แนวข้อสอบ ภาษาฝรั่งเศส ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. A la station balnéaire en août, il y a toujours des …………
  pompistes
  vacanciers
  sommeliers
  ouvreuses
2. Maman : Comment s’est passé ta journee à l’école?Junior : ………………………
  Comme tu es curieuse !
  Je m’en moque.
  Formidable !
  C’est trop bête.
3. Zazie : Des escargots ? Oh non , ………
  c’est écoeurant
  ça me donne de l’appetit
  c’est inutile
  ça vaut le coup
4. Christophe : Ça t’intéresse de passer une semaine en Corse ?Patrice : …………………………
  Oui , je ne le veux pas
  Ça ne me dit rien
  Non , je n’aime pas le Nord
  Ce n’est pas la peine.
5. Chassez l’intrus
  C’est donné
  C’est hors de prix
  C’est coûteux
  C’est trop cher
6. Ma tante n’a pas vu son amie depuis vingt ans , elle lui demande :
  Qu’as-tu ?
  Comment tu y vas ?
  Il me manque.
  Qu’est-ce que tu deviens ?
7. Comment écrire 2590 en français ?
  deux milles cinq cent quatre-vingts-dix
  deux milles cinq cents quatre-vingt-dix
  deux mille cinq cents quatre-vingt-dix
  deux mille cinq cent quatre-vingt-dix
8. Marc : Je passerai te chercher demain soir vers six heures. …………………?Mylene : Oui , pas de probleme. Quelle expression ne peut pas être utilisée dans cette situation ?
  Ça ira
  Ça te convient
  Ça te va
  Ça suffit pour toi
9. Afin que ma tante soit au courant de ma nouvelle , je lui envoie …….
  l’ordinateur
  le répondeur
  le courrier électronique
  l’enveloppe timbré
10. A la préfecture , les étrangers y demandent ……….
  la carte orange
  la carte de séjour
  la carte grise
  la carte bleue
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile