แนวสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดที่อาจจะทำให้สมาชิกในครอบครัวมีความทุกข์มากที่สุด
  พ่อแม่ทำงานนอกบ้าน
  แม่ให้ลูกช่วยทำงานบ้าน
  พ่อให้ลูกทำการบ้านตอนเย็น
  พ่อดื่มสุราสังสรรค์กับเพื่อนทุกเย็น
2. บุคคลใดมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่สมวัย
  จอยมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย
  ตุ๊กวิ่งและเดินได้อย่างคล่องแคล่ว
  ก้อยรู้สึกดีใจเมื่อคนอื่นชมเชยตนเอง
  บาสเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนที่ถูกทำโทษ
3. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กมีอาการซึมเศร้า
  ปู่ย่าเป็นผู้เลี้ยงเด็กเอง
  พ่อแม่ทะเลาะกันเสมอ
  พ่อแม่ทำงานนอกบ้าน
  พ่อแม่มีฐานะยากจน
4. การกระทำในข้อใดมีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อกระดูกมากที่สุด
  นอนดึก
  ดื่มกาแฟ
  ปีนต้นไม้
  กินของหมักดอง
5. การเคลื่อนไหวร่างกายเกี่ยวข้องกับอวัยวะใดมากที่สุด
  ปอด
  หัวใจ
  กล้ามเนื้อ
  กระเพาะอาหาร
6. ฝนกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฝนอยู่ในวัยใด และควรมีรูปร่างอย่างไร
  วัยเด็ก มีรูปร่างผอม
  วัยรุ่น มีสะโพกผาย
  วัยรุ่น มีผิวหนังอ่อนนุ่ม
  วัยผู้ใหญ่ มีขนขึ้นบนศีรษะ
7. ถ้าเรากินอาหารประเภทเนื้อสัตว์เข้าไป อาหารประเภทนี้จะถูกย่อยครั้งแรกที่อวัยวะใด
  ตับ
  ลำไส้เล็ก
  หลอดอาหาร
  กระเพาะอาหาร
8. ใครปฏิบัติตนในการดูแลระบบขับถ่ายเหงื่อได้เหมาะสมที่สุด
  โด่งไม่กินอาหารรสจัด
  ต้อยทาแป้งหลังอาบน้ำ
  หน่อยใส่เสื้อผ้าฝ้ายที่มีเนื้อบางเมื่ออากาศร้อน
  ปุ้มใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายทารักแร้ทุกวัน
9. ข้อใดเป็นวิธีการดูแลรักษากล้ามเนื้อที่ถูกต้อง
  ซื้ออาหารเสริมมากินแทนอาหารมื้อเย็น
  กินแต่อาหารประเภทโปรตีนอย่างเดียว
  ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
  เวลายกของหนักไม่ต้องใช้แรงขาช่วย แต่ให้ใช้แรงแขนยกอย่างรวดเร็ว
10. ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่เป็นผลดีต่อระบบขับถ่ายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
  ออกกำลังกายทุกวัน
  กินอาหารที่มีแคลเซียมมาก
  ไม่ออกกำลังกายที่ผาดโผน
  สวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่รัดเกินไป
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile