แนวสอบ O-NET ภาษาไทย(2552) ชุดที่5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในคำประพันธ์ต่อไปนี้ � � �ชนใดมีชาติเชื้อเพียรอุตส่าห์พยายามอยู่บดอยู่ฝนความ�กลับยศใหญ่ยิ่งชั้น�เลวทราม�หมั่นหมั้น�รู้แก่ เกินแฮ�เช่นเชื้อผู้ดี
  คนเราควรตั้งอยู่ในความขยันหมั่นเพียร
  การแสวงหาความรู้เป็นประจำนำไปสู่ความสำเร็จ
  คนนิสัยเลวอาจเปลี่ยนกลับกลายเป็นคนนิสัยดีได้
  คนที่มีกำเนิดต่ำอาจพัฒนาจนเปลี่ยนสถานภาพให้สูงขึ้นได้
2. ข้อใดเป็นเจตนาของผู้แต่งคำประพันธ์ต่อไปนี้ � � �อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธสงวนคมสมนึกใครฮึกฮักประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝักจึงค่อยชักเชือดฟันให้บรรลัย
  สอนให้รู้จักเลือกใช้อาวุธและสติปัญญาให้ถูกเวลา
  สอนเรื่องการใช้สติปัญญาและความรู้ให้ถูกจังหวะ
  แนะนำวิธีการใช้อาวุธให้เกิดผลดีตามความปรารถนา
  แนะนำวิธีการเก็บอาวุธเพื่อให้คมกริบเหมือนมีสติปัญญาอยู่เสมอ
3. ข้อใดมีชื่อดอกไม้มากที่สุด
  ชมสร้อยฟ้าสารภียี่สุ่นเทศ
  พิกุลบุนนาคนมสวรรค์
  กิ่งกาหลงชงโคมะลิวัลย์
  เกดแก้วจำปามหาหงส์
4. ข้อความต่อไปนี้เมื่อจัดวรรคถูกต้องตามฉันทลักษณ์จะเป็นคำประพันธ์ชนิดใด � � �เสด็จพ้นทวาเรศข้ามคูเวียงหวั่นฤทัยท่านเพียงจักว้าพระองค์ก็อ่อนเอียงเอนอาสน์อกระรัวมัวหน้า สั่นส้านเสียวแสยง
  โคลง
  กลอน
  ฉันท์
  ร่าย
5. คำประพันธ์ในข้อใดไม่แสดงความเชื่อของคนไทย
  ชาตินี้มึงมีแต่สองหัตถ์ � จงไปอุบัติเอาชาติใหม่
  ถ้าวาสนาเราเคยบำรุงรัก � ก็จะเป็นภักษ์ผลสืบไป
  กรรมเวรสิ่งใดดังนี้ � ทูลพลางโศกีรำพัน
  จะได้รองเบื้องบาทา � ไปกว่าจะสิ้นชีวี
6. ข้อใดใช้สัมผัสเพียงชนิดเดียว
  พักตร์น้องละอองนวลปลั่งเปล่ง
  งามประหลาดเลิศล้ำเลขา
  อรชรอ้อนแอ้นทั้งอินทรีย์
  ดังกินรีลงสรงคงคาลัย
7. ข้อใดไม่มีน้ำเสียงประชด
  อันผัวพี่ดีเหลือเป็นเนื้อหน่อรูปร่างน้อยจ้อยอร่อยใจเห็นต่อจะบุญหนักศักดิ์ใหญ่จงกอดไว้เถิดคะอย่าละวาง
  เออคะกระนั้นและจริงอยู่ที่ไหนจะงามพร้อมเหมือนหม่อมเงาะรูปร่างผัวกูไม่สู้เหมาะใครเห็นก็หัวเราะว่ารูปงาม
  ถึงพี่จะรุ่งเรืองไปเบื้องหน้าดีแต่จะมาพานรานทางก็ไม่พึ่งวาสนาอย่าอวดอ้างไม่อดสูใจบ้างหรืออย่างไร
  จึงออกมาว่ากับลูกสาวเสียยศเสียศักดิ์ไม่รักตัวช่างทำความงามฉาวอีคนชั่วเลือกผัวได้เงาะเห็นเหมาะใจ
8. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงบุคคลที่ 3
  อันผัวพี่ดีเหลือเป็นเนื้อหน่อรูปร่างน้อยจ้อยอร่อยใจเห็นต่อจะบุญหนักศักดิ์ใหญ่จงกอดไว้เถิดคะอย่าละวาง
  เออคะกระนั้นและจริงอยู่ที่ไหนจะงามพร้อมเหมือนหม่อมเงาะรูปร่างผัวกูไม่สู้เหมาะใครเห็นก็หัวเราะว่ารูปงาม
  ถึงพี่จะรุ่งเรืองไปเบื้องหน้าดีแต่จะมาพานรานทางก็ไม่พึ่งวาสนาอย่าอวดอ้างไม่อดสูใจบ้างหรืออย่างไร
  จึงออกมาว่ากับลูกสาวเสียยศเสียศักดิ์ไม่รักตัวช่างทำความงามฉาวอีคนชั่วเลือกผัวได้เงาะเห็นเหมาะใจ
9. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้แต่ง
  สอนไม่ให้เป็นคนพูดโอ้อวด
  แนะให้คบนักปราชญ์ที่สงวนคำพูด
  สอนมิให้เอาอย่างคนอวดดี
  แนะให้เป็นผู้ฟังมากกว่าเป็นผู้พูด
10. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึง “ช้าง”
  งามเร่งงามโทท้าว � ท่านสู้ศึกสาร
  สารทรงราชรามัญ � ลงล่าง แลนา
  ไพเราะราชสุภา � ษิตสื่อ สารนา
  ตรึกอกพกตกขว้ำ � อยู่เบื้องบนสาร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile