แนวข้อสอบ ภาษาฝรั่งเศส ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Au concert de Jean-Jacques Goldman , il ya tellement de monde. C’est le grand succès de l’année . On se dit : ……………………
  Quel Monde !
  Quelle foule !
  Que c’est pire !
  Quelles chansons !
2. Comment écrire 2590 en français ?
  deux milles cinq cent quatre-vingts-dix
  deux milles cinq cents quatre-vingt-dix
  deux mille cinq cents quatre-vingt-dix
  deux mille cinq cent quatre-vingt-dix
3. Béatrice a des soucis , je la console en lui disant ........................
  Ça va te coûter cher
  Ça va s’arranger
  C’est bien fait !
  Pleure plus fort
4. Maman : Comment s’est passé ta journee à l’école?Junior : ………………………
  Comme tu es curieuse !
  Je m’en moque.
  Formidable !
  C’est trop bête.
5. Afin que ma tante soit au courant de ma nouvelle , je lui envoie …….
  l’ordinateur
  le répondeur
  le courrier électronique
  l’enveloppe timbré
6. Nicolas est au volant , il fait du 130 . Où est-il ?
  En classe de maths.
  Sur l’autoroute.
  Au bureau , il est en train de compter
  Dans un hypermarché.
7. Combien coûtent ces chaussures ?Vingt euros …………… , madame.
  le morceau
  la paire
  la coupe
  la pièce
8. “On , ce n’est pas vrai , cette tarte contient deux fèves !”On entend cette pharse à quelle fête ?
  Epiphanies
  Pâques
  Chandeleur
  Toussaints
9. On veut acheter du tabac , on va chez ……………..
  le confisier
  le buraliste
  le bijoutier
  le mercier
10. Chassez l’intrus
  C’est donné
  C’est hors de prix
  C’est coûteux
  C’est trop cher
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile