หน่วยการเรียนรู้ที่ 1(ทัศนศิลป์)

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 15. เงาตกทอดมีลักษณะอย่างไร
  มีน้ำหนักอ่อน
  ทอดไปตามพื้น
  อยู่ตรงข้ามกับแสง
  ไม่มีข้อใดถูก
2. สีแดงให้ความรู้สึกอย่างไร
  เย็น
  ร้อน
  สดชื่น
  อบอุ่น
3. ส่วนที่มีน้ำหนักอ่อนที่สุดคือส่วนใด
  ส่วนที่ไม่ถูกแสง
  ส่วนที่มีวัตถุบังแสง
  ส่วนที่แสงเข้าไม่ถึง
  ส่วนของวัตถุที่รับแสง
4. เส้นที่แสดงระยะตื้น ลึก ใกล้ ไกล คือการนำเส้นมาใช้เพื่อความรู้สึกในด้านใด
  เพื่อให้เกิดมิติ
  เพื่อให้เกิดความรู้สึก
  เพื่อให้เกิดความสนุก
  ไม่มีข้อใดถูก
5. ความรู้สึกหยาบ ละเอียด มันวาว และขรุขระ คือทัศนธาตุในข้อใด
  เส้น
  รูปทรง
  พื้นที่ว่าง
  ลักษณะผิว
6. จุดเกิดจากข้อใด
  การจิ้ม
  การลาก
  การเขียน
  การระบาย
7. Perspective หมายถึงข้อใด
  ทัศนธาตุ
  ทัศนศิลป์
  ทัศนศึกษา
  ทัศนียวิทยา
8. ข้อใดไม่ใช่ทัศนธาตุ
  จุด เส้น รูปร่าง
  สี บริเวณว่าง ลักษณะผิว
  ขนาด สัดส่วน แสงเงา
  รูปทรง บรรยากาศ เอกภาพ
9. รูปสามเหลี่ยมให้ความรู้สึกอย่างไร
  มั่นคง
  ลื่นไหล
  แปรปรวน
  เคลื่อนไหว
10. ข้อใดคือเส้นในงานทัศนศิลป์
  เส้นของใบไม้
  เส้นของบานประตู
  เส้นของกลีบดอกไม้
  เส้นในงานจิตรกรรม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile