด
  มีความสงบแน่วแน่
  มีความกระตือรือร้น
  มีความกระฉับกระเฉง
  มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
2. ข้อใดคือ ท่านั่งที่เหมาะสมขณะฝึกนั่งสมาธิ
  นั่งพับเพียบ
  นั่งไขว่ห้าง
  นั่งตามสบาย
  นั่งขัดสมาธิ
3. การฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน มีประโยชน์ต่อตัวเราในด้านใดมากที่สุด
  การเรียนหนังสือ
  การประกอบอาชีพ
  การทำกิจกรรมกลุ่ม
  การปฏิบัติตนเป็นคนดี
4. การฝึกเปลี่ยนอิริยาบถอย่างมีสติมีประโยชน์ในด้านใดมากที่สุด
  การเรียนหนังสือ
  การประกอบอาชีพ
  การปฏิบัติตนเป็นคนดี
  การป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
5. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการฝึกสมาธิในด้านบุคลิกภาพ
  รู้จักระงับอารมณ์
  มีความจำแม่นยำ
  มีจิตใจจดจ่อกับงานที่ทำ
  ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ข้อใด ไม่ใช่ หนทางในการพัฒนาปัญญา
  ฟังมาก
  ทำมาก
  เที่ยวมาก
  คิดมาก
7. การกำหนดลมหายใจเข้าออกขณะนั่งสมาธิ มีผลดีอย่างไร
  ทำให้ใจจดจ่อกับสิ่งเดียวคือลมหายใจ
  ทำให้รู้ว่ากำลังหายใจอยู่
  เป็นการตรวจสอบระบบหายใจ
  เป็นการบริหารระบบทางเดินหายใจ
8. การฝึกสมาธิทุกวัน จะเกิดผลอย่างไร
  มีความจำไม่ดี
  มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส
  ง่วงนอน เพราะมีเวลานอนน้อยลง
  จิตจะฟุ้งซ่าน เพราะเหนื่อยเกินไป
9. ข้อใดแสดงว่าเราเป็นคนมีสติ
  การทำงานคล่องแคล่วว่องไว
  ก่อนจะพูดอะไรต้องคิดก่อน
  ก่อนจะทำอะไรต้องบอกพ่อแม่ก่อน
  คิดถึงเรื่องต่างๆ ขณะเรียนหนังสือ
10. ข้อใดแสดงถึงการมีปัญญา
  สอบได้ที่หนึ่งทุกครั้ง
  ให้เพื่อนลอกการบ้านได้
  ทำงานเสร็จเร็วกว่าคนอื่นๆ
  มีเหตุผลในการแก้ปัญหาต่างๆ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile