เรื่อง จิตสงบ พบความสุข ป.4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การหมั่นฝึกสมาธิมีประโยชน์ต่อการเรียนอย่างไร
  มีหน้าตาผ่องใส
  มีจิตใจสงบเยือกเย็น
  มีความจำดีขึ้น
  มีอารมณ์มั่นคง
2. ขณะกำลังเดินลงบันได ถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะอาจเกิดผลในข้อใด
  ขาสั่นเวลาก้าวเดิน
  ลงบันไดได้ช้ากว่าปกติ
  อาจเหยียบขั้นบันไดพลาด
  ไม่กล้าเดินลงบันไดคนเดียว
3. การฝึกสมาธิทุกวัน จะเกิดผลอย่างไร
  มีความจำไม่ดี
  มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส
  ง่วงนอน เพราะมีเวลานอนน้อยลง
  จิตจะฟุ้งซ่าน เพราะเหนื่อยเกินไป
4. การฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน มีประโยชน์ต่อตัวเราในด้านใดมากที่สุด
  การเรียนหนังสือ
  การประกอบอาชีพ
  การทำกิจกรรมกลุ่ม
  การปฏิบัติตนเป็นคนดี
5. ข้อใด ไม่ใช่ หนทางในการพัฒนาปัญญา
  ฟังมาก
  ทำมาก
  เที่ยวมาก
  คิดมาก
6. จุดมุ่งหมายของการฝึกสมาธิคือข้อใด
  เพื่อให้มีจิตใจแน่วแน่มั่นคง
  เพื่อให้จิตใจปลอดโปร่ง
  เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง
  เพื่อให้เรียนเก่ง
7. การฝึกกำหนดการรับรู้ประสาทสัมผัสทั้ง 6 ของร่างกาย ต้องใช้สิ่งใดเป็นตัวกำหนดการรับรู้
  อารมณ์
  สติสัมปชัญญะ
  ร่างกาย
  ความรู้สึก
8. การภาวนา “พุท-โธ” ควรทำเวลาใด
  ยกมือสลับซ้ายขวา
  กำหนดลมหายใจเข้า-ออก
  ช่วงสุดท้ายของการนั่งสมาธิ
  ขยับเท้าให้สัมพันธ์กับมือซ้ายขวา
9. การรับรู้ของลิ้นเมื่อได้ลิ้มรสมะนาวคือข้อใด
  รสหวาน
  รสเค็ม
  รสเปรี้ยว
  รสขม
10. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการฝึกสมาธิในด้านบุคลิกภาพ
  รู้จักระงับอารมณ์
  มีความจำแม่นยำ
  มีจิตใจจดจ่อกับงานที่ทำ
  ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile