หน่วยการเรียนรู้ที่ 1(ทัศนศิลป์)

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ความรู้สึกหยาบ ละเอียด มันวาว และขรุขระ คือทัศนธาตุในข้อใด
  เส้น
  รูปทรง
  พื้นที่ว่าง
  ลักษณะผิว
2. ข้อใดคือการใช้สีที่ถูกต้อง
  เอ๋ใส่เสื้อสีแดงเพื่อให้รู้สึกเย็นสบาย
  อ้นทาสีเขียวที่รั้วบ้านเพื่อให้เกิดความสดชื่น
  เอกทาสีน้ำตาลที่ผนังบ้านเพื่อให้เกิดความสดชื่น
  เอใส่เสื้อสีแสดเพื่ความเย็นสบาย
3. จุดหลาย ๆ จุดที่นำมาวางเรียงกันในทิศทางเดียวกัน คือความหมายในข้อใด
  เส้น
  รูปร่าง
  สัดส่วน
  ลักษณะผิว
4. จุดเกิดจากข้อใด
  การจิ้ม
  การลาก
  การเขียน
  การระบาย
5. ลักษณะ หยาบ คือลักษณะของทัศนธาตุในข้อใด
  จุด
  เส้น
  ขนาด
  ลักษณะผิว
6. ลักษณะผิวของคางคกมีลักษณะอย่างไร
  เรียบ
  ขรุขระ
  มันวาว
  ละเอียด
7. Perspective หมายถึงข้อใด
  ทัศนธาตุ
  ทัศนศิลป์
  ทัศนศึกษา
  ทัศนียวิทยา
8. รูปสามเหลี่ยมให้ความรู้สึกอย่างไร
  มั่นคง
  ลื่นไหล
  แปรปรวน
  เคลื่อนไหว
9. รูปร่างมีกี่มิติ
  2 มิติ
  3 มิติ
  4 มิติ
  5 มิติ
10. เส้นที่แสดงระยะตื้น ลึก ใกล้ ไกล คือการนำเส้นมาใช้เพื่อความรู้สึกในด้านใด
  เพื่อให้เกิดมิติ
  เพื่อให้เกิดความรู้สึก
  เพื่อให้เกิดความสนุก
  ไม่มีข้อใดถูก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile