หน่วยการเรียนรู้ที่ 1(ทัศนศิลป์)

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือการนำสีมาใช้เพื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึก
  กระตุ้นให้ตื่นเต้น
  บ่งบอกสัญลักษณ์
  แสดงระยะใกล้ไกล
  ถูกทุกข้อ
2. สีแดงให้ความรู้สึกอย่างไร
  เย็น
  ร้อน
  สดชื่น
  อบอุ่น
3. ลักษณะ หยาบ คือลักษณะของทัศนธาตุในข้อใด
  จุด
  เส้น
  ขนาด
  ลักษณะผิว
4. จุดหลาย ๆ จุดที่นำมาวางเรียงกันในทิศทางเดียวกัน คือความหมายในข้อใด
  เส้น
  รูปร่าง
  สัดส่วน
  ลักษณะผิว
5. ข้อใดคือเส้นในงานทัศนศิลป์
  เส้นของใบไม้
  เส้นของบานประตู
  เส้นของกลีบดอกไม้
  เส้นในงานจิตรกรรม
6. จุดเกิดจากข้อใด
  การจิ้ม
  การลาก
  การเขียน
  การระบาย
7. รูปร่างมีกี่มิติ
  2 มิติ
  3 มิติ
  4 มิติ
  5 มิติ
8. เส้นที่แสดงระยะตื้น ลึก ใกล้ ไกล คือการนำเส้นมาใช้เพื่อความรู้สึกในด้านใด
  เพื่อให้เกิดมิติ
  เพื่อให้เกิดความรู้สึก
  เพื่อให้เกิดความสนุก
  ไม่มีข้อใดถูก
9. ภาพที่มีพื้นที่ว่างมากเกินไปจะมีลักษณะเป็นอย่างไร
  โล่ง
  พอดี
  อึดอัด
  ข้อ ก และ ข ถูก
10. ส่วนที่มีน้ำหนักอ่อนที่สุดคือส่วนใด
  ส่วนที่ไม่ถูกแสง
  ส่วนที่มีวัตถุบังแสง
  ส่วนที่แสงเข้าไม่ถึง
  ส่วนของวัตถุที่รับแสง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile