เรื่อง จิตสงบ พบความสุข ป.4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ขณะกำลังเดินลงบันได ถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะอาจเกิดผลในข้อใด
  ขาสั่นเวลาก้าวเดิน
  ลงบันไดได้ช้ากว่าปกติ
  อาจเหยียบขั้นบันไดพลาด
  ไม่กล้าเดินลงบันไดคนเดียว
2. ปัญญา หมายถึงข้อใด
  ฉลาด
  รอบรู้
  รับผิดชอบ
  ไร้เหตุผล
3. การรับรู้ของลิ้นเมื่อได้ลิ้มรสมะนาวคือข้อใด
  รสหวาน
  รสเค็ม
  รสเปรี้ยว
  รสขม
4. การภาวนา “พุท-โธ” ควรทำเวลาใด
  ยกมือสลับซ้ายขวา
  กำหนดลมหายใจเข้า-ออก
  ช่วงสุดท้ายของการนั่งสมาธิ
  ขยับเท้าให้สัมพันธ์กับมือซ้ายขวา
5. การฝึกสมาธิทุกวัน จะเกิดผลอย่างไร
  มีความจำไม่ดี
  มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส
  ง่วงนอน เพราะมีเวลานอนน้อยลง
  จิตจะฟุ้งซ่าน เพราะเหนื่อยเกินไป
6. จุดมุ่งหมายของการฝึกสมาธิคือข้อใด
  เพื่อให้มีจิตใจแน่วแน่มั่นคง
  เพื่อให้จิตใจปลอดโปร่ง
  เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง
  เพื่อให้เรียนเก่ง
7. การกำหนดลมหายใจเข้าออกขณะนั่งสมาธิ มีผลดีอย่างไร
  ทำให้ใจจดจ่อกับสิ่งเดียวคือลมหายใจ
  ทำให้รู้ว่ากำลังหายใจอยู่
  เป็นการตรวจสอบระบบหายใจ
  เป็นการบริหารระบบทางเดินหายใจ
8. ข้อใดแสดงถึงการมีปัญญา
  สอบได้ที่หนึ่งทุกครั้ง
  ให้เพื่อนลอกการบ้านได้
  ทำงานเสร็จเร็วกว่าคนอื่นๆ
  มีเหตุผลในการแก้ปัญหาต่างๆ
9. ก่อนฝึกสมาธิต้องทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก
  ตัดกังวล
  แผ่เมตตา
  สมาทานศีล
  กำหนดลมหายใจ
10. การที่สภาพจิตใจของเราเปลี่ยนไปตลอดเวลาแสดงว่า ขาดสิ่งใด
  ศีล
  สมาธิ
  ปัญญา
  สัญญา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile