แนวสอบ O-NET ภาษาไทย(2552) ชุดที่5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นเจตนาของผู้แต่งคำประพันธ์ต่อไปนี้ � � �อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธสงวนคมสมนึกใครฮึกฮักประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝักจึงค่อยชักเชือดฟันให้บรรลัย
  สอนให้รู้จักเลือกใช้อาวุธและสติปัญญาให้ถูกเวลา
  สอนเรื่องการใช้สติปัญญาและความรู้ให้ถูกจังหวะ
  แนะนำวิธีการใช้อาวุธให้เกิดผลดีตามความปรารถนา
  แนะนำวิธีการเก็บอาวุธเพื่อให้คมกริบเหมือนมีสติปัญญาอยู่เสมอ
2. ข้อใดตีความได้ตรงกับข้อความต่อไปนี้� � �ลาภยศถาบรรดาดีที่มีอยู่สมบัติมากลากไม่ไหวใครจะปรามรวยเลิศหรูอยู่เรือนทองสองล้านสามสุดท้ายหามแต่ร่างเน่าเท่านั้นเอง
  บางคนโชคดีได้ลาภยศและเงินทองโดยไม่มีใครขวางได้
  คนเราไม่ควรโลภมากเอาแต่ตักตวงความร่ำรวย ในที่สุดก็แบกไม่ไหว
  สมบัติทั้งหลายไม่ใช่สิ่งจีรังยั่งยืน มีความเปลี่ยนแปรอยู่เสมอ
  คนเราเมื่อถึงคราวตายก็เอาเกียรติยศและทรัพย์สินติดตัวไปไม่ได้
3. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึง “ช้าง”
  งามเร่งงามโทท้าว � ท่านสู้ศึกสาร
  สารทรงราชรามัญ � ลงล่าง แลนา
  ไพเราะราชสุภา � ษิตสื่อ สารนา
  ตรึกอกพกตกขว้ำ � อยู่เบื้องบนสาร
4. ข้อความต่อไปนี้เมื่อจัดวรรคถูกต้องตามฉันทลักษณ์จะเป็นคำประพันธ์ชนิดใด � � �เสด็จพ้นทวาเรศข้ามคูเวียงหวั่นฤทัยท่านเพียงจักว้าพระองค์ก็อ่อนเอียงเอนอาสน์อกระรัวมัวหน้า สั่นส้านเสียวแสยง
  โคลง
  กลอน
  ฉันท์
  ร่าย
5. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงบุคคลที่ 3
  อันผัวพี่ดีเหลือเป็นเนื้อหน่อรูปร่างน้อยจ้อยอร่อยใจเห็นต่อจะบุญหนักศักดิ์ใหญ่จงกอดไว้เถิดคะอย่าละวาง
  เออคะกระนั้นและจริงอยู่ที่ไหนจะงามพร้อมเหมือนหม่อมเงาะรูปร่างผัวกูไม่สู้เหมาะใครเห็นก็หัวเราะว่ารูปงาม
  ถึงพี่จะรุ่งเรืองไปเบื้องหน้าดีแต่จะมาพานรานทางก็ไม่พึ่งวาสนาอย่าอวดอ้างไม่อดสูใจบ้างหรืออย่างไร
  จึงออกมาว่ากับลูกสาวเสียยศเสียศักดิ์ไม่รักตัวช่างทำความงามฉาวอีคนชั่วเลือกผัวได้เงาะเห็นเหมาะใจ
6. ข้อความต่อไปนี้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไร � � �หัวล้านได้หวี �ตาบอดได้แว่น
  การได้รับของที่พ้นสมัย
  การได้รับของที่ผู้ได้รับรังเกียจ
  การได้รับของที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ได้
  การได้รับของที่ปราศจากคุณค่า
7. ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถาม ข้อ 8-9 � � �ไป่ถามปราชญ์บ่พร้องเปรียบดั่งเภรีตีคนพาลพวกอวดดี�ถามบ่ถามมันฟื้นพาที�จึ่งครื้นจักกล่าวเฟื่องถ้อยเกินถามผู้แต่งไม่ใช้กลวิธีตามข้อใด
  ซ้ำคำ
  เล่นคำ
  ภาพพจน์
  สัมผัสพยัญชนะ
8. ข้อใดมีชื่อดอกไม้มากที่สุด
  ชมสร้อยฟ้าสารภียี่สุ่นเทศ
  พิกุลบุนนาคนมสวรรค์
  กิ่งกาหลงชงโคมะลิวัลย์
  เกดแก้วจำปามหาหงส์
9. คำประพันธ์ในข้อใดไม่แสดงความเชื่อของคนไทย
  ชาตินี้มึงมีแต่สองหัตถ์ � จงไปอุบัติเอาชาติใหม่
  ถ้าวาสนาเราเคยบำรุงรัก � ก็จะเป็นภักษ์ผลสืบไป
  กรรมเวรสิ่งใดดังนี้ � ทูลพลางโศกีรำพัน
  จะได้รองเบื้องบาทา � ไปกว่าจะสิ้นชีวี
10. คำประพันธ์ต่อไปนี้ใช้ภาพพจน์กี่แห่ง� � �พระนักสิทธิ์พิศดูเป็นครู่พักเมื่อตัวเดียวเจียวกลายเป็นหลายพันธุ์กินคนผู้ปูปลาหญ้าใบไม้เขี้ยวเป็นเพชรเกล็ดเป็นนิลลิ้นเป็นปานหัวร่อหนักรูปร่างมันช่างขันกำลังมันมากนักเหมือนยักษ์มารมันทำได้หลายเล่ห์อ้ายเดรฉานถึงเอาขวานฟันฟาดไม่ขาดรอน
  1 แห่ง
  2 แห่ง
  3 แห่ง
  4 แห่ง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile