ข้อสอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น ปี 2553

,ข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. รูปหกเหลี่ยมข้างล่างมีขนาดของมุมภายในทั้งหมดรวมกันเท่ากับกี่เท่าของผลบวกของมุมภายในรูปสามเหลี่ยม

  2 เท่า
  3เท่า
  4เท่า
  5เท่า
2. ณัฐวุฒิและจตุพรต่างเดินด้วยอัตราเร็วคงที่ อัตราเร็วของการเดินของทั้งสองคนเป็นอัตราส่วน 1 ต่อ 2 เขาเริ่มเดินจากจุดเดียวกันและพร้อมกันไปถึงโรงเรียนซึ่งอยู่ห่างออกไป 10 กิโลเมตร ปรากฏว่าจตุพรไปถึงโรงเรียนก่อนณัฐวุฒิ 30 นาที ถามว่าณัฐวุฒิเดินด้วยอัตราเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
3. วงกลมรัศมียาว 7 หน่วย แนบในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาว 14 หน่วย จงหาอัตราส่วนพื้นที่บริเวณที่แรเงาต่อพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

  3: 5
  3 : 7
  3 : 10
  3 : 14
4. พิจารณาภาพต่อไปนี้ เกิดจากการนำลูกบาศก์ขนาด 1 หน่วย มาประกอบกันเป็นรูปเรขาคณิต 3 มิติตามข้อใด

5. จงหาค่าของ

  256
  160
  25.6
  16.0
6. จงหาค่าของ

  256
  160
  25.6
  16.0
7.

  42
  39
  36
  34
8. กรวยกลมและทรงกระบอกมีฐานเท่ากันและสูงเท่ากัน ถ้ากรวยกลมมีปริมาตร 7 ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วทรงกระบอกมีปริมาตรเท่าไร
  30 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  27 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  21ลูกบาศก์เซนติเมตร
  18 ลูกบาศก์เซนติเมตร
9. จากการสำรวจการออมเงินของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 150 คน ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา

10. ณัฐวุฒิและจตุพรต่างเดินด้วยอัตราเร็วคงที่ อัตราเร็วของการเดินของทั้งสองคนเป็นอัตราส่วน 1 ต่อ 2 เขาเริ่มเดินจากจุดเดียวกันและพร้อมกันไปถึงโรงเรียนซึ่งอยู่ห่างออกไป 10 กิโลเมตร ปรากฏว่าจตุพรไปถึงโรงเรียนก่อนณัฐวุฒิ 30 นาที ถามว่าณัฐวุฒิเดินด้วยอัตราเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile