ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1

,ข้อสอบภาษาอังกฤษ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ตกตะลึง
  chalk
  clock
  shock

2. ……..?......... มีความหมายว่า ตา
  hair
  face
  eye

3. ตกตะลึง
  chalk
  clock
  shock

4. bill
  ลูกบอล
  ปากกา
  ใบเสร็จรับเงิน

5. bill
  ลูกบอล
  ปากกา
  ใบเสร็จรับเงิน

6. คาง
  chin
  thin
  shin

7. doll
  สูง
  ตุ๊กตา
  ลูกบอล

8. ……..?......... มีความหมายว่า แขน
  arm
  hand
  finger

9. doll
  สูง
  ตุ๊กตา
  ลูกบอล

10. doll
  สูง
  ตุ๊กตา
  ลูกบอล

ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile